Jakie informacje o podatkach i opłatach można odbierać z Biura Rachunkowego w programie Comarch ERP XT?

Dotyczy tylko Klientów Comarch

 

W programie Comarch ERP XT dla Klientów korzystających z Internetowej Wymiany Dokumentów (IWD) z Biurem Rachunkowym na pulpicie startowym wyświetla się sekcja Podatki i opłaty. Biuro Rachunkowe, po wyliczeniu odpowiednich zobowiązań Klienta, może przesyłać te informacje w ramach wymiany danych.

Informacje wyświetlane na pulpicie startowym pogrupowane są w czterech kategoriach:

 • Składki ZUS
 • Podatek PIT
 • Podatek VAT
 • Usługi księgowe

Każda pozycja jest prezentowana na pulpicie w konkretnym miesiącu wynikającym z terminu płatności. Pod nazwą płatności znajduje się dodatkowy krótki komunikat dotyczący ilości dni lub statusu „Zapłacone”. Status ten wynika ze stanu rozliczenia płatności w systemie ERP XT. Niezapłacone podatki i opłaty będą się wyświetlać także w kolejnych miesiącach z odpowiednim alertem.

Po kliknięciu w wybraną płatność Użytkownik ma możliwość podglądu jej szczegółów. Dla faktury za usługi księgowe widok Użytkownika zostanie przeniesiony na formularz dokumentu w rejestrze VAT zakupów. W przypadku pozostałych pozycji otworzy się formularz płatności.

W przypadku, gdy wybrana pozycja nie została jeszcze przesłana przez Biuro Rachunkowe, na pulpicie wyświetlany jest komunikat „Oczekuje na dane”.

Wskazówka
Dane wysłane przez Biuro Rachunkowe są automatycznie pobierane przez aplikację Comarch ERP XT co pół godziny.
Dodatkowo można także w razie potrzeby skorzystać z opcji „Odśwież dane”, która pozwala na wczytanie do aplikacji nowych płatności i/lub nowych kart kontrahentów w wybranym przez Użytkownika momencie.

Z poziomu sekcji „Podatki i opłaty” można dodatkowo przejść do listy wszystkich płatności, jakie odebrano z Biura Rachunkowego. Użytkownik zostanie przekierowany do modułu „Kasa i bank” na listę „Płatności” z domyślnie ustawionym filtrem Rodzaj: „Odebrane z Biura Rach.”.

Faktura za usługi księgowe, oprócz wyświetlania na liście płatności, jest widoczna dodatkowo w rejestrze VAT zakupów. W widoku kafelków oraz listy pojawia się  status „Odebrano”. Na dokumencie domyślnie ustawia się kategoria wydatku: „Usługi księgowe”. Na zakładce „Załączniki” zapisywany jest również plik (wydruk faktury), przesłany z Biura Rachunkowego.

Informacja o składkach ZUS

Na formularzu płatności można odczytać informacje m.in:

 • Odbiorca płatności: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Rachunek bankowy podmiotu: numer rachunku w ZUS
 • Opis do banku
 • Opis księgowy: dane dotyczące rodzaju i numeru deklaracji
 • Kwota: wartość wynikająca z deklaracji ZUS DRA
 • Termin zapłaty: termin płatności z deklaracji ZUS DRA

Informacja o podatku PIT

Płatność do zaliczek/deklaracji PIT (PIT-36, PIT-36L, PIT-28) prezentuje następujące informacje:

 • Odbiorca płatności: Urząd Skarbowy z deklaracji podatkowej
 • Rachunek bankowy podmiotu: numer indywidualnego rachunku podatnika
 • Kwota: kwota wynikająca z deklaracji podatkowej
 • Opis do banku
 • Opis księgowy: dane dotyczące rodzaju deklaracji
 • Termin zapłaty: termin płatności z deklaracji podatkowej

Informacja o podatku VAT

Płatność do deklaracji VAT (VAT-7, JPK_V7M, JPK_V7K) prezentuje następujące informacje:

 • Odbiorca płatności: Urząd Skarbowy z deklaracji podatkowej
 • Rachunek bankowy podmiotu: numer indywidualnego rachunku podatnika
 • Kwota: kwota wynikająca z deklaracji podatkowej
 • Opis do banku
 • Opis księgowy: dane dotyczące rodzaju i numeru deklaracji
 • Termin zapłaty: termin płatności z deklaracji podatkowej

Informacja o usługach księgowych

Płatność za usługi księgowe zawiera dane z faktury wystawionej przez Biuro Rachunkowe:

 • Odbiorca płatności: nazwa Biura Rachunkowego
 • Numer rachunku
 • Opis do banku
 • Opis księgowy: numer dokumentu
 • Kwota: kwota wynikająca z dokumentu
 • Termin zapłaty: termin płatności z dokumentu

 

Z poziomu formularza płatności jest dostępny eksport przelewów do banku. Aby wyeksportować taką płatność należy w menu kontekstowym wybrać opcję ‘Eksportuj do banku’.

 

Zobacz także:

Jak wysłać dokumenty do swojego Księgowego? (IWD)

Jestem Biurem Rachunkowym, jak uruchomić wymianę dokumentów z Klientem Comarch ERP XT?

Jestem Biurem Rachunkowym, jak wysłać dane do Klienta Comarch ERP XT?

Czy ten artykuł był pomocny?