Jak wskazać kategorię wydatku na dokumentach kosztowych?

Kategorię wydatku dla dokumentów kosztowych można wskazać na karcie kontrahenta, na dokumentach w rejestrze VAT zakupu oraz ewidencji kosztów a także na oknie podwójnego widoku podczas weryfikacji dokumentu utworzonego na podstawie OCR.

Na karcie kontrahenta w sekcji Księgowe w polu ‘Kategoria wydatku’ istnieje możliwość wyboru odpowiedniej kategorii wydatku spośród opcji dostępnych na liście.

Wybór lub zmiana kategorii wydatku będzie możliwa na dokumentach w rejestrze VAT zakupu, ewidencji kosztów a także na oknie weryfikacji dokumentu odczytanego przez OCR. Jeśli kontrahent ma wybraną kategorię domyślną i zostanie rozpoznany przez usługę OCR, kategoria zostanie automatycznie uzupełniona na zapisie. Domyślna kategoria kontrahenta będzie też przenoszona na dokumenty dodawane ręcznie w rejestrze VAT zakupu oraz w ewidencji kosztów.

Uwaga
Wybór kategorii na karcie kontrahenta, dokumentach w rejestrze VAT zakupu, ewidencji kosztów lub na oknie weryfikacji dokumentu odczytanego przez OCR nie jest obowiązkowy.
Uwaga
Kategoria oraz opis księgowy są przenoszone na automatyczne dokumenty wewnętrzne zakupu i sprzedaży.

Na podstawie wybranej kategorii wydatku automatycznie zostaną ustawione pola Kolumna księgi, Pole w JPK_V7 oraz Rodzaj na pozycjach z dokumentu. W tabeli poniżej zostało przedstawione ustawienie wyżej wymienionych pól w zależności od wybranej kategorii wydatku:

Kategoria Kolumna księgi Pole w JPK_V7 Rodzaj
Artykuły biurowe 13. Pozostałe (P_42) Nabycie pozostałe Towary
Inne 13. Pozostałe (P_42) Nabycie pozostałe Usługi
Paliwo 13. Pozostałe (P_42) Nabycie pozostałe Towary
Towary i materiały 10. Zakup towarów (P_42) Nabycie pozostałe Towary
Energia 13. Pozostałe (P_42) Nabycie pozostałe Usługi
Gaz 13. Pozostałe (P_42) Nabycie pozostałe Usługi
Internet i telefon 13. Pozostałe (P_42) Nabycie pozostałe Usługi
Ubezpieczenie 13. Pozostałe (P_42) Nabycie pozostałe Usługi
Usługi księgowe 13. Pozostałe (P_42) Nabycie pozostałe Usługi
Transport 11. Koszty uboczne (P_42) Nabycie pozostałe Usługi
Wyposażenie 13. Pozostałe (P_42) Nabycie pozostałe Towary
Środki trwałe Nie księgować (P_40) Nabycie środków trwałych Towary
Czynsz 13. Pozostałe (P_42) Nabycie pozostałe Usługi
Delegacje 13. Pozostałe (P_42) Nabycie pozostałe Usługi

Nazwa kategorii zostanie przeniesiona do pola „Opis księgowy” na dokumencie w rejestrze VAT zakupu oraz ewidencji kosztów oraz do pola „Opis” na formularzu zapisu w Księdze Podatkowej.

Wybór kategorii wydatku nie wpływa na ustawienie w kolumnie 'Pole w JPK_V7′ dla pozycji zawierającej wartość 'Nie uwzględniaj w pliku JPK_V7′.

Jeżeli kategoria wydatku nie zostanie wybrana, domyślnie zostaną ustawione wartości w kolumnach zgodnie z tabelą zaprezentowaną poniżej:

Kolumna księgi Pole w JPK_V7 Rodzaj
10. Zakup towarów (P_42) Nabycie pozostałe Usługi

Wskazówka
Jeżeli Użytkownik korzysta z Internetowej Wymiany Dokumentów (IWD) Biuro Rachunkowe ma możliwość udostępnienia listy kategorii.

Użytkownik Comarch ERP XT może zdecydować czy chce korzystać z kategorii otrzymanych z Biura Rachunkowego.

Służy do tego parametr „Kategorie otrzymane  z Biura Rachunkowego” znajdujący się Konfiguracji w zakładce Faktury, który jest domyślnie zaznaczony.

Po jego odznaczeniu nowe sekcje oraz kategorie przesłane z Biura Rachunkowego przestaną być widoczne.

Zobacz także:

Jak opisać dokument kategorią udostępnioną przez Biuro Rachunkowe?

Czy ten artykuł był pomocny?