Jak wskazać kategorię wydatku na dokumentach kosztowych?

Kategorię wydatku dla dokumentów kosztowych można wskazać na karcie kontrahenta, na dokumentach w rejestrze VAT zakupu oraz na oknie podwójnego widoku podczas weryfikacji dokumentu utworzonego na podstawie OCR.

Na karcie kontrahenta w sekcji Księgowe w polu ‘Kategoria wydatku’ istnieje możliwość wyboru odpowiedniej kategorii wydatku spośród opcji dostępnych na liście.

Wybór lub zmiana kategorii wydatku będzie możliwa dokumentach w rejestrze VAT zakupu, a także na oknie weryfikacji dokumentu odczytanego przez OCR. Jeśli kontrahent ma wybraną kategorię domyślną i zostanie rozpoznany przez usługę OCR, kategoria zostanie automatycznie uzupełniona na zapisie. Domyślna kategoria kontrahenta będzie też przenoszona na dokumenty VAT zakupu dodawane ręcznie.

Uwaga! Wybór kategorii na karcie kontrahenta, dokumentach w rejestrze VAT zakupu lub na oknie weryfikacji dokumentu odczytanego przez OCR nie jest obowiązkowy.

Na podstawie wybranej kategorii wydatku automatycznie zostaną ustawione pola Kolumna księgi, Pole w VAT-7 i pliku JPK_VAT oraz Rodzaj na pozycjach z dokumentu. W tabeli poniżej zostało przedstawione ustawienie wyżej wymienionych pól w zależności od wybranej kategorii wydatku:

Kategoria Kolumna księgi Pole w VAT-7 i pliku JPK_VAT Rodzaj
Artykuły biurowe 13. Pozostałe D.2.2 Nabycie pozostałe Towary
Inne 13. Pozostałe D.2.2 Nabycie pozostałe Usługi
Paliwo 13. Pozostałe D.2.2 Nabycie pozostałe Towary
Towary i materiały 10. Zakup towarów D.2.2 Nabycie pozostałe Towary
Energia 13. Pozostałe D.2.2 Nabycie pozostałe Usługi
Gaz 13. Pozostałe D.2.2 Nabycie pozostałe Usługi
Internet i telefon 13. Pozostałe D.2.2 Nabycie pozostałe Usługi
Ubezpieczenie 13. Pozostałe D.2.2 Nabycie pozostałe Usługi
Usługi księgowe 13. Pozostałe D.2.2 Nabycie pozostałe Usługi
Transport 11. Koszty uboczne D.2.2 Nabycie pozostałe Usługi
Wyposażenie 13. Pozostałe D.2.2 Nabycie pozostałe Towary
Środki trwałe Nie księgować D.2.1 Nabycie środków trwałych Towary
Czynsz 13. Pozostałe D.2.2 Nabycie pozostałe Usługi
Delegacje 13. Pozostałe D.2.2 Nabycie pozostałe Usługi

Nazwa kategorii zostanie przeniesiona do pola „Opis księgowy” na dokumencie VAT zakupu oraz do pola „Opis” na formularzu zapisu w Księdze Podatkowej.

Wybór kategorii wydatku nie wpływa na ustawienie w kolumnie ‚Pole w VAT-7 i pliku JPK_VAT’ dla pozycji zawierającej wartość ‚Nie uwzględniaj w deklaracji i pliku JPK_VAT’.

Jeżeli kategoria wydatku nie zostanie wybrana, domyślnie zostaną ustawione wartości w kolumnach zgodnie z tabelą zaprezentowaną poniżej:

Kolumna księgi Pole w VAT-7 i pliku JPK_VAT Rodzaj
10. Zakup towarów D.2.2 Nabycie pozostałe Usługi

 

Czy ten artykuł był pomocny?