Jak wyliczyć deklarację roczną CIT-8(30)?

Deklaracje CIT-8 są dostępne w menu Księgowość – Deklaracje CIT-8. Kwoty przychodów i kosztów pobierane są automatycznie przez program z zapisów księgowych, na których zostały wybrane konta wskazane na liście Zestawienie dla CIT. Lista jest dostępna na liście Deklaracje CIT-8 w menu kontekstowym. Na deklarację CIT-8 są również pobierane dane […]

Jak wyliczyć deklarację PIT-36(28) za 2020 r.?

W tym artykule opisaliśmy możliwość wyliczenia deklaracji rocznej PIT-36 na formularzu obowiązującym do rozliczenia za rok 2020. Funkcja jest dostępna dla pakietu z Księgą Podatkową/Księga Handlową. Deklaracja roczna PIT-36 jest dostępna z poziomu Księgowość/Deklaracje PIT-36/PIT-36L. Na wyświetlonym oknie po wybraniu właściciela i małżonka z listy należy kliknąć przycisk Dalej. Podczas […]

Jak dodać załącznik PIT/O(25) do deklaracji rocznej PIT-36L(17) oraz PIT-36(28)?

PIT/O (25) to załącznik do deklaracji PIT-36L (17) oraz PIT-36 (28) (dostępny na formularzu deklaracji PIT-36L oraz PIT-36 na zakładce Załączniki) – wraz z możliwością jego wydruku. W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków, składa się wspólny załącznik PIT/O. Jeżeli z odliczeń korzysta zarówno podatnik, jak i małżonek, należy wypełnić odpowiednie […]

Jak dodać załącznik PIT/BR(4) do deklaracji rocznej PIT-36L(17) oraz PIT-36(28)?

PIT/BR (4) to załącznik do deklaracji PIT-36L (17) oraz PIT-36 (28) (dostępny w zakładce Załączniki na formularzu PIT-36L oraz PIT-36) – wraz z możliwością wydruku. W przypadku deklaracji PIT-36 istnieje możliwość dodania załącznika PIT/BR dla małżonka. Wówczas odpowiednie dane uzupełnione na załączniku PIT/BR małżonka przenoszą się na formularz deklaracji PIT-36 […]

Jak dodać załącznik PIT/B(18) do deklaracji rocznej PIT-36L(17) oraz PIT-36(28)?

PIT/B (18) to załącznik do deklaracji PIT-36L (17) oraz PIT-36 (28) (dostępny w zakładce Załączniki na formularzu PIT-36L oraz PIT-36) – wraz z możliwością wydruku. Pierwszy załącznik PIT/B jest automatycznie dodawany przez program. W przypadku deklaracji PIT-36 istnieje możliwość dodania załącznika PIT/B dla małżonka. Wówczas dane uzupełnione na załączniku PIT/B […]

Jak wyliczyć deklarację PIT-36L(17) za 2020 r.?

W tym artykule opisaliśmy możliwość wyliczenia deklaracji rocznej PIT-36L. Funkcja jest dostępna dla pakietu z Księgą Podatkową/Księga Handlową. Deklaracja roczna PIT-36L obliczana jest na podstawie zapisów Księgi podatkowej/zapisów księgowych oraz danych wprowadzonych na indywidualnej karcie właściciela, skąd pobierane są kwoty odliczeń od dochodu i podatku oraz informacje o wartości udziałów, […]

Jakie informacje o podatkach i opłatach można odbierać z Biura Rachunkowego w programie Comarch ERP XT?

Dotyczy tylko Klientów Comarch   W programie Comarch ERP XT dla Klientów korzystających z Internetowej Wymiany Dokumentów (IWD) z Biurem Rachunkowym na pulpicie startowym wyświetla się sekcja Podatki i opłaty. Biuro Rachunkowe, po wyliczeniu odpowiednich zobowiązań Klienta, może przesyłać te informacje w ramach wymiany danych. Informacje wyświetlane na pulpicie startowym […]

Tworzenie bilansu otwarcia na podstawie płatności i zapisów kasowych/bankowych

Jeżeli bieżący okres obrachunkowy jest pierwszym okresem, na liście Bilans otwarcia jest dostępna opcja ‘Dodaj na podstawie płatności i zapisów kasowych/bankowych’. Wybór opcji spowoduje utworzenie pozycji w bilansie otwarcia dla kont rozrachunkowych słownikowych na podstawie nierozliczonych płatności i zapisów kasowych/bankowych. Aby płatność została uwzględniona w pozycjach bilansu otwarcia, musi widnieć […]

Import bilansu otwarcia na podstawie sald kont z poprzedniego okresu obrachunkowego

Na kreatorze kolejnego okresu obrachunkowego istnieje możliwość utworzenia bilansu otwarcia na podstawie sald kont bilansowych z poprzedniego okresu. Jeżeli bieżący okres obrachunkowy nie jest pierwszym okresem, utworzenie bilansu otwarcia na podstawie poprzedniego okresu jest również możliwe z poziomu Księgowość – Bilans otwarcia: Jeżeli poprzedni okres obrachunkowy nie został jeszcze zamknięty, […]