W jaki sposób uwzględniane są faktury zafiskalizowane w pliku JPK_V7?

Nowa struktura pliku JPK_VAT nakłada na podatników obowiązek oznaczania faktur sprzedaży, które zostały wystawione do paragonów fiskalnych. Dokumenty te należy oznaczać kodem FP – ,,faktura do paragonu”. Faktury sprzedaży wystawione do paragonu ujmowane są w okresie rozliczeniowym, w którym zostały wystawione i nie zwiększają wartości sprzedaży i kwoty podatku należnego […]

Sprzedaż paragonowa w pliku JPK_V7

W związku z wprowadzeniem nowego pliku JPK V7 od 1 października 2020 podatnicy nie mają możliwości wprowadzania do nowej struktury JPK_V7 każdego paragonu z osobna, a sprzedaż paragonową należy ujmować na podstawie raportu okresowego. W programie Comarch ERP XT zafiskalizowany paragon, oznaczony jest znacznikiem fiskalizacji oraz kodem JPK_V7: RO. W […]

Oznaczenie IMP w nowym pliku JPK_V7

Oznaczenie IMP w nowym pliku JPK_V7 Od 1 października 2020 r. obowiązuje rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Rozporządzenie to przewiduje, między innymi, wprowadzenie obowiązku wykazywania w ewidencji VAT oznaczeń dotyczących niektórych transakcji. Zgodnie z rozporządzeniem […]

W jaki sposób uwzględniana jest Faktura VAT marża w pliku JPK_V7?

W celu poprawnego wykazywania dokumentów VAT marża, faktura w tej procedurze musi mieć uzupełniony kod MR_UZ lub MR_T. W zależności od procedury VAT marża wskazanej na dokumencie dodawane są automatycznie kody: MR_T lub MR_UZ. Wówczas w tworzonym pliku JPK_V7 w części ewidencyjnej taka faktura zostanie prawidłowo oznaczona, w wierszu SprzedazVAT_Marza […]

Księgowanie okresowe

Wstęp Księgowania okresowe to dodatkowe narzędzie pozwalające na automatyzację prac w księgowości związanych z cyklicznym wykonywaniem księgowań: miesięcznych, kwartalnych, rocznych itp. Funkcja pozwala na zdefiniowaniu schematów księgowań, które służą do wielokrotnego księgowania określonych kwot na określone konta księgowe. Najczęściej wykorzystywane są na koniec miesiąca do rozliczenia kosztów oraz rozliczenia podatku […]

Jak wykazać fakturę w odpowiednim polu w pliku JPK_V7?

W celu prawidłowego wykazania dokumentu w pliku JPK_V7, należy prawidłowo zaklasyfikować dokument, tak, aby trafił do odpowiedniego pola w części deklaracyjnej pliku. *FA – faktura zwykła *DW – dowód wewnętrzny Pozycja w pliku JPK_V7 Pole w pliku JPK_V7 Rodzaj faktury Stawka VAT Rodzaj sprzedaży Transakcja 10 (P_10) Sprzedaż krajowa zwolniona […]

Jak wyliczyć zaliczkę na CIT-8?

Aby obliczyć zaliczkę, należy na liście zaliczek i deklaracji CIT-8 wybrać przycisk Dodaj zaliczkę na CIT-8 . Na wyświetlonym oknie wybieramy właściwy okres (miesiąc lub kwartał oraz rok). Podczas wyliczania zaliczki CIT-8 za okres od stycznia/I kwartału 2020 r. na kreatorze została dodana możliwość uwzględnienia dokumentów do ulgi na złe długi. […]

Przygotowanie danych do zaliczki na CIT-8

Przed wyliczeniem zaliczki na CIT-8 należy ustawić odpowiednie parametry, odpowiadające rodzajowi składanej zaliczki (miesięcznej/kwartalnej/uproszczonej). Ustawienie parametrów jest możliwe na formularzu okresu obrachunkowego w sekcji Zaliczki na CIT: Użytkownik ma możliwość określenia trybu wyliczania zaliczki: miesięcznej, kwartalnej lub uproszczonej. Kolejny krok to wybór stawki podatku CIT: 9% 19% Dla 9% stawki podatku […]

Pliki JPK_V7

Wstęp Od 1 października 2020 roku Ministerstwo Finansów wprowadziło nowy rodzaj pliku JPK. Są to pliki JPK_V7M dla rozliczeń miesięcznych oraz JPK_V7K dla rozliczeń kwartalnych. Pliki te zawierają część deklaracyjną (na wzór deklaracji VAT-7) oraz ewidencyjną (na wzór pliku JPK_VAT). Nowy rodzaj pliku JPK zastępuje więc zarówno plik JPK_VAT jak […]

Ulga na złe długi w podatku dochodowym

W myśl przepisów Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, podstawa obliczenia podatku dochodowego może zostać: zwiększona o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania, które nie zostało uregulowane w terminie 90 dni, licząc od dnia upływu daty płatności wskazanej na […]