Jakie zmiany wprowadziliśmy w ostatniej wersji?

19.06.2024 – planowana

W najnowszej wersji dostępnej przez WWW wprowadzono następujące nowości i zmiany:

 • Dodano możliwość bezpośredniej wymiany danych za pomocą webservice z PKO Bank Polski S.A. – iPKO Biznes (po włączeniu w bankowości elektronicznej usługi Integra ERP). Od teraz można:
  • pobierać aktualny stan środków na swoich rachunkach bankowych,
  • pobierać historię rachunku z banku,
  • wysyłać przelewy krajowe (w tym przelewy MPP/Split Payment, przelewy do ZUS, przelewy podatkowe),
  • wysyłać przelewy zagraniczne (w tym również SEPA),
  • akceptować płatności za pomocą certyfikatu imiennego banku lub podpisu kwalifikowanego,
  • aktualizować stan płatności wysłanych do banku.

Korzystanie z bezpośredniej wymiany danych z PKO Bankiem Polskim wymaga złożenia wniosku w serwisie iPKO biznes o aktywację usługi Integra ERP oraz samodzielnej konfiguracji uprawnień do usługi Integra przez administratora iPKO biznes. W przypadku chęci korzystania z nowego rozwiązania prosimy o kontakt z doradcą PKO BP.

 • Umożliwiono przekazanie do księgowego informacji o zakończeniu wprowadzania dokumentów w danym miesiącu. Księgowy na tej podstawie może rozpoczynać prace związane z rozliczeniem miesiąca. Funkcja Zamknięcie miesiąca umożliwia:
  • weryfikację dokumentów (m.in. czy wszystkie dokumenty są zatwierdzone i wysłane do księgowego),
  • automatyczne zatwierdzenie i wysłanie dokumentów do księgowego,
  • zdefiniowanie przez księgowego terminu na zamknięcie miesiąca – Użytkownik będzie w takiej sytuacji informowany o tym ile pozostało dni na dostarczenie dokumentów, a w przypadku gdy miesiąc nie zostanie zamknięty przez Użytkownika w terminie – zostanie on zamknięty automatycznie,
  • zablokowanie możliwości wprowadzania dokumentów do zamkniętego miesiąca.

Tylko księgowy może otworzyć wybrany miesiąc.

 • Z menu w nagłówku aplikacji przeniesiono do Konfiguracji/Ustawienia:
  • Moje konto -> Konto i profil/Dane konta
  • Ustawienie języka aplikacji -> Konto i profil/Preferencje
  • Użytkownicy -> Użytkownicy i role
  • Numerację dokumentów -> Numeracja dokumentów
  • Formy płatności -> Metody płatności/ Formy płatności
  • Edytor e-mail -> Wysyłka e-maili/Edytor e-maili
 • Podczas wysyłania dokumentów kosztowych do IWD, zakres dat uwzględnia datę wpływu (wcześniej uwzględniana była data wystawienia).
 • Podczas dodawania karty nowego kontrahenta umożliwiono jego weryfikację w rejestrach dłużników za pomocą funkcji Sprawdź kontrahenta.
 • W menu wyświetlającym się po zapisaniu dokumentu, przeniesiono na koniec opcję ponownej edycji właśnie zapisanego dokumentu.

Udostępniono również drobne poprawki i usprawnienia.


06.05.2024

W związku z wygaszeniem projektu wszystko.pl w aplikacji Comarch ERP XT wycofane zostały funkcje umożliwiające integrację i wymianę danych z tą platformą .

 


04.04.2024

Udostępniono aktualizację wersji Comarch ERP XT dostępnej przez WWW wprowadzającą możliwość obliczenia deklaracji PIT-28 (26) – zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok 2023 na podstawie wprowadzonych wcześniej zaliczek wraz z wydrukiem i eksportem do systemu e-Deklaracje.

 


14.03.2024

W najnowszej wersji dostępnej przez WWW wprowadzono następujące nowości i zmiany:

 • Udostępniono deklaracje roczne na formularzach obowiązujących za rok 2023:
  • PIT-36(31), PIT-36L(20) oraz załączniki: PIT/B(21), PIT/O(28), PIT/BR(7),
  • CIT-8(33) oraz załączniki: CIT-8/O(19), CIT/BR(10), CIT/IP(5), CIT/PM(1), CIT/MIT(3), CIT-D(8), CIT/8S(6), CIT/KW(4), CIT/WW(3).
 • Dodano opcję wydruku faktury sprzedaży z kodem QR, który można wykorzystać do przygotowania płatności w aplikacji bankowej. Więcej informacji w artykule Jak wydrukować kod QR do płatności na fakturze sprzedaży?
 • Wprowadzono nowy wygląd aplikacji.

Udostępniono również drobne poprawki i usprawnienia.

 


15.02.2024

W najnowszej wersji dostępnej przez WWW umożliwiono pobieranie dokumentów z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) i przenoszenie ich do rejestru VAT zakupów. Udostępniono również drobne poprawki i usprawnienia.

Więcej informacji w artykule Jak pobrać faktury z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz przenieść do Rejestru VAT zakupu?

 


19.12.2023

W najnowszej wersji dostępnej przez WWW wprowadzono następujące nowości i zmiany:

 • w ramach integracji z Comarch Apfino umożliwiono weryfikację kontrahentów w rejestrach dłużników – więcej informacji w artykule Jak zweryfikować kontrahenta w rejestrach dłużników?
 • wprowadzono zmiany ergonomiczne na formularzu produktu związane z dodawaniem zdjęć, ustawianiem parametrów sprzedaży w e-commerce (na platformie Comarch e-Sklep / e-Sale),
 • dodano opcję automatycznego tworzenia opisu produktu dla e-commerce oraz generowania tłumaczeń na języki obce.

Udostępniono również drobne poprawki i usprawnienia.

 


22.11.2023

W najnowszej wersji dostępnej przez WWW wprowadzono następujące nowości i zmiany:

 • udostępniono ewidencję dodatkową przychodów i kosztów wraz z wysyłką do Biura Rachunkowego,
 • na dokumentach handlowych, w rejestrach VAT oraz w ewidencji dodatkowej umożliwiono wskazanie kategorii udostępnionej przez Biuro Rachunkowe oraz wpisanie dodatkowej informacji dla księgowego,
 • umożliwiono wysyłkę dokumentów do Krajowego Systemu e-Faktur z wykorzystaniem tokenu wygenerowanego w aplikacji udostępnionej przez Ministerstwo Finansów (bez użycia certyfikatu),
 • wprowadzono nową galerię zdjęć produktu, podnoszącą ergonomię pracy i czytelność aplikacji w zakresie udostępniania zdjęć towarów do aplikacji Comarch ERP XT POS oraz Comarch e-Sklep / e-Sale,
 • dodano opcje eksportu danych do MS Excel z kolejnych list w programie,
 • poprawiono wyliczanie kosztu dla produktów z ceną w walucie obcej.

W nowych wersjach aplikacji mobilnych Comarch ERP XT dodano:

 • na system Android – opcję wskazania kategorii i wpisania dodatkowej informacji dla księgowego,
 • na system iOS – opcję wskazania kategorii i wpisania dodatkowej informacji dla księgowego oraz faktury zaliczkowe w walucie obcej.

Udostępniono również drobne poprawki i usprawnienia.

 


23.10.2023

Udostępniono aktualizację wersji Comarch ERP XT dostępnej przez WWW wprowadzającą możliwość korzystania z usługi odroczonych płatności w integracji z Comarch Apfino. Więcej informacji w artykule Jak pobrać link do usługi „Odrocz płatność” dla dokumentów sprzedaży?

 


31.08.2023

W najnowszej wersji dostępnej przez WWW wprowadzono następujące nowości i zmiany:

 


03.08.2023

W najnowszej wersji dostępnej przez WWW wprowadzono następujące nowości i zmiany:

 • Zarządzanie uprawnieniami w systemie – od teraz Administrator może przypisać do wskazanego Użytkownika rolę, w której określa zakres dostępnych funkcji w programie. Dzięki temu można m.in.:
  • zablokować dostęp do wykresu na oknie startowym,
  • pozwolić na podgląd danych bez możliwości edycji,
  • ukryć wybrane listy.

Więcej informacji w artykule Jak nadać uprawnienia Użytkownikowi poprzez przypisanie mu roli?

 • Import historii i wyciągów bankowych z płaskich plików tekstowych z Santander Bank Polska.
 • Filtrowanie dokumentów na listach – jako domyślny okres proponowany jest bieżący miesiąc dla dokumentów handlowych i poprzedni miesiąc dla rejestrów VAT.
 • Pobieranie danych dotyczących płatności w publicznym API.
 • Drobne poprawki i usprawnienia.

Udostępniono także aktualizacje aplikacji mobilnych Comarch ERP XT na system iOS i Android, w których dostosowano wygląd i działanie aplikacji do uprawnień nadanych Użytkownikowi oraz wprowadzono zmiany w filtrowaniu na listach.

 


15.06.2023

W najnowszej wersji dostępnej przez WWW wprowadzono następujące nowości i zmiany:

 • Możliwość tworzenia szablonów faktur sprzedaży i wystawiania faktur cyklicznych na ich podstawie. Użytkownik może ustawić cykl fakturowania oraz dzień, w którym program przypomni o planowanym wystawieniu dokumentów. W ramach rozwoju tej funkcjonalności w przyszłości dostępna będzie dodatkowo opcja automatycznego wystawiania faktur wraz z wysyłką wiadomości e-mail do kontrahentów.
 • Odbieranie informacji od Biura Rachunkowego o braku podatku do zapłaty w wybranym miesiącu – w sekcji „Podatki i opłaty” takie płatności będą wyświetlane z kwotą 0,00 zł.
 • Automatyczne podpowiadanie rodzaju produktu na podstawie jego nazwy.

W nowej wersji aplikacji mobilnych Comarch ERP XT dodano m.in.:

 • na system Android – wysyłkę e-maila do odbiorcy wskazanego na fakturze, odbieranie informacji z biura rachunkowego o braku podatku do zapłaty, obsługę faktur proforma powiązanych z zamówieniami e-commerce.
 • na system iOS – odbieranie informacji z biura rachunkowego o braku podatku do zapłaty.

Udostępniono również drobne poprawki i usprawnienia.

 


05.04.2023

Udostępniono aktualizację wersji Comarch ERP XT dostępnej przez WWW wprowadzającą możliwość obliczenia deklaracji PIT-28 (25) – zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok 2022 na podstawie wprowadzonych wcześniej zaliczek wraz z wydrukiem i eksportem do systemu e-Deklaracje. Więcej informacji w artykule Jak wyliczyć deklarację PIT-28(25) za 2022 r.?

Wskazówka
Aktywni Użytkownicy Comarch ERP XT mogą skorzystać z bezpłatnego dostępu do modułu raportów BI Point do 30.06.2023 roku. Zachęcamy do przetestowania narzędzia – więcej o promocji na stronie Zrozum w pełni swoją firmę.

 


16.03.2023

W najnowszej wersji dostępnej przez WWW wprowadzono następujące nowości i zmiany:

 • Udostępniono deklaracje roczne na formularzach obowiązujących za rok 2022:
 • Dla Użytkowników korzystających z narzędzi e-commerce umożliwiono m.in.:
  • obsługę anulowania zamówień,
  • dodanie logotypu producenta,
  • powiązanie metody dostawy z wybraną kartą produktu.
 • W publicznym API dodano nowe funkcje w zakresie pobierania danych dotyczących faktur VAT marża oraz faktur walutowych. Więcej informacji w artykule API – Historia zmian.

W nowych wersjach aplikacji mobilnych Comarch ERP XT dodano:

 • na system Android – ewidencję ryczałtową oraz faktury zaliczkowe w walucie obcej,
 • na system iOS – ewidencję ryczałtową oraz zmiany w logowaniu FaceId/TouchId.

Udostępniono również drobne poprawki i usprawnienia.

 


24.01.2023

W związku ze zmianą przepisów dotyczącą rozliczania najmu prywatnego, w najnowszej wersji dostosowano działanie programu w zakresie obliczania zaliczek na PIT. Zarówno w module Księga Podatkowa i Ryczałt, jak i Księga Handlowa można rozliczać najem prywatny na formularzu zaliczki na PIT-28. Więcej informacji w artykule Polski Ład – zmiany w najmie prywatnym od 1 stycznia 2023 r.

Udostępniono również drobne poprawki i usprawnienia.

 


15.12.2022

W najnowszej wersji dostosowano działanie programu do zmian w przepisach dot. naliczania wynagrodzeń od 1 stycznia 2023 roku w zakresie:

 • możliwości stosowania kwoty zmniejszającej podatek przez maksymalnie 3 płatników
 • niepobierania zaliczki podatku od wypłat etatowych do kwoty 30 000 zł
 • stosowania ulgi podatkowej dla wynagrodzeń o typie Inne
 • naliczania wynagrodzeń po dacie zwolnienia pracownika

Szczegółowe informacje o powyższych zmianach znajdują się m.in. w artykule: Polski Ład 2.0 – zmiany w naliczaniu wynagrodzeń od 1 stycznia 2023 r.

Ponadto dodano możliwość obliczenia, wydruku i wysyłki deklaracji PIT-11 za rok 2022. Więcej informacji w artykule: Jak wyliczyć deklarację PIT-11(29) za 2022 r.?

Dla Użytkowników korzystających z Comarch Apfino dodano możliwość wydruku pieczęci prewencyjnej oraz synchronizację płatności z dokumentów handlowych:

Udostępniono także drobne poprawki i usprawnienia.

 


24.11.2022

W nowej wersji aplikacji Comarch ERP XT na system Android udostępniono funkcję wystawiania paragonów z możliwością fiskalizacji oraz przyjmowania płatności kartą. W tym zakresie aplikacja współpracuje z urządzeniami fiskalnymi POSNET i terminalem płatniczym SumUp.

 


23.11.2022

W najnowszej wersji udostępniono następujące nowości i zmiany:

 • Dodano możliwość wystawiania faktur zaliczkowych w walutach obcych. Podczas wystawiania faktury zaliczkowej można ustalić walutę oraz notowanie, analogicznie jak na fakturach sprzedaży. Kolejne powiązane faktury zaliczkowe oraz faktura finalna są wystawiane zawsze w tej samej walucie, co pierwsza zarejestrowana zaliczka. Istnieje natomiast możliwość ustalenia innego kursu.

 • W ewidencji ryczałtowej dodano funkcję obliczania składki zdrowotnej na podstawie osiągniętych przychodów z działalności. W zależności od wysokości tych przychodów, podstawę naliczenia składki stanowi 60%, 100% lub 180% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego. Więcej informacji w artykule: Jak naliczana jest składka zdrowotna właściciela opodatkowanego w formie ryczałtu?
 • Zmodyfikowano również funkcjonalność wyliczania składki zdrowotnej dla podatników rozliczających się wg PIT-36 lub PIT-36L. Dodano kolumnę „Składka zdrowotna zapłacona”. Uzupełniana jest ona automatycznie podczas naliczania składki zdrowotnej należnej. Kwota składki zdrowotnej zapłaconej za styczeń 2022 powinna zostać uzupełniona ręcznie przez Użytkownika.
 • Udostępniono drobne poprawki i usprawnienia.

 


29.09.2022

W najnowszej wersji udostępniono możliwość prowadzenia ewidencji ryczałtowej. Nowa funkcjonalność w Comarch ERP XT obejmuje:

 • nowe parametry na kartach produktów, przy pomocy których można określić stawkę ryczałtu,
 • automatyczne dodawanie zapisów do ewidencji ryczałtowej podczas zatwierdzania dokumentów sprzedaży,
 • wyliczanie zaliczki na PIT-28,
 • generowanie JPK_EWP,
 • wydruki zapisów ewidencji ryczałtowej.

Więcej szczegółowych informacji tutaj.

Wskazówka
Ewidencja ryczałtowa jest dostępna w dotychczasowym module księgowym, którego nazwa została zmieniona na Księga Podatkowa i Ryczałt.

Wprowadzono również następujące nowości i zmiany:

 • Dodano możliwość wymiany danych za pomocą webservice z Santander Bank Polska – iBiznes24. Od teraz można sprawdzać saldo rachunku, wysyłać i akceptować przelewy oraz pobierać wyciągi bankowe bezpośrednio w systemie Comarch ERP XT. Więcej informacji tutaj.
 • Na formularzach dokumentów handlowych udostępniono funkcję zmiany kolejności pozycji. Aby to wykonać, wystarczy metodą „przeciągnij i upuść” umieścić pozycję w wybranym miejscu.
 • Dodano możliwość wysyłki wiadomości e-mail z wydrukiem faktury do kontrahenta wskazanego jako odbiorca na dokumencie. Wiadomość do odbiorcy może być wysyłana także w przypadku korzystania z własnego programu pocztowego.
 • Dla użytkowników korzystających z narzędzi e-commerce (Comarch e-Sklep, Comarch e-Sklep Light oraz Comarch e-Sale) wprowadzono opcję wysyłki faktury do zrealizowanego zamówienia.

 


28.07.2022

W najnowszej wersji dostępnej przez WWW wprowadzono następujące nowości i zmiany:

 • Umożliwiono wysyłkę faktur ustrukturyzowanych do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Dokumenty można wysyłać zarówno na środowisko przedprodukcyjne (demo), jak i na środowisko produkcyjne. Dla faktur przyjętych do KSeF można pobierać UPO. Obecnie korzystanie z tego systemu jest dobrowolne, natomiast w 2024 roku KSeF stanie się rozwiązaniem obligatoryjnym. Więcej informacji tutaj.

  Wskazówka
  W okresie promocyjnym funkcja eksportu dokumentów do Krajowego Systemu e-Faktur jest bezpłatna.
 • Wprowadzono możliwość korzystania z terminala płatniczego Polskie ePłatności – więcej informacji tutaj.
 • W ramach dostosowania do tzw. dyrektywy Omnibus umożliwiono wskazanie ceny produktu przed obniżką. W tym celu dodano nowe pole na formularzu produktu w sekcji związanej ze sprzedażą internetową. Dzięki temu w sklepie internetowym dla towarów objętych promocją prezentowana będzie informacja o zmianie ceny wraz z najniższą ceną sprzedaży z ostatnich 30 dni.
 • Udostępniono drobne poprawki i usprawnienia.

 


22.06.2022

W najnowszej wersji dostępnej przez WWW wprowadzono następujące nowości i zmiany:

 • W związku z nowelizacją przepisów Polskiego Ładu, które będą obowiązywać od 1 lipca 2022 roku, wprowadzono zmiany w wyliczaniu wynagrodzeń oraz liczeniu zaliczek na PIT. Dostosowano działanie programu wynikające z:
  • obniżenia z 17% do 12% stawki podatku obowiązującej w pierwszym przedziale skali podatkowej;
  • wprowadzenia dla przedsiębiorców nierozliczających podatku wg skali podatkowej możliwości odliczania części zapłaconych składek zdrowotnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą opodatkowaną jednolitym 19% podatkiem do limitu 8700,00 zł;
  • uchylenia ulgi dla klasy średniej;
  • uchylenia mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 roku.

  Wskazówka
  W przypadku liczenia wynagrodzeń zmiany dotyczą wynagrodzeń liczonych z datą wypłaty od 1 lipca 2022 roku. W przypadku zaliczek na PIT-36 oraz PIT-36L zmiany stosowane są już od zaliczek liczonych za II kwartał bądź za czerwiec 2022. Dla zaliczek uproszczonych na PIT-36L zmiany stosowane są od zaliczek liczonych za lipiec 2022.
 • Wprowadzono zmiany w wyliczaniu dodatkowej składki pracownika dla Pracowniczych Planów Kapitałowych. Składka naliczana jest dopiero od kolejnego miesiąca w stosunku do daty uzupełnienia wartości procentowej składki na formularzu pracownika. Zmiana obowiązuje dla wynagrodzeń z datą wypłaty od 04.06.2022.
 • Dodano możliwość wprowadzenia numeru rejestrowego BDO (numeru w Bazie Danych o Odpadach) w pieczątce firmy. Numer ten jest drukowany na dokumentach w sekcji z danymi sprzedawcy.
 • Dodano nowe pole na formularzu kontrahenta, w którym można wprowadzać dodatkowe informacje, z możliwością automatycznego ich kopiowania na wystawiane dokumenty.
 • Wprowadzono mechanizm kontrolujący karty kontrahentów. Podczas dodawania nowego kontrahenta zostanie sprawdzone, czy firma o podanym numerze NIP nie została już wcześniej wprowadzona na listę kontrahentów w programie oraz w razie potrzeby będzie wyświetlony odpowiedni komunikat z możliwością podglądu listy podobnych pozycji.

 • Wprowadzono zmiany wizualne dotyczące integracji z platformą usług finansowych Comarch Apfino. Dodatkowo umożliwiono zakładanie sprawy windykacyjnej bezpośrednio w systemie.

W publicznym API dodano nowe funkcje – m.in. umożliwiono wystawianie faktur korygujących oraz poszerzono zakres danych z dokumentów, które można pobierać. Więcej informacji tutaj.

W najnowszej wersji Comarch ERP XT POS na system Android wprowadzono funkcję wystawienia korekty (do paragonu lub faktury sprzedaży).

Udostępniono także aktualizacje aplikacji mobilnych Comarch ERP XT na system iOS i Android zawierające drobne poprawki i usprawnienia.

 


08.04.2022

Udostępniliśmy aktualizację wersji Comarch ERP XT dostępnej przez WWW wprowadzającą możliwość obliczenia deklaracji CIT (31) – zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie wprowadzonych wcześniej zaliczek wraz z wydrukiem i eksportem do systemu e-Deklaracje. Więcej informacji tutaj.

 


31.03.2022

W najnowszej wersji dostępnej przez WWW wprowadzono następujące nowości i zmiany:

 • Dostosowanie do zmian w strukturze pliku JPK_FA, które obowiązują od 1 kwietnia 2022 roku.
 • Opcja wnioskowania o finansowanie faktur dla wielu zaznaczonych pozycji na liście (w ramach integracji z Comarch Apfino). Więcej informacji w artykule Jak można finansować fakturę przed terminem płatności?

Udostępniono również drobne poprawki i usprawnienia.

W najnowszej wersji Comarch ERP XT POS na system iOS wprowadzono funkcję wystawienia korekty (do paragonu lub faktury sprzedaży).

 


16.03.2022

W najnowszej wersji dostępnej przez WWW wprowadzono następujące nowości i zmiany:

 • Integracja z Comarch Shipping – na podstawie dokumentów handlowych można tworzyć zlecenia nadania przesyłki w Comarch Shipping. Usługa ta umożliwia współpracę z wybranymi firmami kurierskimi: nadawanie przesyłek, tworzenie listów przewozowych czy śledzenie statusów.

Szczegóły w artykule: Jak nadać przesyłkę wykorzystując usługę Comarch Shipping?

 • W ramach dostosowania do obowiązujących przepisów w module księgowym można naliczyć deklaracje roczne na formularzach obowiązujących za rok 2021: PIT-36(29), PIT-36L(18) oraz załączniki: PIT/B(19), PIT/O(26), PIT/BR(5), PIT/WZ(2).
 • Na formularzu pracownika dodano możliwość zapisania urzędu skarbowego.

W publicznym API dodano nowe funkcje w zakresie zatwierdzania faktur sprzedaży, wystawiania faktur zaliczkowych oraz przekształcania faktur zaliczkowych do faktur finalnych. Więcej informacji tutaj.

W najnowszej wersji Comarch ERP XT POS na system Android wprowadzono funkcję zmiany użytkownika oraz drobne poprawki i usprawnienia.

Wskazówka
Od 16.03.2022 aktywni Użytkownicy Comarch ERP XT mogą skorzystać z 3-miesięcznego bezpłatnego dostępu do modułu BI Point.

Dodatkowo przedłużono okres bezpłatnego dostępu do Comarch PPK do 31.12.2022 roku. 

 09.02.2022

W najnowszej wersji dostępnej przez WWW wprowadzono następujące nowości i zmiany:

 • obliczanie składki zdrowotnej – program proponuje wartość składki zdrowotnej na formularzu właściciela:
  • za miesiąc styczeń 2022 kwota składki jest obliczana od przeciętnego wynagrodzenia podanego przez GUS,
  • za miesiące kolejne kwota składki proponowana jest na podstawie dochodu osiąganego z działalności gospodarczej.

Więcej informacji w artykule Polski Ład – zmiany w wyliczaniu składki zdrowotnej.

 • możliwość dodawania i edytowania form płatności i rachunków bankowych w publicznym API

 26.01.2022

W najnowszej wersji dostępnej przez WWW wprowadzono kolejne zmiany w związku z dostosowaniem do przepisów:

 • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7.01.2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • wysyłka JPK_V7 za okresy od stycznia 2022 roku zgodnie z nowymi schematami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów (dla pliku miesięcznego oraz kwartalnego)
 • zaliczki na PIT-36 oraz PIT-36L – nowa skala podatkowa, zwolnienia i ulgi (w tym ulga dla klasy średniej dla osób rozliczających się wg skali), zmiany w wykazywaniu składki zdrowotnej – więcej informacji tutaj

Ponadto dodano możliwość obliczenia, wydruku i wysyłki deklaracji PIT-11 za rok 2021 – więcej informacji tutaj.

Udostępniono również drobne poprawki i usprawnienia.

Wskazówka
Comarch Apfino – to nowa nazwa platformy, dzięki której Użytkownicy ERP XT mogą korzystać z usług faktoringu i windykacji.

 


22.12.2021

W najnowszej wersji dostępnej przez WWW dostosowano działanie programu do zmian w przepisach:

 • nowe ulgi i inne zmiany w wyliczaniu wynagrodzeń
 • brak obowiązku podawania przyczyny korekty faktury sprzedaży
 • brak obowiązku wydruku oznaczenia duplikatu dokumentu
 • zmiany w JPK_V7

Przepisy te będą obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku i w większości związane są z wprowadzeniem Polskiego Ładu.

Szczegóły w artykule: Polski Ład i inne zmiany w przepisach od 1 stycznia 2022 roku w Comarch ERP XT.

Oprócz wyżej wymieniowych zmian, Polski Ład wprowadza dodatkowo nowe ulgi dla firm, które wdrażają innowacje. W związku z tym w ERP XT pojawiły się opcje:

 • dodawania własnych kategorii wydatku na dokumencie w rejestrze VAT zakupu
 • opisywania kategorią zapisów w Księdze Podatkowej z datą od 1 stycznia 2022

W tej wersji programu udostępniono także usługę windykacji dla podmiotów, które prowadzą działalność w formie spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej lub spółki partnerskiej. Więcej informacji o usługach finansowych w ERP XT:

 


13.12.2021

Udostępniliśmy aktualizację wersji Comarch ERP XT dostępnej przez WWW wprowadzającą możliwość korzystania z terminala płatniczego ING Bank Śląski S.A. – więcej informacji tutaj.

Poprawiona została również wydajność działania aplikacji podczas tworzenia arkusza inwentaryzacyjnego.

 


06.12.2021

W nowej wersji aplikacji mobilnej na system iOS udostępniliśmy drobne poprawki i usprawnienia.

 


01.12.2021

W najnowszej wersji programu dostępnej przez WWW wprowadzono następujące nowości i zmiany:

 • podpowiedzi w polach adresowych – podczas wypełniania danych m.in. kontrahenta, pracownika czy administratora RODO w polach: Poczta, Miejscowość, Gmina, Powiat, Województwo można wybierać opcje ze słownika. Po wpisaniu kilku znaków wyświetla się lista podpowiedzi. W dalszym ciągu można wpisywać również własne nazwy.
Przykład
Po wybraniu np. poczty, kolejne pola, które można jednoznacznie określić, zostaną automatycznie wypełnione przez program. Podczas edycji jednego z tych pól, pozostałe informacje również będą odpowiednio aktualizowane.

 • możliwość kontaktowania się z Biurem Rachunkowym bezpośrednio w programie. Komunikator pozwala na wysyłanie wiadomości tekstowych, zdjęć lub innych plików.

W górnej części pulpitu znajduje się ikona koperty. Po jej wybraniu następuje przejście do panelu wiadomości, gdzie można komunikować się z Biurem Rachunkowym, z którym jest uruchomiona wymiana danych.

Wskazówka
W panelu komunikatora pojawią się również wiadomości wysłane wcześniej za pomocą aplikacji mobilnych Comarch ERP XT Android i iOS.

Udostępniono także drobne poprawki i usprawnienia oraz aktualizację Comarch ERP XT Dodatki.

 


28.10.2021

Udostępniliśmy nowy moduł Comarch ERP XT POS na system Android – aplikację na tablety przeznaczoną dla sprzedawców pracujących na stanowiskach kasowych, która posiada następujące funkcje:

 • szybka obsługa detaliczna klienta w sklepie (paragon, faktura)
 • szybkie wyszukiwanie i wygodny podgląd listy towarów wraz ze zdjęciami
 • podpowiedzi towarów powiązanych
 • możliwość sprawdzenia szczegółów danego towaru
 • przydzielanie rabatu dla towaru i dokumentu
 • możliwość włączenia opcji agregacji pozycji na dokumencie
 • obsługa wielu form płatności
 • intuicyjne podpowiedzi o wydaniu reszty
 • możliwość dopasowania wyświetlania do preferencji użytkownika
 • współpraca z urządzeniami fiskalnymi POSNET komunikującymi się przez Bluetooth (w tym Low Energy) lub Wi-Fi
 • współpraca z terminalem płatniczym SumUp

Aplikacja jest dostępna do pobrania w sklepie Google Play.

 


22.10.2021

W najnowszej wersji programu dostępnej przez WWW wprowadzono następujące nowości i zmiany:

 • procedura VAT OSS – nowa deklaracja VIU-DO do rozliczania podatku VAT z zagranicznych transakcji handlowych – więcej informacji tutaj
 • możliwość przeglądania zapisów księgowych w module Księga Handlowa na dedykowanej zakładce „Konto” – więcej informacji tutaj
 • zmiany w rozliczaniu ulgi na złe długi związane z pakietem Slim VAT 2

Udostępniono także usługi finansowe – faktoring i windykację – dla podmiotów, które prowadzą działalność w formie spółki jawnej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Więcej informacji o usługach finansowych w ERP XT:

 


30.09.2021

Przedłużono okres promocyjnego bezpłatnego dostępu do Comarch PPK dla Użytkowników Comarch ERP XT do 31.03.2022.

Więcej informacji o Pracowniczych Planach Kapitałowych tutaj.

 


25.08.2021

Wprowadzono możliwość integracji z kolejną usługą finansową Comarch Finance Connect. Klienci Comarch ERP XT, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, mogą od teraz korzystać z usługi windykacji i odzyskiwać pieniądze z przeterminowanych faktur.

Dowiedz się więcej:

Usługa windykacji w Comarch Finance Connect

Jak odzyskać pieniądze z przeterminowanej faktury?

 24.08.2021

W najnowszej wersji programu dostępnej przez WWW wprowadzono nowy wygląd karty pracownika i karty właściciela. Dane zostały podzielone na tematyczne sekcje, po których można poruszać się za pomocą bocznej nawigacji.

Udostępniono także drobne poprawki i usprawnienia.

 


04.08.2021

W najnowszej wersji programu dostępnej przez WWW wprowadzono:

 • zmiany w JPK_V7

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1179) wprowadziło szereg zmian związanych z informacjami przesyłanymi do plików JPK_V7.

Zmiany, które weszły w życie od 01.07.2021 to:

  • brak kodów MPP w pliku
  • kody SW zamieniane na kod EE
  • brak kodów GTU dla dokumentów z kodem WEW
  • brak kodów procedur dla dokumentów z kodem RO

W systemie ERP XT dla dokumentów z datą uwzględnienia w pliku JPK_V7 od 01.07.2021 wyłączony został automatyczny mechanizm nadawania kodu MPP. Ponadto, jeżeli nawet taki kod znajdzie się na dokumencie, nie będzie wysyłany do pliku JPK_V7.
Analogicznie obsłużone zostały pozostałe zmiany. Podczas tworzenia pliku JPK_V7 kod SW jest automatycznie zamieniany na EE. Nie są wysyłane do pliku również kody procedur dla dokumentów z oznaczeniem RO oraz kody GTU dla dokumentów z oznaczeniem WEW.
Dla dokumentów z datami uwzględnienia w plikach JPK_V7 do 30.06.2021 pliki tworzone są wg dotychczasowych zasad.

 • możliwość obsługi procedury VAT OSS przy współpracy z Comarch e-Sklep – więcej informacji tutaj.

 


23.07.2021

W najnowszej wersji programu dostępnej przez WWW wprowadzono następujące nowości i zmiany:

 • Procedura VAT OSS – umożliwiono rejestrowanie transakcji realizowanych w procedurze VAT OSS (One Stop Shop). W systemie ERP XT od teraz można:
  • wskazać zagraniczne stawki VAT na karcie produktu
  • wskazać nowy status kontrahenta „Procedura OSS”
  • wystawiać dokumenty handlowe z zastosowaniem zagranicznych stawek VAT
  • dodawać dokumenty w rejestrze VAT sprzedaży z zastosowaniem zagranicznych stawek VAT
  • wstępnie określać parametry transakcji dla deklaracji VIU-DO

Jak obsłużyć pakiet VAT e-commerce w Handlu?

Jak obsłużyć pakiet VAT e-commerce w Księgowości?

Wskazówka
Obsługa VAT OSS jest możliwa obecnie jedynie z poziomu wersji WWW.
W określonych sytuacjach Użytkownik aplikacji mobilnych zostanie przekierowany do wersji przeglądarkowej. W związku z powyższym udostępniono nowe wersje ERP XT na systemy Android i iOS (w tym ERP XT POS).
 • Nowy wygląd karty produktu i karty kontrahenta – zastosowano zmiany podnoszące ergonomię pracy i poprawiające czytelność formularzy, wprowadzono podział na tematyczne sekcje oraz dodano nawigację boczną.

 • Publiczne API – dodano m.in.: możliwość wskazania kodu kraju kontrahenta, statusu kontrahenta oraz wskazania zagranicznej stawki VAT na dokumentach handlowych. Od teraz można także pobierać rodzaj produktu (usługa, towar bez kontroli stanu, towar z kontrolą stanu). Więcej informacji tutaj.

Ponadto udostępniono również inne usprawnienia i poprawki. Dla Użytkowników korzystających z drukarki fiskalnej dostępna jest do pobrania nowa wersja instalatora Comarch ERP XT Drukarki fiskalne, w której zmieniono obsługę certyfikatu bezpieczeństwa. Poprawiono także działanie programu w zakresie dodawania załączników do dokumentów oraz seryjnego usuwania dużej ilości pozycji na listach.

 


01.06.2021

W najnowszej wersji systemu dostępnej przez WWW wprowadzono następujące nowości i zmiany:

 • Integracja z Comarch PPK – od teraz informacje o pracownikach i składkach PPK są przesyłane bezpośrednio do aplikacji Comarch PPK, bez konieczności eksportu arkusza danych. Więcej o PPK tutaj.
Wskazówka
Użytkownicy Comarch ERP XT otrzymują Comarch PPK bezpłatnie na okres promocyjny do 30.09.2021.
 • JPK_V7K – dodano możliwość wykazywania wartości w polach 33, 34, 36, 44 oraz 45 w pliku JPK_V7K składanym w pierwszym bądź drugim miesiącu kwartału. W rejestrze VAT sprzedaży oraz zakupu wystarczy dodać dokument z odpowiednim ustawieniem w kolumnie 'Pole JPK_V7′ z uzupełnioną kwotą VAT. Więcej informacji tutaj.
 • Edytor wydruków – udostępniono możliwość tworzenia własnych wersji wydruków WZ i PZ oraz korekt do tych dokumentów.
 • Optymalizacje – poprawiona została wydajność działania aplikacji na listach dokumentów.

 


21.05.2021

W nowej wersji aplikacji Comarch ERP XT na system Android dodaliśmy możliwość kontaktowania się ze swoim Biurem Rachunkowym bezpośrednio w aplikacji. Wbudowany komunikator pozwala na wysyłanie wiadomości tekstowych, zdjęć lub innych plików.

W górnej części pulpitu aplikacji znajduje się ikona koperty. Po jej wybraniu następuje przejście do panelu wiadomości, gdzie można komunikować się z Biurem Rachunkowym, z którym jest uruchomiona wymiana danych.

Edytor wiadomości dla Biura Rachunkowego dostępny jest po zalogowaniu się do panelu iKsięgowość24.

 


27.04.2021

W najnowszej wersji systemu dostępnej przez WWW wprowadzono następujące nowości i zmiany:

 • Pracownicze Plany Kapitałowe – wprowadzono możliwość ewidencjonowania uczestnictwa zatrudnionych osób w Pracowniczych Planach Kapitałowych, naliczania składek PPK i przesyłania niezbędnych informacji do wybranej instytucji finansowej dzięki integracji z aplikacją Comarch PPK. Więcej informacji tutaj.

Wskazówka
Użytkownicy Comarch ERP XT otrzymują Comarch PPK bezpłatnie na okres promocyjny do 30.09.2021.
 • Pracownicy/Właściciele:
  • dodano możliwość podglądu zmian historycznych na karcie pracownika/właściciela,
  • dodano słownik krajów do pola Obywatelstwo,
  • dodano nowe pola informacyjne dotyczące płci i dokumentu tożsamości oraz formy zatrudnienia,
  • dodano mechanizmy walidujące poprawność wpisanych danych – m.in. sprawdzanie daty urodzenia i płci z nr PESEL.
 • Deklaracja roczna CIT-8 (30) – udostępniono możliwość obliczenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie wprowadzonych wcześniej zaliczek wraz z wydrukiem i eksportem do systemu e-Deklaracje. Więcej informacji tutaj.
 • Publiczne API – w zakresie faktur proforma dodano nowe pole, w którym znajduje się informacja o przekształceniu dokumentu do faktury sprzedaży, faktury zaliczkowej lub paragonu. Więcej informacji tutaj.

 


23.04.2021

W nowej wersji aplikacji Comarch ERP XT na system iOS dodaliśmy:

 • możliwość otrzymywania informacji od Biura Rachunkowego o bieżących zobowiązaniach podatkowych oraz o rozliczeniu za świadczone usługi księgowe,
 • opcję zapisania na karcie kontrahenta dowolnych notatek, które wraz z wartością zadłużenia można podejrzeć podczas wystawiania dokumentów,
 • inne drobne poprawki i usprawnienia.


31.03.2021

W najnowszej wersji systemu dostępnej przez przeglądarkę WWW wprowadzono możliwość integracji z usługami finansowymi Comarch Finance Connect. Klienci Comarch ERP XT, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, mogą od teraz korzystać z usługi faktoringu i finansować swoje faktury jeszcze przed terminem ich płatności.

Dowiedz się więcej:
Faktoring – rozwiązanie problemów z płynnością finansową
Faktoring w Comarch ERP XT – jak można finansować fakturę przed terminem płatności? 

 


16.03.2021

W najnowszej wersji systemu Comarch ERP XT w module księgowym w ramach dostosowania do obowiązujących przepisów wprowadziliśmy możliwość naliczenia deklaracji rocznych na formularzach obowiązujących za rok 2020: PIT-36(28), PIT-36L(17) oraz załączników: PIT/B(18), PIT/O(25), PIT/BR(4), PIT/WZ(1).

Dodatkowo wprowadziliśmy automatyczne pobieranie co pół godziny nowych informacji o podatkach i opłatach przesyłanych przez Biuro Rachunkowe.

 


11.03.2021

W aktualnej wersji aplikacji Comarch ERP XT na system Android dodaliśmy nowe funkcje w zakresie współpracy z Biurem Rachunkowym:

 • nowy panel na oknie startowym aplikacji, gdzie można odczytać informacje o bieżących zobowiązaniach podatkowych i rozliczeniu za świadczone usługi księgowe
 • wizytówkę Biura Rachunkowego

 


02.03.2021

W najnowszej wersji systemu dostępnej przez WWW wprowadzono możliwość otrzymywania informacji od Biura Rachunkowego o bieżących zobowiązaniach z tytułu składek ZUS, podatku PIT oraz podatku VAT. Dane te przesyłane są w ramach Internetowej Wymiany Dokumentów.
Dodatkowo, Biuro Rachunkowe może również w tym samym miejscu informować o aktualnych opłatach za świadczone usługi księgowe.

Na podstawie informacji otrzymanych z Biura Rachunkowego program wyświetla w kolejnych miesiącach kwoty w formie prognozy – do czasu naliczenia rzeczywistych zobowiązań przez Biuro Rachunkowe. W przypadku, gdy wybrana pozycja nie została przesłana przez Biuro Rachunkowe, wyświetlany jest komunikat Oczekuje na dane.

Oprócz bieżących informacji na pulpicie aplikacji, dane te pojawiają się także w zakładce Kasa i bank > Płatności. Dzięki temu można na ich podstawie przygotować paczkę przelewów do bankowości elektronicznej.

Szczegółowe informacje o nowej funkcji znajdują się tutaj.

Dodatkowo wraz z płatnościami podatkowymi będą także pobierane nowe karty kontrahentów udostępnione przez Biuro Rachunkowe.

 


24.02.2021

W aktualnej wersji aplikacji Comarch ERP XT na system Android dodaliśmy możliwość zapisania dowolnych notatek na karcie kontrahenta. Notatki wraz z informacją o aktualnej wartości zadłużenia można podejrzeć podczas wystawiania dokumentów. Wprowadziliśmy także drobne poprawki i usprawnienia.

 


17.02.2021

W aktualnej wersji aplikacji Comarch ERP XT na system iOS dodaliśmy nowe oznaczenie dla kontrahentów z Irlandii Północnej. Wprowadziliśmy także drobne poprawki.

 


09.02.2021

Udostępniliśmy aktualizację systemu Comarch ERP XT wprowadzającą możliwość wysyłki deklaracji VAT-UE(5) oraz VAT-UEK(5) zgodnie z nowymi schematami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów.

 


22.12.2020

Udostępnione zostały nowe wersje aplikacji natywnych na iOS i Android, w których wprowadzono zmiany wynikające z wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Aplikacje zostały przygotowane na nowe zasady obsługi transakcji z kontrahentami z tego kraju od 1 stycznia 2021 roku.

 


17.12.2020

W najnowszej wersji systemu dostępnej przez WWW wprowadzono następujące nowości i zmiany w module Księga Handlowa:

 • Import bilansu otwarcia:
  • dla pierwszego okresu obrachunkowego bilans otwarcia można utworzyć na podstawie nierozliczonych płatności i zapisów kasowych/bankowych,
  • dla kolejnych okresów obrachunkowych bilans otwarcia można zaimportować na podstawie sald na kontach bilansowych.

Więcej informacji na temat bilansu otwarcia tutaj.

 • Nowy limit dla CIT – od 01.01.2021 zmienia się limit przychodów dla stawki 9% podatku CIT. Limit ten będzie wynosił 2 mln EUR i dla okresów obrachunkowych zaczynających się od 01.01.2021 będzie on wyliczany w oparciu o nową wartość.

Ponadto przygotowano program do obsługi wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Od 01.01.2021 zmieniają się bowiem zasady handlu z Wielką Brytanią oraz Irlandią Północną. Od nowego roku kontrahenci z Wielkiej Brytanii powinni być oznaczani statusem „pozaunijny”. Dla transakcji z Irlandią Północną powinien być zastosowany nowy kod kraju „XI”. W przypadku obrotu towarami Irlandia Północna jest traktowana jako członek UE, natomiast świadczenie usług traktowane jest jako obrót pozaunijny. Podczas zapisu dokumentów w programie wprowadzono odpowiednie ostrzeżenia, jeśli kod kraju lub rodzaj produktów na dokumencie nie zgadza się ze statusem kontrahenta. Umożliwiono także seryjną zmianę statusu dla kodów „GB”.

Wprowadzono także dodatkowe ustawienia na wydrukach dokumentów handlowych. Od teraz można ustawić format dla liczby drukowanej w polu Ilość. Dzięki temu Użytkownicy, którzy nie korzystają z czterech miejsc po przecinku w ilości, mogą przywrócić poprzedni sposób drukowania dokumentów.

 


17.11.2020

W najnowszej wersji systemu dostępnej przez WWW wprowadzono następujące nowości i zmiany:

 • Dokumenty magazynowe – możliwość przyjmowania i wydawania towaru z magazynu na podstawie dokumentów RW i PW – więcej informacji tutaj.

 • Księgowania okresowe (Księga Handlowa) – w tym możliwość przeksięgowania na wynik finansowy. Szczegółowy opis nowej funkcji tutaj.

 

Dodatkowo wprowadzono możliwość wyboru dostępnych form płatności dla użytkownika modułu ERP XT POS – z związku z tym udostępniono także nową wersję aplikacji Comarch ERP XT POS, w której dostosowano działanie do tych zmian.

 


20.10.2020

W najnowszej wersji systemu dostępnej przez WWW wprowadzono następujące nowości i zmiany:

 • Tworzenie i wysyłka pliku JPK_V7 – za okresy od 10.2020 dodana została możliwość wygenerowania plików JPK_V7M oraz JPK_V7K. Pliki te zastępują składanie deklaracji VAT-7/VAT-7K oraz plików JPK_VAT. Podczas tworzenia JPK_V7 jest możliwość uwzględnienia dokumentów podlegających uldze na złe długi.
 • Możliwość wydruku faktur z oznaczeniami JPK_V7. Wydruk jest dostępny tylko dla dokumentów zatwierdzonych: faktur sprzedaży, zaliczkowych, VAT marża oraz korekt.
 • Dokumenty magazynowe – możliwość przyjmowania i wydawania towaru z magazynu na podstawie dokumentów PZ i WZ. Na podstawie dokumentów magazynowych można następnie wystawiać dokumenty handlowe: faktury sprzedaży, paragony, faktury zakupu – więcej informacji tutaj.
 • Rozszerzenie precyzji dla pola Ilość do czterech miejsc po przecinku
 • Zaliczka na CIT (Księga Handlowa) – na formularzu okresu obrachunkowego dodano parametry sposobu wyliczania zaliczki oraz stawki podatku.
 • Wysyłka wiadomości z własnego programu pocztowego – możliwość wysłania np. faktury sprzedaży poprzez program pocztowy zainstalowany na komputerze i wskazany w ustawieniach systemu jako domyślny – więcej informacji tutaj.
 • Dodawanie wydatków w walucie (EUR, GBP, USD) z wykorzystaniem Comarch OCR
 • Integracja z aplikacją Comarch e-Sale, za pośrednictwem której można wystawiać produkty na popularnych serwisach aukcyjnych – więcej o Comarch e-Sale tutaj.

 

Udostępnione zostały także nowe wersje aplikacji natywnych na iOS i Android, w których wprowadzono:

 • dodawanie wydatków w walucie ze zdjęcia z wykorzystaniem Comarch OCR
 • możliwość wydruku kodów JPK_V7 na dokumentach faktur
 • rozszerzenie precyzji dla pola „Ilość” do czterech miejsc po przecinku
 • drobne poprawki i usprawnienia

 


22.07.2020

W najnowszej wersji systemu dostępnej przez WWW wprowadzono następujące nowości i zmiany:

 • Analiza historii produktu – możliwość sprawdzania sprzedaży w ostatnim miesiącu, analiza ruchów na magazynie oraz raport z historii produktu wg własnych kryteriów.

 • Nowe funkcje w API – rozbudowa API m.in. o funkcje pozwalające na filtrowanie kontrahentów, produktów i dokumentów, możliwość pobrania stanu magazynowego towaru, a także dodania opisu do dokumentu. Więcej informacji – kliknij tutaj.
 • Wydłużenie pola NIP – dla kontrahentów zagranicznych można obecnie wpisać do 20 znaków w tym polu.

 


07.07.2020

Udostępniliśmy aktualizację systemu Comarch ERP XT wprowadzającą możliwość wyliczenia deklaracji VAT-UE(5) oraz VAT-UEK(5). Formularz VAT-UE(5) obowiązuje od rozliczenia za czerwiec 2020.

Przy wyliczaniu deklaracji VAT-UE za okresy styczeń-maj 2020 można wybrać wersję formularza (4 lub 5). Dodatkowo licząc deklarację VAT-UEK za okresy styczeń-maj 2020, jeżeli deklaracja VAT-UE była złożona na formularzu 4, również można wybrać wersję formularza, na którym powinna być wyliczona korekta.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock  (Dz.U. 2020 poz. 1138).

 


30.06.2020

W najnowszej wersji systemu dostępnej przez WWW wprowadzono następujące nowości i zmiany:

 • Kody CN (Nomenklatura scalona)
  Od 1 lipca 2020 zmienia się klasyfikacja towarów i usług na potrzeby VAT. Dla towarów obowiązuje Nomenklatura scalona (kody CN) a dla usług Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015). W programie wprowadzono możliwość podania kodów CN na kartach produktów, a także dodano funkcjonalność przypisania kodów CN na podstawie już uzupełnionych PKWiU. Więcej informacji o nowej matrycy stawek VAT – kliknij tutaj.

 • Ulga na złe długi w podatku dochodowym
  Od 01 stycznia 2020 obowiązuje ulga na złe długi w podatku dochodowym. Podatnicy mają możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania o niezapłacone i przeterminowane wierzytelności oraz obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania o przeterminowane zobowiązania. W programie podczas wyliczania zaliczki na PIT-36 oraz PIT-36L wprowadzono możliwość uwzględnienia przeterminowanych wierzytelności i zobowiązań w uldze. Podstawa opodatkowania jest odpowiednio modyfikowana zarówno w Księdze Podatkowej, jak również w Księdze Handlowej.

 • Notatka na kontrahencie
  Na karcie kontrahenta dodano miejsce na rejestrację dowolnych notatek. Zapisane tam uwagi można podejrzeć podczas wystawiania dokumentów, wraz z informacją o aktualnej wartości zadłużenia kontrahenta.

Dodano także możliwość rejestrowania transakcji zagranicznych objętych odwrotnym obciążeniem. W związku z tą zmianą zostały także udostępnione nowe wersje aplikacji natywnych na iOS i Android.

Dodatkowo udostępniono drobne poprawki i usprawnienia. Wprowadzono także nową funkcję podnoszącą ergonomię pracy – od najnowszej wersji można automatycznie wczytywać faktury otrzymane za zakup programu Comarch ERP XT do rejestru VAT zakupu.

 


08.06.2020

W najnowszej wersji modułu ERP XT POS dodaliśmy możliwość konfiguracji drukarki fiskalnej poprzez sieć Wi-Fi. Aby połączyć się z urządzeniem wystarczy podać adres IP oraz port, a następnie przypisać odpowiednie formy płatności. Więcej informacji na temat fiskalizacji w ERP XT POS – kliknij tutaj.

 


25.05.2020

W najnowszej wersji aplikacji Comarch ERP XT na system iOS rozszerzyliśmy opcje dostępne z poziomu formularza kontrahenta i produktu o możliwość dodawania dokumentów. Wprowadziliśmy również wyszukiwarkę w słowniku kodów JPK_V7 oraz drobne poprawki i usprawnienia, w tym związane z logowaniem FaceID/ TouchID.


13/14.05.2020

W najnowszej wersji aplikacji Comarch ERP XT na system Android rozszerzyliśmy opcje dostępne z poziomu formularza kontrahenta i produktu o możliwość dodawania dokumentów. Wprowadziliśmy również wyszukiwarkę w słowniku kodów JPK_V7 oraz drobne poprawki i usprawnienia. Poprawiliśmy także błąd związany z wydrukiem dokumentu na urządzeniach z Android 10.

 


28.04.2020

W nowej wersji systemu Comarch ERP XT dostępnej poprzez WWW wprowadzono kolejne zmiany pod kątem dalszego przygotowania do nowego pliku JPK_V7 (m.in.: eksporty do arkusza kalkulacyjnego Excel) oraz dodano wyszukiwarkę w słowniku kodów JPK_V7.

Dodatkowo od najnowszej wersji Panel Partnera został przeniesiony do Comarch iZam.

 


23/24.04.2020

W najnowszych wersjach aplikacji Comarch ERP XT na systemy Android i iOS umożliwiliśmy opisywanie dokumentów na potrzeby nowego pliku JPK_V7 oraz wprowadziliśmy drobne poprawki i usprawnienia.

Dodatkowo w aplikacjach mobilnych wprowadziliśmy możliwość przekazania opinii na temat istniejących funkcji oraz sugestii dalszego rozwoju Comarch ERP XT.

 


01.04.2020

Udostępniliśmy aktualizację systemu Comarch ERP XT wprowadzającą zmiany w zaliczkach na podatek dochodowy. W związku z pakietem ustaw tzw. Tarczy Antykryzysowej mali podatnicy, którzy stosowali zaliczki uproszczone na podatek dochodowy mogą za miesiące od marca do grudnia 2020 zrezygnować z wyliczania zaliczek uproszczonych i stosować zaliczki zwykłe.

Wskazówka
Zgodnie z zapisami ustawy, jeżeli podatnik zdecyduje się na rezygnację z zaliczek uproszczonych, to zaliczki zwykłe powinien stosować do końca roku.

Podstawa prawna: Art. 52r ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 569).

W Comarch ERP XT wystarczy na formularzu właściciela na zakładce „Parametry” odznaczyć parametr „Zaliczki uproszczone”. Od miesiąca, w którym parametr został odznaczony będą wyliczane zaliczki zwykłe.

 


31.03.2020

W najnowszej wersji systemu dostępnej przez WWW wprowadzono następujące zmiany w ramach dostosowania do przepisów:

 • Przygotowanie do JPK_V7

Od 1 lipca 2020 zacznie obowiązywać nowy jednolity plik kontrolny JPK_V7, który zastąpi dotychczas wysyłane JPK_VAT oraz deklaracje VAT-7 i VAT-7K (więcej informacji tutaj).
Już w aktualnej wersji Comarch ERP XT wprowadzono zmiany umożliwiające opisywanie dokumentów na potrzeby nowego pliku. W programie dostępny jest słownik kodów stosowanych do celów JPK_V7. Na podstawie domyślnych oznaczeń przypisanych do produktów i kontrahentów oraz parametrów samej transakcji proponowane jest zestawienie kodów, którymi powinien zostać oznaczony dokument podczas tworzenia JPK_V7. Jest ono widoczne na zapisach w Rejestrach VAT zakupu i sprzedaży, gdzie w razie potrzeby może być dowolnie modyfikowane. Dowiedz się więcej o kodach JPK_V7 w Comarch ERP XT.

 • Dostosowanie wysyłki plików JPK_VAT z podpisem niekwalifikowanym do zmian na serwerach Ministerstwa Finansów

Wprowadzono także zmiany ergonomiczne m.in. płatności do rejestrów VAT, deklaracji oraz wynagrodzeń są zatwierdzane od razu po zapisaniu (wcześniej było to wykonywane w momencie księgowania lub wysyłki e-Deklaracji).

 


30.03.2020

W App Store pojawiła się kolejna wersja aplikacji Comarch ERP XT na urządzenia z system iOS, w której udostępniliśmy:

 • nowy sposób wprowadzania pozycji na dokumenty – możliwość dodania towaru lub usługi bez konieczności wcześniejszego zakładania karty na liście produktów,
 • opcję mechanizmu podzielonej płatności na fakturach proforma,
 • dla dokumentów dodawanych przez OCR: możliwość wyboru i zmiany kontrahenta oraz możliwość wskazania kategorii na dokumencie,
 • drobne usprawnienia pracy z aplikacją – m.in. możliwość dodania zdjęcia produktu bezpośrednio z aparatu urządzenia oraz optymalizacja dodawania załączników do dokumentów.

 


24.03.2020

W sklepie Google Play pojawiła się kolejna wersja aplikacji Comarch ERP XT na urządzenia z system Android, w której udostępniliśmy:

 • nowy sposób wprowadzania pozycji na dokumenty – możliwość dodania towaru lub usługi bez konieczności wcześniejszego zakładania karty na liście produktów,
 • opcję mechanizmu podzielonej płatności na fakturach proforma.

Wprowadziliśmy również drobne zmiany usprawniające pracę z aplikacją – m.in. możliwość dodania zdjęcia produktu bezpośrednio z aparatu urządzenia.

 


03.03.2020

W najnowszej wersji systemu Comarch ERP XT w module księgowym w ramach dostosowania do obowiązujących przepisów wprowadziliśmy możliwość naliczenia deklaracji rocznych na formularzach obowiązujących za rok 2019: PIT-36(27), PIT-36L(16) oraz załączników: PIT/B(17), PIT/O(24), PIT/BR(4).

Dodatkowo zoptymalizowaliśmy działanie systemu podczas wykonywania operacji w module magazynowym.

 


23.01.2020

W nowej wersji systemu ERP XT dostępnej poprzez przeglądarkę WWW wprowadziliśmy następujące usprawnienia i zmiany ergonomiczne:

 • w arkuszu inwentaryzacyjnym umożliwiliśmy wybór dodatkowej kolumny Kod. W przypadku wybrania opcji „Dodaj arkusz wypełniony” w kolumnie jest wyświetlany kod produktu z karty,
 • na oknie Produkty w widoku listy umożliwiliśmy zmianę szerokości kolumny Kod,
 • poprawiliśmy sortowanie dokumentów na listach,
 • w module pełnej księgowości zaktualizowaliśmy działanie systemu w zakresie księgowania oraz wyświetlania danych.

Dodatkowo, w przypadku pakietu Comarch ERP XT bez modułu księgowego, dokumenty w rejestrach VAT są zawsze dostępne do edycji. W związku z tą zmianą zostały także udostępnione nowe wersje aplikacji natywnych na iOS i Android.

 


08.01.2020

W najnowszej wersji udostępniliśmy możliwość prowadzenia pełnej księgowości w oparciu o Ustawę o rachunkowości. Nowa funkcjonalność w Comarch ERP XT obejmuje:

 • konfigurację okresów obrachunkowych,
 • zakładanie planu kont – w tym generowanie wzorcowego planu kont dla różnych typów działalności,
 • tworzenie schematów księgowych pozwalających na automatyczne księgowanie wprowadzanych dokumentów,
 • wyliczanie zestawienia obrotów i sald,
 • generowanie JPK_KR,
 • wyliczanie zaliczek podatkowych na podstawie zapisów na wskazanych kontach księgowych.

Wprowadziliśmy również zmiany w naliczaniu wynagrodzeń przy naliczaniu zaliczki podatku w miesiącu przekroczenia drugiego progu podatkowego. Zgodnie z nowymi zasadami obowiązującymi dla wynagrodzeń z datą wypłaty po 31 grudnia 2019 r., jeżeli dochód narastająco od początku roku przekroczy kwotę drugiego progu podatkowego, wtedy w miesiącu przekroczenia nadwyżka nad kwotę stanowiącą granicę drugiego progu opodatkowana jest według stawki 32%.

Dodatkowo na fakturach proforma umożliwiliśmy zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności oraz wskazanie rachunku bankowego.

W nowej wersji Comarch ERP XT na system Android wprowadziliśmy następujące nowości:

 • możliwość dodania na dokumentach handlowych odbiorcy w przypadku dokumentów przychodowych i nadawcy w przypadku dokumentów kosztowych,
 • dla dokumentów dodawanych przez OCR: możliwość wyboru i zmiany kontrahenta oraz możliwość wskazania kategorii na dokumencie,
 • obsługę automatycznego księgowania dokumentów do Księgi Handlowej.

W nowej wersji Comarch ERP XT na system iOS oraz modułu ERP XT POS obsłużyliśmy automatyczne księgowanie dokumentów do Księgi Handlowej.

 


17.12.2019

W najnowszej wersji systemu Comarch ERP XT wprowadziliśmy następujące zmiany w ramach dostosowania do przepisów:

 • uwzględniliśmy najnowsze interpretacje Ministerstwa Finansów dotyczące struktury pliku JPK_FA(3),
 • umożliwiliśmy całkowite wyłączenie wydruk numerów NIP na paragonach fiskalnych. Aby zainstalować najnowszą wersję programu Comarch ERP XT Drukarki Fiskalne  kliknij tutaj.

Wprowadziliśmy także możliwość pobierania i wczytywania danych do systemu za pomocą API. Wykorzystując tę opcję można np. wprowadzać duże ilości faktur z innych systemów obsługujących procesy biznesowe. Lista operacji dostępnych w pierwszej wersji API:

 • autoryzacja
 • pobieranie listy kontrahentów / dodawanie nowego kontrahenta
 • pobieranie listy produktów / dodawanie nowego produktu
 • dodawanie faktur sprzedaży
 • dodawanie faktur proforma
 • pobranie dokumentu wydruku faktury sprzedaży i faktury proforma

Dokumentacja dostępna jest z poziomu pomocy ERP XT – kliknij tutaj

 03.12.2019

W najnowszej wersji systemu Comarch ERP XT wprowadziliśmy następujące zmiany w ramach dostosowania do przepisów:

 • nowa struktura JPK_FA
 • nowe wzory deklaracji VAT-7 i VAT-7K
 • możliwość dodania (drukowania) numeru NIP na paragonach fiskalnych – od 01.01.2020 sprzedawca będzie mógł wystawić fakturę sprzedaży wyłącznie na podstawie paragonu fiskalnego zawierającego numer NIP
  UWAGA: W związku ze zmianami w fiskalizacji dokumentów wymagana jest instalacja nowej wersji aplikacji Comarch ERP XT Drukarki fiskalne. Aby zainstalować najnowszą wersję kliknij tutaj.

Dodatkowo udostępniliśmy także:

 • możliwość wprowadzenia indywidualnych rachunków podatkowych dla wpłat z tytułu podatków VAT, PIT, CIT – więcej informacji tutaj.

 • zmiany optymalizacyjne w szybkości działania aplikacji

25.11.2019

W najnowszej wersji aplikacji Comarch ERP XT na system iOS wprowadziliśmy możliwość dodania Odbiorcy na dokument faktury sprzedaży oraz Nadawcy na dokument faktury zakupu.

W najnowszej wersji modułu ERP XT POS dodaliśmy możliwość wydruku numeru NIP kontrahenta na paragonie. Zmiana ta związana jest ze zmianami w przepisach. Od 01.01.2020 sprzedawca będzie mógł wystawić fakturę sprzedaży z paragonu wyłącznie na podstawie paragonu fiskalnego zawierającego numer NIP.


13.11.2019

W najnowszej wersji aplikacji Comarch ERP XT na system Android wprowadziliśmy drobne usprawnienia i poprawiliśmy błąd związany z brakiem możliwości rozliczenia dokumentu.30.10.2019

W nowej wersji systemu ERP XT wprowadziliśmy konieczne zmiany związane z dostosowaniem programu do zmieniających się przepisów w stosowaniu mechanizmy podzielonej płatności (MPP, split payment). Przepisy obowiązują od 1 listopada 2019 roku.

Najważniejsze zmiany z punktu widzenia podatnika to:

 • zastąpienie odwrotnego obciążenia stosowanego w obrocie tzw. towarami wrażliwymi obowiązkowym MPP,
 • wprowadzenie obowiązku stosowania split payment dla konkretnych transakcji,
 • wprowadzenie sankcji i kar dla firm objętych obowiązkowym MPP za niewłaściwe dokumentowanie transakcji lub płacenie poza systemem MPP (np. zwykłym przelewem lub z rachunku prywatnego),
 • szersze niż dotąd możliwości wykorzystania środków zgromadzonych na koncie VAT.

Więcej informacji o zmianach można przeczytać w artykule.


16.10.2019

W nowej wersji systemu ERP XT dostępnej poprzez przeglądarkę WWW wprowadziliśmy następujące nowości:

 • poszerzyliśmy możliwości numeracji dokumentów o wybór schematu numeracji podczas wystawiania dokumentu oraz numerowanie dokumentów z wykorzystaniem serii (serie ogólne dokumentu oraz serie przypisane do operatorów)

W nowej wersji na system Android poszerzyliśmy możliwości numeracji dokumentów o:

 • wybór schematu numeracji podczas wystawiania dokumentu
 • numerowanie dokumentów z wykorzystaniem serii

W nowej wersji na system iOS wprowadziliśmy następujące nowości:

 • poszerzyliśmy możliwości numeracji dokumentów o wybór schematu numeracji podczas wystawiania dokumentu oraz o numerowanie dokumentów z wykorzystaniem serii
 • dodaliśmy możliwość skanowania wielostronicowych dokumentów kosztowych w usłudze OCR

Aplikacja Comarch ERP XT POS została dostosowana do zmian w schematach numeracji dokumentów.


01.10.2019

Udostępniliśmy aktualizację systemu ERP XT wprowadzającą zmiany w obliczaniu podatku PIT. Zaliczki na PIT-36 oraz wynagrodzenia pracowników od 1 października liczone są wg obniżonych stawek podatku oraz z zastosowaniem nowych kosztów uzyskania przychodów i ulgi podatkowej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1835).

Więcej informacji: kliknij tutaj.


20.09.2019

W nowej wersji systemu ERP XT na system Android wprowadziliśmy następujące zmiany:

 • Możliwość wprowadzania dokumentów kosztowych na podstawie zdjęcia wykonanego telefonem, dzięki wykorzystaniu usługi Comarch OCR.

 • Weryfikację rachunków bankowych na podstawie nowego Wykazu Podatników VAT (tzw. Białej Księgi). Podczas wystawiania faktury zakupu lub zapisywania dokumentu w Rejestrze VAT zakupów aplikacja sprawdzi, czy rachunek bankowy kontrahenta widnieje w nowym wykazie. Operacja sprawdzania jest dostępna dla dokumentów płatnych przelewem, których wartość wynosi co najmniej 15 000,00 zł (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut obcych).

19.09.2019

W nowej wersji systemu ERP XT na system iOS wprowadziliśmy następujące zmiany:

 • Możliwość wprowadzania dokumentów kosztowych na podstawie zdjęcia wykonanego telefonem, dzięki wykorzystaniu usługi Comarch OCR.

 • Weryfikację rachunków bankowych na podstawie nowego Wykazu Podatników VAT (tzw. Białej Księgi). Podczas wystawiania faktury zakupu lub zapisywania dokumentu w Rejestrze VAT zakupów aplikacja sprawdzi, czy rachunek bankowy kontrahenta widnieje w nowym wykazie. Operacja sprawdzania jest dostępna dla dokumentów płatnych przelewem, których wartość wynosi co najmniej 15 000,00 zł (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut obcych).

17.09.2019

W nowej wersji systemu ERP XT dostępnej poprzez przeglądarkę WWW wprowadziliśmy następujące nowości:

 • Możliwość wprowadzania dokumentów kosztowych na podstawie skanów i plików pdf dzięki wykorzystaniu usługi Comarch OCR. Zobacz jak korzystać z nowej funkcji w Comarch ERP XT – kliknij tutaj.

 • Zmianę wyglądu pulpitu aplikacji.

 • Dodanie pola „Odbiorca” na formularzu Rachunku.

 • Weryfikację rachunków bankowych na podstawie nowego Wykazu Podatników VAT (tzw. Białej Księgi). Operacja sprawdzania jest dostępna dla dokumentów płatnych przelewem, których wartość wynosi co najmniej 15 000,00 zł (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut obcych). Weryfikacja rachunku kontrahenta jest wykonywana podczas:
  • wystawiania faktury zakupu
  • zapisywania dokumentu w Rejestrze VAT zakupów
  • eksportu przelewów

31.07.2019

W nowej wersji systemu ERP XT dostępnej poprzez przeglądarkę WWW wprowadziliśmy następujące nowości dotyczące zmiany w przepisach:

 • Obsługa PIT zero dla młodych – więcej informacji: kliknij tutaj

W nowej wersji systemu ERP XT na system Android wprowadziliśmy następujące zmiany:

 • możliwość wystawiania wielu faktur zaliczkowych do dokumentów ofert oraz proform
 • możliwość przekształcania wielu faktur zaliczkowych do jednej finalnej

W nowej wersji systemu ERP XT na system iOS wprowadziliśmy następujące zmiany:

 • możliwość wystawiania wielu faktur zaliczkowych do dokumentów ofert oraz proform

 • możliwość przekształcania wielu faktur zaliczkowych do jednej finalnej

 • obsługa kodów EAN

 • automatyczne uzupełnianie danych banku na formularzu rachunku bankowego

W nowej wersji modułu ERP XT POS wprowadziliśmy następujące zmiany:

 • obsługa kodów EAN


03.07.2019

W nowej wersji systemu ERP XT dostępnej poprzez przeglądarkę WWW wprowadziliśmy następujące nowości:

 • W module Faktury dodaliśmy możliwość wygenerowania faktury finalnej z kilku faktur zaliczkowych. Faktury zaliczkowe mogą dotyczyć jednej transakcji (na przykład jako powiązane do Faktury proforma) lub być rejestrowane zupełnie niezależnie. Dzięki temu można zrealizować różne scenariusze, gdzie kontrahent wpłaca kilka zaliczek i dostaje jedną fakturę finalną, uwzględniającą wybrane z nich.

 • W module Kasa i Bank dodaliśmy możliwość importu historii przelewów z banku przez mechanizm webserwisów.

 • Dostosowaliśmy także aplikację do zmieniających się przepisów. Zaktualizowaliśmy pliki JPK_FA do struktury obowiązującej od 01.07.2019.

W nowej wersji systemu ERP XT na system Android wprowadziliśmy:

 • możliwość wykorzystania kodów EAN podczas wyszukiwania na liście towarów oraz dodawania towarów na dokumencie.

W nowej wersji systemu ERP XT na system iOS wprowadziliśmy::

 • Automatyczne tworzenie dokumentów wewnętrznych.

Wraz z nową wersją (zgodnie z wcześniejszymi informacjami) zaprzestaliśmy wsparcia dla przeglądarki Internet Explorer. W związku z tym zmienia się regulamin usługi i należy go zaakceptować przy pierwszym logowaniu do nowej wersji aplikacji.30.05.2019

W nowej wersji systemu ERP XT dostępnej poprzez przeglądarkę WWW wprowadziliśmy następujące nowości:

 • Obsługę kodów EAN

 • Dokument korekty do faktury przekształconej z paragonu
 • Dokument korekty danych kontrahenta
 • Podgląd marży na dokumentach

 • Wymiana danych (import i eksport) z systemami bankowymi poprzez mechanizm webserwisów

 • Deklaracje VAT-UE wraz z wydrukami

 • Nowy formularz deklaracji VAT-7 wraz z wydrukiem
 • Możliwość podpisywanie plików JPK_VAT kwotą przychodu

W programie pojawiła się również zmiana dotycząca ergonomii pracy:

 • Zmiana sposobu wyszukiwania na listach bez konieczności uwzględniania cudzysłowów

W nowej wersji systemu ERP XT na system Android wprowadziliśmy:

 • Automatyczne tworzenie dokumentów wewnętrznych

W nowej wersji systemu ERP XT na system iOS wprowadziliśmy:

 • Dokumenty zamówień u dostawców

W nowej wersji modułu ERP XT POS wprowadziliśmy:

 • Pobieranie danych z GUS przy wprowadzaniu nowego kontrahenta

 • Możliwość włączenia opcji agregacja pozycji na dokumencie26.04.2019.

W nowej wersji systemu Comarch ERP XT na system iOS zmieniliśmy sposób prezentacji list w aplikacji.


24.04.2019.

W nowej wersji systemu Comarch ERP XT na system Android umożliwiliśmy dostęp do rejestrów VAT również w  pakietach nie obejmujących Księgowości.


09.04.2019.

W nowej wersji systemu ERP XT dostępnej poprzez przeglądarkę WWW wprowadziliśmy następujące nowości:

 • Dokumenty VAT Marża.

 • Dokumenty korygujące nazwę produktu.

 • Podsumowania na listach.

 • Karta płatnicza jako nowa forma płatności

Dodatkowo zostały wprowadzone zmiany w zakresie współpracy z platformami e-commerce:

 • Sklepy użytkowników Comarch ERP XT zostały skonwertowane do najnowszej wersji.
 • Zmienił się sposób konfigurowania i wysyłania atrybutów produktów do sklepu. Aktualnie dla każdego atrybutu jest tworzona lista wprowadzanych dla niego wartości, co wiąże się również ze zmianą sposobu ich prezentacji na szczegółach produktu w e-Sklepie.
 • Zmiana w zasadach współpracy z platformą e-Sklep. Obecnie każdy Użytkownik konta może korzystać równocześnie z obydwu kanałów.

W programie pojawiły się również zmiany dotyczące ergonomii pracy:

 • Automatyczne tworzenie dokumentów wewnętrznych dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, odwrotnego obciążenia, importu oraz rozliczenia VAT marża.
 • Weryfikacja poprawności deklaracji PIT-36 i PIT-36L podczas wysyłania do systemu e-Deklaracje, z pełną informacją o błędach.
 • Zmiana wyglądu list wyświetlanych w widoku kafelkowym.

W nowej wersji systemu ERP XT na system Android wprowadziliśmy:

 • Możliwość wysłania dokumentów do Biura Rachunkowego bezpośrednio z poziomu aplikacji.

 • Zmianę sposobu wyliczania średniego rabatu widocznego na dokumencie.

 • Obsługę nowej formy płatności typu karta płatnicza.

W nowej wersji systemu ERP XT na system iOS wprowadziliśmy:

 • Obsługę nowej formy płatności typu karta płatnicza.

W nowej wersji modułu ERP XT POS umożliwiliśmy:

 • Fiskalizację dokumentów. Aplikacja współpracuje z drukarką fiskalną Posnet Temo HS, przy wykorzystaniu komunikacji Bluetooth LE.

 • Obsługę płatności kartą przez terminal płatniczy SumUp przy wykorzystaniu komunikacji Bluetooth. Na terminal wysyłane są automatycznie wszystkie płatności zdefiniowane w aplikacji jako typ „karta płatnicza”.

UWAGA: W związku z zaprzestaniem wsparcie przez Microsoft przeglądarki Internet Explorer w systemie Comarch ERP XT również to wsparcie zostanie zakończone z dniem 30.06.2019r. Dotyczy to zarówno wersji WWW jak i responsywnej w przeglądarce mobilnej.


18.03.2019.

W najnowszej wersji aplikacji Comarch ERP XT na system Android wprowadziliśmy drobne usprawnienia i poprawiliśmy błąd objawiający się nagłym zamykaniem aplikacji podczas przeglądania dokumentów, które wcześniej wprowadzone były poprzez aplikację na stronie WWW.


04.03.2019.

W najnowszej wersji aplikacji Comarch ERP XT na system Android udostępniliśmy następujące zmiany:

 • możliwość wprowadzania zamówień do dostawcy,

 • nowy wygląd kafelków na listach.

 


28.02.2019.

W najnowszej wersji aplikacji na Comarch ERP XT na systemy iOS udostępniliśmy mechanizm wysyłki dokumentów do Biura Rachunkowego.

Jeśli wybierzemy nową funkcję pokaże nam się nazwa biura, z którym mamy włączoną elektroniczną wymianę danych. Zobaczymy również datę ostatniej wysyłki dokumentów. Po kliknięciu w kafelek możemy wysłać kolejne dokumenty.

 


21.02.2019.

W najnowszej wersji systemu ERP XT wprowadziliśmy następujące zmiany:

 • Dodanie formularza PIT-36 wraz z załącznikami.

Dodanie możliwości seryjnego zatwierdzania dokumentów z listy oraz podczas tworzenia plików JPK i wysyłki danych do Biura Rachunkowego.

 


15.02.2019

W aplikacji Comarch ERP XT POS dodaliśmy możliwość przetestowania modułu bez konieczności rejestracji w aplikacji.

 


31.01.2019

Udostępniliśmy nowy moduł Comarch ERP XT POS – obsługa punktu sprzedaży. Nowy moduł POS dostępny jest obecnie na urządzenia iPad.

Podstawowe funkcje modułu:

 • Szybka obsługa detaliczna klienta w sklepie (paragon, faktura).
 • Podpowiedzi towarów popularnych oraz powiązanych.
 • Szybkie wyszukiwanie i wygodny podgląd listy towarów wraz ze zdjęciami.
 • Możliwość sprawdzenia szczegółów danego towaru.
 • Przydzielanie rabatu dla towaru i dokumentu.
 • Obsługa wielu form płatności.
 • Intuicyjne podpowiedzi o wydaniu reszty.
 • Możliwość dopasowania wyświetlania do preferencji użytkownika.

W związku z wprowadzeniem nowego modułu do wersji WWW zostały dodane następujące funkcjonalności:

 • Możliwość przetestowania lub zakupu nowego modułu w menu „Mój pakiet”.

 • Możliwość dodania zdjęć do wyświetlenia na POS oraz przypisania towarów powiązanych z danym towarem.

Widok uzupełnienia danych dla POS.

 


28.01.2019

W nowej wersji systemu ERP XT Na system operacyjny iOS wprowadziliśmy zmiany ergonomiczne związane z wyliczaniem średniego rabatu na dokumencie, zgodnie z wcześniejszą zmianą na WWW. Obecnie pole rabat w nagłówku wykazuje średni rabat dokumentu i jest aktualizowany po każdej modyfikacji pozycji danego dokumentu.

 


17.01.2019

W nowej wersji systemu ERP XT wprowadziliśmy funkcję związaną ze zmianami w przepisach:

 • Wprowadziliśmy zmiany w księgowaniu kosztów aby obsłużyć nowe przepisy dotyczące odliczenia kosztów używania samochodów osobowych na potrzeby działalności gospodarczej . Na formularzu produktu oraz na pozycji dokumentu w rejestrze VAT można wskazać % jaki z danej kwoty ma być zaksięgowany w koszty.

Wprowadziliśmy także dwie nowości:

 • Umożliwiliśmy naliczenie deklaracji PIT-36L wraz z złącznikami PIT/B oraz PIT/BR na formularzach obowiązujących za rok 2018 wraz z ich wydrukami oraz eksportem do systemu e-Deklaracji.
 • Wprowadziliśmy zmiany ergonomiczne związane z wyliczaniem średniego rabatu na dokumencie . Obecnie pole rabat w nagłówku wykazuje średni rabat dokumentu i jest aktualizowany po każdej modyfikacji pozycji danego dokumentu.

 


12.12.2018

W nowej wersji aplikacji ERP XT na urządzenia z systemem iOS wprowadziliśmy:

 • możliwość dostępu do rejestrów VAT zakupu i sprzedaży bez konieczności posiadania modułu księgowość
 • zmianę sposobu prezentacji danych na dashboardzie
 • poprawa ergonomii pracy

 


15.11.2018

W nowej wersji aplikacji Comarch ERP XT na system iOS wprowadziliśmy:

 • zmianę sposobu prezentacji wykresów na dashboard
 • możliwość dodania aż 4 skrótów akcji na dashboard
 • zmianę sposobu wyświetlania skrótów

 


14.11.2018

W nowej wersji wprowadzamy funkcjonalności związane z ergonomią dodawania rachunków bankowych oraz raportów kasowo/bankowych:

– w momencie dodawania rachunku bankowego, po wpisaniu numeru rachunku, w przypadku kiedy zostanie rozpoznany bank, oprócz dotychczasowych nazwy i danych adresowych automatycznie podpowiadany jest również kod SWIFT oraz Symbol rachunku. W sytuacji kiedy w bazie danych są rachunki bankowe bez uzupełnionych symboli, w momencie logowania pokazuje się okno z propozycją nadania symboli. Symbol jest wykorzystywany w numeracji raportów i zapisów bankowych,

– na rachunku bankowym jest możliwość określenia okresu za jaki tworzone będą raporty,

– w momencie rozliczania dokumentów automatycznie tworzone są raporty w przypadku kiedy na dzień zapłaty nie ma dodanego raportu kasowego/bankowego. Raporty tworzą się zgodnie z okresem określonym na formularzu rachunku.

 


30.10.2018

W nowej wersji wprowadzamy poprawę ergonomii pracy z programem:

 • zmiana sposobu dodawania/wyboru kontrahenta na dokument.

 • zmiana sposobu dodawania/wyboru pozycji na dokument.

10.10.2018

Nowa wersja wprowadza nowe funkcjonalności oraz poprawę ergonomii pracy systemu:

– Zmiana sposobu wyboru kontrahenta oraz towarów na dokumentach związana jest z dostosowaniem tych funkcji do pracy na ekranach dotykowych.

– Wprowadziliśmy możliwość importu wyciągów z systemów bankowości elektronicznej. Po zaczytaniu są one rozpoznawane pod kątem kontrahenta i mogą być automatycznie rozliczane z płatnościami w systemie.

– Możliwe jest rozliczanie płatności z poziomu zapisów kasowo/bankowych. Umożliwiamy rozliczanie całkowite oraz częściowe zapisów.

– Możliwe jest opisywanie produktów w wybranych językach obcych na potrzeby sprzedaży w Comarch e-Sklep. Dotyczy to m.in. wprowadzania nazwy, opisu, atrybutów itp.

W wersji uprościliśmy również sposób zakupu modułów Comarch ERP XT i usług dodatkowych, bezpośrednio z poziomu aplikacji. Wraz ze zmianą zasad zakupu zmianie uległ również cennik.

29.06.2018

Udostępniliśmy nową wersję aplikacji Comarch ERP XT. Nowa wersja to dostosowanie do przepisów: wprowadzenie mechanizmu Split Payment oraz wymaganych od lipca plików JPK_MAG. Dodatkowo wprowadzamy nową funkcjonalność – Kasa/Bank.

Zmiany w nowej wersji związane ze zmianami w przepisach:

– Wprowadziliśmy mechanizm Split Payment, który pozwala na wysłanie przelewu do banku z opcją przekazania kwoty podatku na wyodrębniony rachunek VAT dostawcy.

– Umożliwiliśmy eksport plików JPK_MAG na żądanie Urzędu Skarbowego. Pliki JPK_MAG tworzone są na podstawie dokumentów z wybranymi towarami z kontrolą stanów. Funkcja jest dostępna w pakietach z magazynem.

– Dodaliśmy nowe formularze deklaracji VAT-7 (18) oraz VAT-7K (12).

Nowością jest funkcjonalność Kasa/Bank to możliwość analizowania płatności do dokumentów, rozliczania oraz eksportu przelewów do banku.
Nowa funkcjonalność to także możliwość tworzenia raportów kasowo/bankowych z podziałem na kasę gotówkową i poszczególne rachunki bankowe czy też automatyczne tworzenie zapisów kasowo/bankowych przy rozliczaniu zatwierdzonych dokumentów.

Równocześnie udostępnione zostały nowe wersje aplikacji natywnych na iOS i Android, wspierające działanie powyższych funkcji.

08.06.2018

Od dziś w App Store dostępna jest nowa wersja Comarch ERP XT na iOS.

W najnowszej wersji można personalizować ekran startowy. Bezpośrednio po zalogowaniu widoczny jest wykres prezentujący dane finansowe firmy z ostatnich 3, 6 lub 12 miesięcy. W ten sposób możemy podejrzeć informacje dotyczące przychodów, kosztów oraz zysków. Dodatkowo program pozwala ustawić skróty do najczęściej używanych funkcji jako przyciski szybkiego dostępu. Lekkie naciśnięcie powoduje otwarcie listy, natomiast mocniejsze otwiera nowy formularz. Na telefonach bez obsługi 3D Touch funkcja działa poprzez krótsze i dłuższe przytrzymanie danego przycisku.

25.05.2018

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa wersja systemy Comarch ERP XT zawierająca usprawnienia dotyczące działań z RODO. W związku ze zmianami została także udostępniona nowa wersja aplikacji natywnych na iOS i Androida.

15.05.2018

W dniu 15.05.2018 udostępniliśmy nową wersję aplikacji Comarch ERP XT na system Android, która jest dostosowana pod przepisy RODO.
W tej wersji możliwe będzie wprowadzenie administratora danych osobowych.
Wersja umożliwia także wyrażenie zgody na nowy regulamin oraz zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jeśli takie zgody nie zostały jeszcze wyrażone poprzez stronę ERP XT.

10.05.2018

W dniu 10.05.2018 udostępniliśmy nową wersję aplikacji Comarch ERP XT na system iOS, która jest dostosowana pod przepisy RODO.
W tej wersji możliwe będzie wprowadzenie administratora danych osobowych.
Wersja umożliwia także wyrażenie zgody na nowy regulamin oraz zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jeśli takie zgody nie zostały jeszcze wyrażone poprzez stronę ERP XT.

09.05.2018

Od 09.05.2018 udostępniamy kolejną wersję Comarch ERP XT dostosowaną pod przepisy RODO. W tej wersji możliwe jest rejestrowanie bezpośrednio w aplikacji zdarzeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

Przypominamy, że te funkcjonalności nie są gotowym rozwiązaniem, ale pomocą w ustawieniu, aby firma działała zgodnie z RODO.

23.03.2018

Od 01.04.2018 obowiązuje nowa wysokość procentowa składki wypadkowej wyliczanej na wynagrodzeniach. Wartość dla firm zatrudniających do 9 osób, obowiązująca do 31.03.2018 to 1,80%, natomiast od 01.04.2018 obowiązuje w wysokości 1,67%.

W nowej wersji programu zostały wprowadzone zmiany, które spowodują, że na wypłatach za miesiąc kwiecień zostanie uwzględniona nowa wysokość składki.

19.03.2018

W sklepie Google Play pojawiła się kolejna wersja aplikacji Comarch ERP XT, przeznaczonej na urządzenia z system Android.

W najnowszej wersji dodaliśmy całkiem nowe funkcje m.in.:

 • okno startowe z wykresami i możliwością konfigurowania dostępnych opcji,
 • rejestrację ofert handlowych,
 • możliwość dodawania załączników do dokumentów.

Wprowadzono również drobne zmiany usprawniające pracę z aplikacją.

20.02.2018

W nowej wersji programu na szczególną uwagę zasługuje możliwość rejestracji zaliczek na PIT-36 oraz PIT-36L . Funkcja ta rozszerza program w dziedzinie księgowości i pod koniec roku pozwoli na złożenie deklaracji PIT-36 oraz PIT-36L.

W nowej wersji aplikacji pojawiły się również inne nowości:

16.01.2018

Z przyjemnością prezentujemy Państwu nową wersję programu, w której przede wszystkim uprościliśmy tworzenie i wysyłanie obowiązkowych plików JPK.

W nowej wersji aplikacji pojawiło się wiele nowości:

 • Nowy, przejrzysty kreator plików JPK, który krok po kroku prowadzi użytkownika przez proces przygotowywania plików
 • Ułatwienie podpisywania plików JPK profilem zaufanym ePUAP.
 • Przenoszenie do rejestrów VAT faktur sprzedaży wystawionych na podstawie paragonów, zgodnie ze sposobem ujmowania tych faktur w plikach JPK_VAT.
 • Obowiązek podania przyczyny korekty, zgodnie z wymaganiami plików JPK_FA.
 • Nowy ekran startowy dla użytkowników logujących się do naszego programu po raz pierwszy.

Czy ten artykuł był pomocny?