Jak dodać załącznik PIT/O(25) do deklaracji rocznej PIT-36L(17) oraz PIT-36(28)?

PIT/O (25) to załącznik do deklaracji PIT-36L (17) oraz PIT-36 (28) (dostępny na formularzu deklaracji PIT-36L oraz PIT-36 na zakładce Załączniki) – wraz z możliwością jego wydruku.

W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków, składa się wspólny załącznik PIT/O. Jeżeli z odliczeń korzysta zarówno podatnik, jak i małżonek, należy wypełnić odpowiednie pozycje „podatnik”, jak również pozycje „małżonek”.

Jeżeli małżonkowie opodatkowują swoje dochody indywidualnie, załącznik PIT/O wypełnia i dołącza do swojego zeznania podatnik korzystający z odliczeń.

Sekcja A – to informacje o danych identyfikacyjnych podatnika/małżonka składających zeznanie, tj. nazwisko, pierwsze imię i data urodzenia.

Sekcja B – wypełniają podatnicy korzystający z odliczeń od dochodu (przychodu), w szczególności na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9a, 9b, 9c i 9d ustawy.

Jeżeli Użytkownik w sekcji B uzupełni w wierszu 8. Inne ulgi, niewymienione w wierszach od 1 do 7 pole numer 36 i/lub 37 to wymagalne stanie się pole numer 35.

Uwaga
Aktywność sekcji D uzależniona jest od uzupełnienia pól od 11 do 24.

Kwota z poz. 38 przenoszona jest na formularz deklaracji PIT-36L do poz. 37.

Kwota z poz. 38 i/lub 39 przenoszona jest na formularz deklaracji PIT-36 odpowiednio do poz. 198 i/lub 199.

Sekcja C – to informacja o przysługujących ulgach i odliczeniach od podatku.

Na załączniku PIT/O do deklaracji PIT-36 pola 45 i 46 uzupełnią się na podstawie sekcji E (odpowiednio suma pól numer 7 oraz pól numer 8 z sekcji E).

Jeżeli Użytkownik w sekcji C uzupełni w wierszu 5. Inne ulgi, niewymienione w wierszach od 1 do 4 pole numer 50 i/lub 51 to wymagalne stanie się pole numer 49.

Kwota z poz. 52 przenoszona jest na formularz deklaracji PIT-36L do poz. 71.

Kwota z poz. 52 i/lub 53 przenoszona jest na formularz deklaracji PIT-36 odpowiednio do poz. 266 i/lub 267.

Istnieje możliwość dodania dowolnej liczby załączników PIT/O. Tylko na pierwszym załączniku widoczna jest zakładka z odliczeniami, a na kolejnych są tylko zakładki do uzupełniania danych związanych z darowiznami i odliczeniami na dzieci.

Zobacz także:

Jak wyliczyć deklarację PIT-36L(17) za 2020 r.?

Jak wyliczyć deklarację PIT-36(28) za 2020 r.?

Czy ten artykuł był pomocny?