Jak wyliczyć deklarację PIT-36(29) za 2021 r.?

W tym artykule opisaliśmy możliwość wyliczenia deklaracji rocznej PIT-36 na formularzu obowiązującym do rozliczenia za rok 2021. Funkcja jest dostępna dla pakietu z Księgą Podatkową/Księga Handlową. W przypadku wyboru sposobu opodatkowania wspólnie z małżonkiem istnieje możliwość wskazania małżonka z listy właścicieli. Wtedy dane personalne i adresowe uzupełnione na indywidualnej karcie […]

Jak dodać załącznik PIT/BR(5) do deklaracji rocznej PIT-36L(18) oraz PIT-36(29)?

PIT/BR(5) to załącznik do deklaracji PIT-36L(18) oraz PIT-36(29) (dostępny w zakładce Załączniki na formularzu PIT-36L oraz PIT-36) – wraz z możliwością wydruku. W przypadku deklaracji PIT-36 istnieje możliwość dodania załącznika PIT/BR dla małżonka. Wówczas odpowiednie dane uzupełnione na załączniku PIT/BR małżonka przenoszą się na formularz deklaracji PIT-36 do sekcji z […]

Jak dodać załącznik PIT/O(26) do deklaracji rocznej PIT-36L(18) oraz PIT-36(29)?

PIT/O(26) to załącznik do deklaracji PIT-36L(18) oraz PIT-36(29) (dostępny na formularzu deklaracji PIT-36L oraz PIT-36 na zakładce Załączniki) – wraz z możliwością jego wydruku. W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków, składa się wspólny załącznik PIT/O. Jeżeli z odliczeń korzysta zarówno podatnik, jak i małżonek, należy wypełnić odpowiednie pozycje „podatnik”, jak […]

Jak dodać załącznik PIT/WZ(2) do deklaracji rocznej PIT-36L(18) oraz PIT-36(29)?

PIT/WZ(2) to załącznik do deklaracji PIT-36L (18) oraz PIT-36 (29) (dostępny w zakładce Załączniki na formularzu PIT-36L oraz PIT-36) – wraz z możliwością wydruku. Jeżeli podczas wyliczania deklaracji PIT-36/PIT-36L zostały uwzględnione dokumenty w zakładce Nierozliczone wierzytelności lub zobowiązania oraz Rozliczone wierzytelności lub zobowiązania, to załącznik PIT/WZ(2) jest dodawany automatycznie. Sekcja […]

Jak dodać załącznik PIT/B(19) do deklaracji rocznej PIT-36L(18) oraz PIT-36(29)?

PIT/B (19) to załącznik do deklaracji PIT-36L (18) oraz PIT-36 (29) (dostępny w zakładce Załączniki na formularzu PIT-36L oraz PIT-36) – wraz z możliwością wydruku. Pierwszy załącznik PIT/B jest automatycznie dodawany przez program. W przypadku deklaracji PIT-36 istnieje możliwość dodania załącznika PIT/B dla małżonka. Wówczas dane uzupełnione na załączniku PIT/B […]

Jak wyliczyć deklarację PIT-36L(18) za 2021 r.?

W tym artykule opisaliśmy możliwość wyliczenia deklaracji rocznej PIT-36L. Funkcja jest dostępna dla pakietu z Księgą Podatkową/Księga Handlową. Deklaracja roczna PIT-36L obliczana jest na podstawie zapisów Księgi podatkowej/zapisów księgowych oraz danych wprowadzonych na indywidualnej karcie właściciela, skąd pobierane są kwoty odliczeń od dochodu i podatku oraz informacje o wartości udziałów, […]

Polski Ład – zmiany w naliczaniu wynagrodzeń

Program Comarch ERP XT dostosowano do zmian wynikających z wprowadzenia Polskiego Ładu. Zmiany obowiązują od 1.01.2022 roku i będą stosowane do wynagrodzeń z datą wypłaty od 1 stycznia 2022. „Polski Ład” to kompleksowy program społeczno-gospodarczy. Jednym z jego komponentów są zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, które polegają w […]

Jak aktualizowane są dane na karcie produktu?

Na karcie produktu w sekcji Dodatkowe znajduje się pole Opis oraz parametr 'Kopiuj opis na dokument’. W przypadku gdy zostanie uzupełnione pole Opis oraz zaznaczony parametr ‘Kopiuj opis na dokument’, to opis z karty produktu będzie automatycznie przenoszony na dokumenty handlowe. Jeżeli parametr ‘Kopiuj opis na dokument’ nie zostanie zaznaczony, […]

Jak obsłużyć pakiet VAT e-commerce w Księgowości?

Wstęp W programie Comarch ERP XT dostępne są funkcje związane z pakietem VAT e-commerce, który obowiązuje od 1 lipca 2021 roku. Wskutek tych zmian w przepisach, w przypadku sprzedaży wysyłkowej (transakcje z konsumentami z innych krajów Unii Europejskiej) po przekroczeniu wartości 10.000 EUR łącznej sprzedaży do krajów UE, dostawca zobowiązany […]

Jak obsłużyć pakiet VAT e-commerce w Handlu?

Wstęp W programie Comarch ERP XT dostępne są funkcje związane z pakietem VAT e-commerce, który obowiązuje od 1 lipca 2021 roku. Wskutek tych zmian w przepisach, w przypadku sprzedaży wysyłkowej (transakcje z konsumentami z innych krajów Unii Europejskiej) po przekroczeniu wartości 10.000 EUR łącznej sprzedaży do krajów UE, dostawca zobowiązany […]