Jakie zmiany wprowadziliśmy w ostatniej wersji?


13.11.2019

W najnowszej wersji aplikacji Comarch ERP XT na system Android wprowadziliśmy drobne usprawnienia i poprawiliśmy błąd związany z brakiem możliwości rozliczenia dokumentu.30.10.2019

W nowej wersji systemu ERP XT wprowadziliśmy konieczne zmiany związane z dostosowaniem programu do zmieniających się przepisów w stosowaniu mechanizmy podzielonej płatności (MPP, split payment). Przepisy obowiązują od 1 listopada 2019 roku.

Najważniejsze zmiany z punktu widzenia podatnika to:

 • zastąpienie odwrotnego obciążenia stosowanego w obrocie tzw. towarami wrażliwymi obowiązkowym MPP,
 • wprowadzenie obowiązku stosowania split payment dla konkretnych transakcji,
 • wprowadzenie sankcji i kar dla firm objętych obowiązkowym MPP za niewłaściwe dokumentowanie transakcji lub płacenie poza systemem MPP (np. zwykłym przelewem lub z rachunku prywatnego),
 • szersze niż dotąd możliwości wykorzystania środków zgromadzonych na koncie VAT.

Więcej informacji o zmianach można przeczytać w artykule.


16.10.2019

W nowej wersji systemu ERP XT dostępnej poprzez przeglądarkę WWW wprowadziliśmy następujące nowości:

 • poszerzyliśmy możliwości numeracji dokumentów o wybór schematu numeracji podczas wystawiania dokumentu oraz numerowanie dokumentów z wykorzystaniem serii (serie ogólne dokumentu oraz serie przypisane do operatorów)

W nowej wersji na system Android poszerzyliśmy możliwości numeracji dokumentów o:

 • wybór schematu numeracji podczas wystawiania dokumentu
 • numerowanie dokumentów z wykorzystaniem serii

W nowej wersji na system iOS wprowadziliśmy następujące nowości:

 • poszerzyliśmy możliwości numeracji dokumentów o wybór schematu numeracji podczas wystawiania dokumentu oraz o numerowanie dokumentów z wykorzystaniem serii
 • dodaliśmy możliwość skanowania wielostronicowych dokumentów kosztowych w usłudze OCR

Aplikacja Comarch ERP XT POS została dostosowana do zmian w schematach numeracji dokumentów.


01.10.2019

Udostępniliśmy aktualizację systemu ERP XT wprowadzającą zmiany w obliczaniu podatku PIT. Zaliczki na PIT-36 oraz wynagrodzenia pracowników od 1 października liczone są wg obniżonych stawek podatku oraz z zastosowaniem nowych kosztów uzyskania przychodów i ulgi podatkowej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1835).

Więcej informacji: kliknij tutaj.


20.09.2019

W nowej wersji systemu ERP XT na system Android wprowadziliśmy następujące zmiany:

 • Możliwość wprowadzania dokumentów kosztowych na podstawie zdjęcia wykonanego telefonem, dzięki wykorzystaniu usługi Comarch OCR.

 • Weryfikację rachunków bankowych na podstawie nowego Wykazu Podatników VAT (tzw. Białej Księgi). Podczas zatwierdzania faktury zakupu lub zapisywania dokumentu w Rejestrze VAT zakupów aplikacja sprawdzi, czy rachunek bankowy kontrahenta widnieje w nowym wykazie. Operacja sprawdzania jest dostępna dla dokumentów płatnych przelewem, których wartość wynosi co najmniej 15 000,00 zł (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut obcych).

19.09.2019

W nowej wersji systemu ERP XT na system iOS wprowadziliśmy następujące zmiany:

 • Możliwość wprowadzania dokumentów kosztowych na podstawie zdjęcia wykonanego telefonem, dzięki wykorzystaniu usługi Comarch OCR.

 • Weryfikację rachunków bankowych na podstawie nowego Wykazu Podatników VAT (tzw. Białej Księgi). Podczas zatwierdzania faktury zakupu lub zapisywania dokumentu w Rejestrze VAT zakupów aplikacja sprawdzi, czy rachunek bankowy kontrahenta widnieje w nowym wykazie. Operacja sprawdzania jest dostępna dla dokumentów płatnych przelewem, których wartość wynosi co najmniej 15 000,00 zł (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut obcych).

17.09.2019

W nowej wersji systemu ERP XT dostępnej poprzez przeglądarkę WWW wprowadziliśmy następujące nowości:

 • Możliwość wprowadzania dokumentów kosztowych na podstawie skanów i plików pdf dzięki wykorzystaniu usługi Comarch OCR. Zobacz jak korzystać z nowej funkcji w Comarch ERP XT – kliknij tutaj.

 • Zmianę wyglądu pulpitu aplikacji.

 • Dodanie pola „Odbiorca” na formularzu Rachunku.

 • Weryfikację rachunków bankowych na podstawie nowego Wykazu Podatników VAT (tzw. Białej Księgi). Operacja sprawdzania jest dostępna dla dokumentów płatnych przelewem, których wartość wynosi co najmniej 15 000,00 zł (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut obcych). Weryfikacja rachunku kontrahenta jest wykonywana podczas:
  • zatwierdzania faktury zakupu
  • zapisywania dokumentu w Rejestrze VAT zakupów
  • eksportu przelewów

31.07.2019

W nowej wersji systemu ERP XT dostępnej poprzez przeglądarkę WWW wprowadziliśmy następujące nowości dotyczące zmiany w przepisach:

 • Obsługa PIT zero dla młodych – więcej informacji: kliknij tutaj

W nowej wersji systemu ERP XT na system Android wprowadziliśmy następujące zmiany:

 • możliwość wystawiania wielu faktur zaliczkowych do dokumentów ofert oraz proform

 • możliwość przekształcania wielu faktur zaliczkowych do jednej finalnej

W nowej wersji systemu ERP XT na system iOS wprowadziliśmy następujące zmiany:

 • możliwość wystawiania wielu faktur zaliczkowych do dokumentów ofert oraz proform

 • możliwość przekształcania wielu faktur zaliczkowych do jednej finalnej

 • obsługa kodów EAN

 • automatyczne uzupełnianie danych banku na formularzu rachunku bankowego

W nowej wersji modułu ERP XT POS wprowadziliśmy następujące zmiany:

 • obsługa kodów EAN


03.07.2019

W nowej wersji systemu ERP XT dostępnej poprzez przeglądarkę WWW wprowadziliśmy następujące nowości:

 • W module Faktury dodaliśmy możliwość wygenerowania faktury finalnej z kilku faktur zaliczkowych. Faktury zaliczkowe mogą dotyczyć jednej transakcji (na przykład jako powiązane do Faktury proforma) lub być rejestrowane zupełnie niezależnie. Dzięki temu można zrealizować różne scenariusze, gdzie kontrahent wpłaca kilka zaliczek i dostaje jedną fakturę finalną, uwzględniającą wybrane z nich.

 • W module Kasa i Bank dodaliśmy możliwość importu historii przelewów z banku przez mechanizm webserwisów.

 • Dostosowaliśmy także aplikację do zmieniających się przepisów. Zaktualizowaliśmy pliki JPK_FA do struktury obowiązującej od 01.07.2019.

W nowej wersji systemu ERP XT na system Android wprowadziliśmy:

 • możliwość wykorzystania kodów EAN podczas wyszukiwania na liście towarów oraz dodawania towarów na dokumencie.

W nowej wersji systemu ERP XT na system iOS wprowadziliśmy::

 • Automatyczne tworzenie dokumentów wewnętrznych.

Wraz z nową wersją (zgodnie z wcześniejszymi informacjami) zaprzestaliśmy wsparcia dla przeglądarki Internet Explorer. W związku z tym zmienia się regulamin usługi i należy go zaakceptować przy pierwszym logowaniu do nowej wersji aplikacji.30.05.2019

W nowej wersji systemu ERP XT dostępnej poprzez przeglądarkę WWW wprowadziliśmy następujące nowości:

 • Obsługę kodów EAN

 • Dokument korekty do faktury przekształconej z paragonu
 • Dokument korekty danych kontrahenta
 • Podgląd marży na dokumentach

 • Wymiana danych (import i eksport) z systemami bankowymi poprzez mechanizm webserwisów

 • Deklaracje VAT-UE wraz z wydrukami

 • Nowy formularz deklaracji VAT-7 wraz z wydrukiem
 • Możliwość podpisywanie plików JPK_VAT kwotą przychodu

W programie pojawiła się również zmiana dotycząca ergonomii pracy:

 • Zmiana sposobu wyszukiwania na listach bez konieczności uwzględniania cudzysłowów

W nowej wersji systemu ERP XT na system Android wprowadziliśmy:

 • Automatyczne tworzenie dokumentów wewnętrznych

W nowej wersji systemu ERP XT na system iOS wprowadziliśmy:

 • Dokumenty zamówień u dostawców

W nowej wersji modułu ERP XT POS wprowadziliśmy:

 • Pobieranie danych z GUS przy wprowadzaniu nowego kontrahenta

 • Możliwość włączenia opcji agregacja pozycji na dokumencie26.04.2019.

W nowej wersji systemu Comarch ERP XT na system iOS zmieniliśmy sposób prezentacji list w aplikacji.


24.04.2019.

W nowej wersji systemu Comarch ERP XT na system Android umożliwiliśmy dostęp do rejestrów VAT również w  pakietach nie obejmujących Księgowości.


09.04.2019.

W nowej wersji systemu ERP XT dostępnej poprzez przeglądarkę WWW wprowadziliśmy następujące nowości:

 • Dokumenty VAT Marża.

 • Dokumenty korygujące nazwę produktu.

 • Podsumowania na listach.

 • Karta płatnicza jako nowa forma płatności

Dodatkowo zostały wprowadzone zmiany w zakresie współpracy z platformami e-commerce:

 • Sklepy użytkowników Comarch ERP XT zostały skonwertowane do najnowszej wersji.
 • Zmienił się sposób konfigurowania i wysyłania atrybutów produktów do sklepu. Aktualnie dla każdego atrybutu jest tworzona lista wprowadzanych dla niego wartości, co wiąże się również ze zmianą sposobu ich prezentacji na szczegółach produktu w e-Sklepie.
 • Zmiana w zasadach współpracy z platformą e-Sklep oraz Wszystko.pl. Obecnie każdy Użytkownik konta może korzystać równocześnie z obydwu kanałów.

W programie pojawiły się również zmiany dotyczące ergonomii pracy:

 • Automatyczne tworzenie dokumentów wewnętrznych dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, odwrotnego obciążenia, importu oraz rozliczenia VAT marża.
 • Weryfikacja poprawności deklaracji PIT-36 i PIT-36L podczas wysyłania do systemu e-Deklaracje, z pełną informacją o błędach.
 • Zmiana wyglądu list wyświetlanych w widoku kafelkowym.

W nowej wersji systemu ERP XT na system Android wprowadziliśmy:

 • Możliwość wysłania dokumentów do Biura Rachunkowego bezpośrednio z poziomu aplikacji.

 • Zmianę sposobu wyliczania średniego rabatu widocznego na dokumencie.

 • Obsługę nowej formy płatności typu karta płatnicza.

W nowej wersji systemu ERP XT na system iOS wprowadziliśmy:

 • Obsługę nowej formy płatności typu karta płatnicza.

W nowej wersji modułu ERP XT POS umożliwiliśmy:

 • Fiskalizację dokumentów. Aplikacja współpracuje z drukarką fiskalną Posnet Temo HS, przy wykorzystaniu komunikacji Bluetooth.

 • Obsługę płatności kartą przez terminal płatniczy SumUp przy wykorzystaniu komunikacji Bluetooth. Na terminal wysyłane są automatycznie wszystkie płatności zdefiniowane w aplikacji jako typ „karta płatnicza”.

UWAGA: W związku z zaprzestaniem wsparcie przez Microsoft przeglądarki Internet Explorer w systemie Comarch ERP XT również to wsparcie zostanie zakończone z dniem 30.06.2019r. Dotyczy to zarówno wersji WWW jak i responsywnej w przeglądarce mobilnej.


18.03.2019.

W najnowszej wersji aplikacji Comarch ERP XT na system Android wprowadziliśmy drobne usprawnienia i poprawiliśmy błąd objawiający się nagłym zamykaniem aplikacji podczas przeglądania dokumentów, które wcześniej wprowadzone były poprzez aplikację na stronie WWW.


04.03.2019.

W najnowszej wersji aplikacji Comarch ERP XT na system Android udostępniliśmy następujące zmiany:

 • możliwość wprowadzania zamówień do dostawcy,

 • nowy wygląd kafelków na listach.

 


28.02.2019.

W najnowszej wersji aplikacji na Comarch ERP XT na systemy iOS udostępniliśmy mechanizm wysyłki dokumentów do Biura Rachunkowego.

Jeśli wybierzemy nową funkcję pokaże nam się nazwa biura, z którym mamy włączoną elektroniczną wymianę danych. Zobaczymy również datę ostatniej wysyłki dokumentów. Po kliknięciu w kafelek możemy wysłać kolejne dokumenty.

 


21.02.2019.

W najnowszej wersji systemu ERP XT wprowadziliśmy następujące zmiany:

 • Dodanie formularza PIT-36 wraz z załącznikami.

Dodanie możliwości seryjnego zatwierdzania dokumentów z listy oraz podczas tworzenia plików JPK i wysyłki danych do Biura Rachunkowego.

 


15.02.2019

W aplikacji Comarch ERP XT POS dodaliśmy możliwość przetestowania modułu bez konieczności rejestracji w aplikacji.

 


31.01.2019

Udostępniliśmy nowy moduł Comarch ERP XT POS – obsługa punktu sprzedaży. Nowy moduł POS dostępny jest obecnie na urządzenia iPad.

Podstawowe funkcje modułu:

 • Szybka obsługa detaliczna klienta w sklepie (paragon, faktura).
 • Podpowiedzi towarów popularnych oraz powiązanych.
 • Szybkie wyszukiwanie i wygodny podgląd listy towarów wraz ze zdjęciami.
 • Możliwość sprawdzenia szczegółów danego towaru.
 • Przydzielanie rabatu dla towaru i dokumentu.
 • Obsługa wielu form płatności.
 • Intuicyjne podpowiedzi o wydaniu reszty.
 • Możliwość dopasowania wyświetlania do preferencji użytkownika.

W związku z wprowadzeniem nowego modułu do wersji WWW zostały dodane następujące funkcjonalności:

1. Możliwość przetestowania lub zakupu nowego modułu w menu „Mój pakiet”.

2. Możliwość dodania zdjęć do wyświetlenia na POS oraz przypisania towarów powiązanych z danym towarem.

Widok uzupełnienia danych dla POS.

 


28.01.2019

W nowej wersji systemu ERP XT Na system operacyjny iOS wprowadziliśmy zmiany ergonomiczne związane z wyliczaniem średniego rabatu na dokumencie, zgodnie z wcześniejszą zmianą na WWW. Obecnie pole rabat w nagłówku wykazuje średni rabat dokumentu i jest aktualizowany po każdej modyfikacji pozycji danego dokumentu.

 


17.01.2019

W nowej wersji systemu ERP XT wprowadziliśmy funkcję związaną ze zmianami w przepisach:

 • Wprowadziliśmy zmiany w księgowaniu kosztów aby obsłużyć nowe przepisy dotyczące odliczenia kosztów używania samochodów osobowych na potrzeby działalności gospodarczej . Na formularzu produktu oraz na pozycji dokumentu w rejestrze VAT można wskazać % jaki z danej kwoty ma być zaksięgowany w koszty.

Wprowadziliśmy także dwie nowości:

 • Umożliwiliśmy naliczenie deklaracji PIT-36L wraz z złącznikami PIT/B oraz PIT/BR na formularzach obowiązujących za rok 2018 wraz z ich wydrukami oraz eksportem do systemu e-Deklaracji.
 • Wprowadziliśmy zmiany ergonomiczne związane z wyliczaniem średniego rabatu na dokumencie . Obecnie pole rabat w nagłówku wykazuje średni rabat dokumentu i jest aktualizowany po każdej modyfikacji pozycji danego dokumentu.

 


12.12.2018

W nowej wersji aplikacji ERP XT na urządzenia z systemem iOS wprowadziliśmy:

– możliwość dostępu do rejestrów VAT zakupu i sprzedaży bez konieczności posiadania modułu księgowość
– zmianę sposobu prezentacji danych na dashboardzie
– poprawa ergonomii pracy

 


15.11.2018

W nowej wersji aplikacji Comarch ERP XT na system iOS wprowadziliśmy:
– zmianę sposobu prezentacji wykresów na dashboard
– możliwość dodania aż 4 skrótów akcji na dashboard
– zmianę sposobu wyświetlania skrótów

 


14.11.2018

W nowej wersji wprowadzamy funkcjonalności związane z ergonomią dodawania rachunków bankowych oraz raportów kasowo/bankowych:

– w momencie dodawania rachunku bankowego, po wpisaniu numeru rachunku, w przypadku kiedy zostanie rozpoznany bank, oprócz dotychczasowych nazwy i danych adresowych automatycznie podpowiadany jest również kod SWIFT oraz Symbol rachunku. W sytuacji kiedy w bazie danych są rachunki bankowe bez uzupełnionych symboli, w momencie logowania pokazuje się okno z propozycją nadania symboli. Symbol jest wykorzystywany w numeracji raportów i zapisów bankowych,

– na rachunku bankowym jest możliwość określenia okresu za jaki tworzone będą raporty,

– w momencie rozliczania dokumentów automatycznie tworzone są raporty w przypadku kiedy na dzień zapłaty nie ma dodanego raportu kasowego/bankowego. Raporty tworzą się zgodnie z okresem określonym na formularzu rachunku.

 


30.10.2018

W nowej wersji wprowadzamy poprawę ergonomii pracy z programem:

 • zmiana sposobu dodawania/wyboru kontrahenta na dokument.

 • zmiana sposobu dodawania/wyboru pozycji na dokument.

10.10.2018

Nowa wersja wprowadza nowe funkcjonalności oraz poprawę ergonomii pracy systemu:

– Zmiana sposobu wyboru kontrahenta oraz towarów na dokumentach związana jest z dostosowaniem tych funkcji do pracy na ekranach dotykowych.

– Wprowadziliśmy możliwość importu wyciągów z systemów bankowości elektronicznej. Po zaczytaniu są one rozpoznawane pod kątem kontrahenta i mogą być automatycznie rozliczane z płatnościami w systemie.

– Możliwe jest rozliczanie płatności z poziomu zapisów kasowo/bankowych. Umożliwiamy rozliczanie całkowite oraz częściowe zapisów.

– Możliwe jest opisywanie produktów w wybranych językach obcych na potrzeby sprzedaży w Comarch e-Sklep. Dotyczy to m.in. wprowadzania nazwy, opisu, atrybutów itp.

W wersji uprościliśmy również sposób zakupu modułów Comarch ERP XT i usług dodatkowych, bezpośrednio z poziomu aplikacji. Wraz ze zmianą zasad zakupu zmianie uległ również cennik.

29.06.2018

Udostępniliśmy nową wersję aplikacji Comarch ERP XT. Nowa wersja to dostosowanie do przepisów: wprowadzenie mechanizmu Split Payment oraz wymaganych od lipca plików JPK_MAG. Dodatkowo wprowadzamy nową funkcjonalność – Kasa/Bank.

Zmiany w nowej wersji związane ze zmianami w przepisach:

– Wprowadziliśmy mechanizm Split Payment, który pozwala na wysłanie przelewu do banku z opcją przekazania kwoty podatku na wyodrębniony rachunek VAT dostawcy.

– Umożliwiliśmy eksport plików JPK_MAG na żądanie Urzędu Skarbowego. Pliki JPK_MAG tworzone są na podstawie dokumentów z wybranymi towarami z kontrolą stanów. Funkcja jest dostępna w pakietach z magazynem.

– Dodaliśmy nowe formularze deklaracji VAT-7 (18) oraz VAT-7K (12).

Nowością jest funkcjonalność Kasa/Bank to możliwość analizowania płatności do dokumentów, rozliczania oraz eksportu przelewów do banku.
Nowa funkcjonalność to także możliwość tworzenia raportów kasowo/bankowych z podziałem na kasę gotówkową i poszczególne rachunki bankowe czy też automatyczne tworzenie zapisów kasowo/bankowych przy rozliczaniu zatwierdzonych dokumentów.

Równocześnie udostępnione zostały nowe wersje aplikacji natywnych na iOS i Android, wspierające działanie powyższych funkcji.

08.06.2018

Od dziś w App Store dostępna jest nowa wersja Comarch ERP XT na iOS.

W najnowszej wersji można personalizować ekran startowy. Bezpośrednio po zalogowaniu widoczny jest wykres prezentujący dane finansowe firmy z ostatnich 3, 6 lub 12 miesięcy. W ten sposób możemy podejrzeć informacje dotyczące przychodów, kosztów oraz zysków. Dodatkowo program pozwala ustawić skróty do najczęściej używanych funkcji jako przyciski szybkiego dostępu. Lekkie naciśnięcie powoduje otwarcie listy, natomiast mocniejsze otwiera nowy formularz. Na telefonach bez obsługi 3D Touch funkcja działa poprzez krótsze i dłuższe przytrzymanie danego przycisku.

25.05.2018

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa wersja systemy Comarch ERP XT zawierająca usprawnienia dotyczące działań z RODO. W związku ze zmianami została także udostępniona nowa wersja aplikacji natywnych na iOS i Androida.

15.05.2018

W dniu 15.05.2018 udostępniliśmy nową wersję aplikacji Comarch ERP XT na system Android, która jest dostosowana pod przepisy RODO.
W tej wersji możliwe będzie wprowadzenie administratora danych osobowych.
Wersja umożliwia także wyrażenie zgody na nowy regulamin oraz zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jeśli takie zgody nie zostały jeszcze wyrażone poprzez stronę ERP XT.

10.05.2018

W dniu 10.05.2018 udostępniliśmy nową wersję aplikacji Comarch ERP XT na system iOS, która jest dostosowana pod przepisy RODO.
W tej wersji możliwe będzie wprowadzenie administratora danych osobowych.
Wersja umożliwia także wyrażenie zgody na nowy regulamin oraz zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jeśli takie zgody nie zostały jeszcze wyrażone poprzez stronę ERP XT.

09.05.2018

Od 09.05.2018 udostępniamy kolejną wersję Comarch ERP XT dostosowaną pod przepisy RODO. W tej wersji możliwe jest rejestrowanie bezpośrednio w aplikacji zdarzeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

Przypominamy, że te funkcjonalności nie są gotowym rozwiązaniem, ale pomocą w ustawieniu, aby firma działała zgodnie z RODO.

23.03.2018

Od 01.04.2018 obowiązuje nowa wysokość procentowa składki wypadkowej wyliczanej na wynagrodzeniach. Wartość dla firm zatrudniających do 9 osób, obowiązująca do 31.03.2018 to 1,80%, natomiast od 01.04.2018 obowiązuje w wysokości 1,67%.

W nowej wersji programu zostały wprowadzone zmiany, które spowodują, że na wypłatach za miesiąc kwiecień zostanie uwzględniona nowa wysokość składki.

19.03.2018

W sklepie Google Play pojawiła się kolejna wersja aplikacji Comarch ERP XT, przeznaczonej na urządzenia z system Android.

W najnowszej wersji dodaliśmy całkiem nowe funkcje m.in.:

 • okno startowe z wykresami i możliwością konfigurowania dostępnych opcji,
 • rejestrację ofert handlowych,
 • możliwość dodawania załączników do dokumentów.

Wprowadzono również drobne zmiany usprawniające pracę z aplikacją.

20.02.2018

W nowej wersji programu na szczególną uwagę zasługuje możliwość rejestracji zaliczek na PIT-36 oraz PIT-36L . Funkcja ta rozszerza program w dziedzinie księgowości i pod koniec roku pozwoli na złożenie deklaracji PIT-36 oraz PIT-36L.

W nowej wersji aplikacji pojawiły się również inne nowości:

16.01.2018

Z przyjemnością prezentujemy Państwu nową wersję programu, w której przede wszystkim uprościliśmy tworzenie i wysyłanie obowiązkowych plików JPK.

W nowej wersji aplikacji pojawiło się wiele nowości:

 • Nowy, przejrzysty kreator plików JPK, który krok po kroku prowadzi użytkownika przez proces przygotowywania plików
 • Ułatwienie podpisywania plików JPK profilem zaufanym ePUAP.
 • Przenoszenie do rejestrów VAT faktur sprzedaży wystawionych na podstawie paragonów, zgodnie ze sposobem ujmowania tych faktur w plikach JPK_VAT.
 • Obowiązek podania przyczyny korekty, zgodnie z wymaganiami plików JPK_FA.
 • Nowy ekran startowy dla użytkowników logujących się do naszego programu po raz pierwszy.

Czy ten artykuł był pomocny?