Jakie zmiany wprowadziliśmy w ostatniej wersji?

15.02.2019

W aplikacji Comarch ERP XT POS dodaliśmy możliwość przetestowania modułu bez konieczności rejestracji w aplikacji.

31.01.2019

Udostępniliśmy nowy moduł Comarch ERP XT POS – obsługa punktu sprzedaży. Nowy moduł POS dostępny jest obecnie na urządzenia iPad.

Podstawowe funkcje modułu:

 • Szybka obsługa detaliczna klienta w sklepie (paragon, faktura).
 • Podpowiedzi towarów popularnych oraz powiązanych.
 • Szybkie wyszukiwanie i wygodny podgląd listy towarów wraz ze zdjęciami.
 • Możliwość sprawdzenia szczegółów danego towaru.
 • Przydzielanie rabatu dla towaru i dokumentu.
 • Obsługa wielu form płatności.
 • Intuicyjne podpowiedzi o wydaniu reszty.
 • Możliwość dopasowania wyświetlania do preferencji użytkownika.

W związku z wprowadzeniem nowego modułu do wersji WWW zostały dodane następujące funkcjonalności:

1. Możliwość przetestowania lub zakupu nowego modułu w menu „Mój pakiet”.

2. Możliwość dodania zdjęć do wyświetlenia na POS oraz przypisania towarów powiązanych z danym towarem.

Widok uzupełnienia danych dla POS.

28.01.2019

W nowej wersji systemu ERP XT Na system operacyjny iOS wprowadziliśmy zmiany ergonomiczne związane z wyliczaniem średniego rabatu na dokumencie, zgodnie z wcześniejszą zmianą na WWW. Obecnie pole rabat w nagłówku wykazuje średni rabat dokumentu i jest aktualizowany po każdej modyfikacji pozycji danego dokumentu.

17.01.2019

W nowej wersji systemu ERP XT wprowadziliśmy funkcję związaną ze zmianami w przepisach:

 • Wprowadziliśmy zmiany w księgowaniu kosztów aby obsłużyć nowe przepisy dotyczące odliczenia kosztów używania samochodów osobowych na potrzeby działalności gospodarczej . Na formularzu produktu oraz na pozycji dokumentu w rejestrze VAT można wskazać % jaki z danej kwoty ma być zaksięgowany w koszty.

Wprowadziliśmy także dwie nowości:

 • Umożliwiliśmy naliczenie deklaracji PIT-36L wraz z złącznikami PIT/B oraz PIT/BR na formularzach obowiązujących za rok 2018 wraz z ich wydrukami oraz eksportem do systemu e-Deklaracji.
 • Wprowadziliśmy zmiany ergonomiczne związane z wyliczaniem średniego rabatu na dokumencie . Obecnie pole rabat w nagłówku wykazuje średni rabat dokumentu i jest aktualizowany po każdej modyfikacji pozycji danego dokumentu.

12.12.2018

W nowej wersji aplikacji ERP XT na urządzenia z systemem iOS wprowadziliśmy:

– możliwość dostępu do rejestrów VAT zakupu i sprzedaży bez konieczności posiadania modułu księgowość
– zmianę sposobu prezentacji danych na dashboardzie
– poprawa ergonomii pracy

15.11.2018

W nowej wersji aplikacji Comarch ERP XT na system iOS wprowadziliśmy:
– zmianę sposobu prezentacji wykresów na dashboard
– możliwość dodania aż 4 skrótów akcji na dashboard
– zmianę sposobu wyświetlania skrótów

14.11.2018

W nowej wersji wprowadzamy funkcjonalności związane z ergonomią dodawania rachunków bankowych oraz raportów kasowo/bankowych:

– w momencie dodawania rachunku bankowego, po wpisaniu numeru rachunku, w przypadku kiedy zostanie rozpoznany bank, oprócz dotychczasowych nazwy i danych adresowych automatycznie podpowiadany jest również kod SWIFT oraz Symbol rachunku. W sytuacji kiedy w bazie danych są rachunki bankowe bez uzupełnionych symboli, w momencie logowania pokazuje się okno z propozycją nadania symboli. Symbol jest wykorzystywany w numeracji raportów i zapisów bankowych,

– na rachunku bankowym jest możliwość określenia okresu za jaki tworzone będą raporty,

– w momencie rozliczania dokumentów automatycznie tworzone są raporty w przypadku kiedy na dzień zapłaty nie ma dodanego raportu kasowego/bankowego. Raporty tworzą się zgodnie z okresem określonym na formularzu rachunku.

30.10.2018

W nowej wersji wprowadzamy poprawę ergonomii pracy z programem:

 • zmiana sposobu dodawania/wyboru kontrahenta na dokument.

 • zmiana sposobu dodawania/wyboru pozycji na dokument.

10.10.2018

Nowa wersja wprowadza nowe funkcjonalności oraz poprawę ergonomii pracy systemu:

– Zmiana sposobu wyboru kontrahenta oraz towarów na dokumentach związana jest z dostosowaniem tych funkcji do pracy na ekranach dotykowych.

– Wprowadziliśmy możliwość importu wyciągów z systemów bankowości elektronicznej. Po zaczytaniu są one rozpoznawane pod kątem kontrahenta i mogą być automatycznie rozliczane z płatnościami w systemie.

– Możliwe jest rozliczanie płatności z poziomu zapisów kasowo/bankowych. Umożliwiamy rozliczanie całkowite oraz częściowe zapisów.

– Możliwe jest opisywanie produktów w wybranych językach obcych na potrzeby sprzedaży w Comarch e-Sklep. Dotyczy to m.in. wprowadzania nazwy, opisu, atrybutów itp.

W wersji uprościliśmy również sposób zakupu modułów Comarch ERP XT i usług dodatkowych, bezpośrednio z poziomu aplikacji. Wraz ze zmianą zasad zakupu zmianie uległ również cennik.

29.06.2018

Udostępniliśmy nową wersję aplikacji Comarch ERP XT. Nowa wersja to dostosowanie do przepisów: wprowadzenie mechanizmu Split Payment oraz wymaganych od lipca plików JPK_MAG. Dodatkowo wprowadzamy nową funkcjonalność – Kasa/Bank.

Zmiany w nowej wersji związane ze zmianami w przepisach:

– Wprowadziliśmy mechanizm Split Payment, który pozwala na wysłanie przelewu do banku z opcją przekazania kwoty podatku na wyodrębniony rachunek VAT dostawcy.

– Umożliwiliśmy eksport plików JPK_MAG na żądanie Urzędu Skarbowego. Pliki JPK_MAG tworzone są na podstawie dokumentów z wybranymi towarami z kontrolą stanów. Funkcja jest dostępna w pakietach z magazynem.

– Dodaliśmy nowe formularze deklaracji VAT-7 (18) oraz VAT-7K (12).

Nowością jest funkcjonalność Kasa/Bank to możliwość analizowania płatności do dokumentów, rozliczania oraz eksportu przelewów do banku.
Nowa funkcjonalność to także możliwość tworzenia raportów kasowo/bankowych z podziałem na kasę gotówkową i poszczególne rachunki bankowe czy też automatyczne tworzenie zapisów kasowo/bankowych przy rozliczaniu zatwierdzonych dokumentów.

Równocześnie udostępnione zostały nowe wersje aplikacji natywnych na iOS i Android, wspierające działanie powyższych funkcji.

08.06.2018

Od dziś w App Store dostępna jest nowa wersja Comarch ERP XT na iOS.

W najnowszej wersji można personalizować ekran startowy. Bezpośrednio po zalogowaniu widoczny jest wykres prezentujący dane finansowe firmy z ostatnich 3, 6 lub 12 miesięcy. W ten sposób możemy podejrzeć informacje dotyczące przychodów, kosztów oraz zysków. Dodatkowo program pozwala ustawić skróty do najczęściej używanych funkcji jako przyciski szybkiego dostępu. Lekkie naciśnięcie powoduje otwarcie listy, natomiast mocniejsze otwiera nowy formularz. Na telefonach bez obsługi 3D Touch funkcja działa poprzez krótsze i dłuższe przytrzymanie danego przycisku.

25.05.2018

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa wersja systemy Comarch ERP XT zawierająca usprawnienia dotyczące działań z RODO. W związku ze zmianami została także udostępniona nowa wersja aplikacji natywnych na iOS i Androida.

15.05.2018

W dniu 15.05.2018 udostępniliśmy nową wersję aplikacji Comarch ERP XT na system Android, która jest dostosowana pod przepisy RODO.
W tej wersji możliwe będzie wprowadzenie administratora danych osobowych.
Wersja umożliwia także wyrażenie zgody na nowy regulamin oraz zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jeśli takie zgody nie zostały jeszcze wyrażone poprzez stronę ERP XT.

10.05.2018

W dniu 10.05.2018 udostępniliśmy nową wersję aplikacji Comarch ERP XT na system iOS, która jest dostosowana pod przepisy RODO.
W tej wersji możliwe będzie wprowadzenie administratora danych osobowych.
Wersja umożliwia także wyrażenie zgody na nowy regulamin oraz zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jeśli takie zgody nie zostały jeszcze wyrażone poprzez stronę ERP XT.

09.05.2018

Od 09.05.2018 udostępniamy kolejną wersję Comarch ERP XT dostosowaną pod przepisy RODO. W tej wersji możliwe jest rejestrowanie bezpośrednio w aplikacji zdarzeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

Przypominamy, że te funkcjonalności nie są gotowym rozwiązaniem, ale pomocą w ustawieniu, aby firma działała zgodnie z RODO.

23.03.2018

Od 01.04.2018 obowiązuje nowa wysokość procentowa składki wypadkowej wyliczanej na wynagrodzeniach. Wartość dla firm zatrudniających do 9 osób, obowiązująca do 31.03.2018 to 1,80%, natomiast od 01.04.2018 obowiązuje w wysokości 1,67%.

W nowej wersji programu zostały wprowadzone zmiany, które spowodują, że na wypłatach za miesiąc kwiecień zostanie uwzględniona nowa wysokość składki.

19.03.2018

W sklepie Google Play pojawiła się kolejna wersja aplikacji Comarch ERP XT, przeznaczonej na urządzenia z system Android.

W najnowszej wersji dodaliśmy całkiem nowe funkcje m.in.:

 • okno startowe z wykresami i możliwością konfigurowania dostępnych opcji,
 • rejestrację ofert handlowych,
 • możliwość dodawania załączników do dokumentów.

Wprowadzono również drobne zmiany usprawniające pracę z aplikacją.

20.02.2018

W nowej wersji programu na szczególną uwagę zasługuje możliwość rejestracji zaliczek na PIT-36 oraz PIT-36L . Funkcja ta rozszerza program w dziedzinie księgowości i pod koniec roku pozwoli na złożenie deklaracji PIT-36 oraz PIT-36L.

W nowej wersji aplikacji pojawiły się również inne nowości:

16.01.2018

Z przyjemnością prezentujemy Państwu nową wersję programu, w której przede wszystkim uprościliśmy tworzenie i wysyłanie obowiązkowych plików JPK.

W nowej wersji aplikacji pojawiło się wiele nowości:

 • Nowy, przejrzysty kreator plików JPK, który krok po kroku prowadzi użytkownika przez proces przygotowywania plików
 • Ułatwienie podpisywania plików JPK profilem zaufanym ePUAP.
 • Przenoszenie do rejestrów VAT faktur sprzedaży wystawionych na podstawie paragonów, zgodnie ze sposobem ujmowania tych faktur w plikach JPK_VAT.
 • Obowiązek podania przyczyny korekty, zgodnie z wymaganiami plików JPK_FA.
 • Nowy ekran startowy dla użytkowników logujących się do naszego programu po raz pierwszy.

Czy ten artykuł był pomocny?