Jak opisać dokument kategorią udostępnioną przez Biuro Rachunkowe?

Biuro Rachunkowe, z którym została nawiązana współpraca ma możliwość udostępnienia listy kategorii Klientom Comarch ERP XT.

Za pomocą Internetowej Wymiany Dokumentów Biuro Rachunkowe może udostępnić listy kategorii wraz z ich opisem w podziale na:

Kategorie sprzedaży – dla dokumentów przychodowych

Kategorie zakupu – dla dokumentów kosztowych

Gdy lista kategorii zostanie przesłana przez Biuro Rachunkowe w programie Comarch ERP XT pojawią nowe sekcje związane z kategoriami.

W przypadku gdy Biuro Rachunkowe nie udostępniło jeszcze żadnych kategorii w sekcji Informacje dla Biura Rachunkowego znajdującej się na karcie kontrahenta oraz formularzach dokumentów będzie widoczna poniższa informacja:

„Twój Księgowy nie przesłał jeszcze kategorii. Skontaktuj się z Księgowym, jeżeli potrzebujesz więcej informacji”.

Użytkownik Comarch ERP XT może zdecydować czy chce korzystać z kategorii otrzymanych z Biura Rachunkowego.

Służy do tego parametr „Korzystam z kategorii otrzymanych z Biura Rachunkowego” znajdujący się Konfiguracji w zakładce Faktury, który jest domyślnie zaznaczony.

Po jego odznaczeniu nowe sekcje oraz kategorie przesłane z Biura Rachunkowego przestaną być widoczne.

Kategorie na karcie kontrahenta

Kategorie na karcie kontrahenta są widoczne w sekcji Informacje dla Biura Rachunkowego.

Kategoria sprzedaży oraz Kategoria zakupu może zostać przypisana do kontrahentów bezpośrednio przez Biuro Rachunkowe.

Użytkownik ma możliwość zmiany przypisanej kategorii na inną dostępną na liście.

W przypadku nowych kontrahentów Użytkownik ma możliwość przypisania kategorii spośród opcji dostępnych na liście.

Jeżeli na dokumencie zostanie wybrany kontrahent, dla którego są przypisane kategorie to na dokumenty przychodowe przeniesie się kategoria sprzedaży a na dokumenty kosztowe kategoria zakupu.

Kategorie na formularzach dokumentów

Kategorie na formularzach dokumentów są widoczne w sekcji Informacje dla Biura Rachunkowego dla poniższych dokumentów:

 • Faktura sprzedaży
 • Faktura sprzedaży zaliczkowa
 • Faktura sprzedaży finalna
 • Faktura VAT marża
 • Faktura zakupu
 • Paragon
 • Korekty do ww. dokumentów
 • Rachunek
 • Faktura sprzedaży w Rejestrze VAT
 • Faktura zakupu w Rejestrze VAT
 • Ewidencja dodatkowa przychodów
 • Ewidencja dodatkowa kosztów

Oprócz pola Kategoria sprzedaży dla dokumentów przychodowych oraz Kategoria zakupu dla dokumentów kosztowych w sekcji Informacje dla Biura Rachunkowego znajduje się również pole opisowe, w którym Użytkownik może umieścić dodatkowe informacje dla Biura Rachunkowego.

Uwaga
W przypadku dokumentów kosztowych pole opisowe może być polem wymaganym w zależności od ustawień po stronie Biura Rachunkowego.

W sytuacji gdy Biuro Rachunkowe prześle na przykład jedynie listę dotyczącą kategorii sprzedaży a nie udostępni jeszcze listy związanej z kategorią zakupu w Comarch ERP XT w polu Kategoria zakupu na karcie kontrahenta oraz na formularzu dokumentu będzie znajdować się pozycja (Brak kategorii).

W przypadku gdy Biuro Rachunkowe ustawi kategorię jako nieaktywną po swojej stronie to po zaimportowaniu danych przesłanych przez Biuro Rachunkowe dana kategoria w Comarch ERP XT zostanie oznaczona jako nieaktywna a Użytkownik przed zapisaniem karty kontrahenta lub formularza dokumentu będzie musiał wybrać z listy inną dostępną kategorię.

Uwaga
Kategorię i opis można zmienić również na zatwierdzonym dokumencie, jeżeli nie został on jeszcze przesłany do Biura Rachunkowego.

Zobacz także:

Jak wskazać kategorię wydatku na dokumentach kosztowych?

Czy ten artykuł był pomocny?