W jaki sposób wykazywane są wartości w polach 33, 34, 36 oraz 44, 45 w pliku JPK_V7?

Wartości w polach 33, 34, 36 oraz 44, 45 można wykazać w pliku JPK_V7 na dwa sposoby:

 1. W części deklaracyjnej pliku JPK_V7 Użytkownik ma możliwość wprowadzenia wartości ręcznie w pozycji 33, 34, 36 oraz 44, 45, jeżeli w danym miesiącu/kwartale miała miejsce operacja gospodarcza kwalifikująca się do tych pól.
 2. W rejestrze VAT sprzedaży/zakupu należy dodać dowód wewnętrzny z odpowiednim ustawieniem w kolumnie ‘Pole w JPK_V7’ oraz uzupełnioną kwotą VAT (kwota netto nie powinna być uzupełniona).
Przykład
Aby wartość w polu P_33 Podatek należny od towarów i usług objętych spisem z natury została uwzględniona w pliku JPK_V7 w części deklaracyjnej i ewidencyjnej, należy dodać zapis w rejestrze VAT sprzedaży i na pozycji uzupełnić kwotę VAT oraz w kolumnie ‘Pole w JPK_V7’ ustawić wartość (P_33) Podatek od spisu z natury.

W przypadku gdy w części deklaracyjnej pliku JPK_V7 zostały uzupełnione pola 33, 34, 36 oraz 44, 45 to w części ewidencyjnej pliku automatycznie tworzony jest dokument techniczny do pliku JPK_V7.

Podczas tworzenia pliku JPK_V7 program weryfikuje czy kwota wprowadzona w polu 33, 34, 36 oraz 44, 45 w części deklaracyjnej pliku JPK_V7 jest zgodna z dokumentami wprowadzonymi do rejestru VAT. W przypadku występowania różnic, podczas tworzenia pliku JPK_V7 pojawi się komunikat:

W zależności od wybranej opcji:

 • Nie – plik JPK_V7 nie zostanie utworzony.
 • Utwórz plik JPK i zapis korygujący – plik JPK_V7 zostanie utworzony i w części ewidencyjnej automatycznie utworzy się zapis korygujący na kwotę różnicy.
 • Utwórz plik JPK – plik JPK_V7 zostanie utworzony, a w części ewidencyjnej nie zostanie utworzony zapis korygujący.

W części ewidencyjnej pliku, dokument techniczny do pliku JPK_V7 (zapis korygujący) zawiera następujące dane:

Ewidencja Sprzedaży:

 • LpSprzedazy – kolejny nr
 • NrKontrahenta – numer NIP z zakładki Moje dane
 • NazwaKontrahenta – nazwa firmy z zakładki Moje dane
 • DowodSprzedazy – dokument techniczny do pliku JPK_V7
 • DataWystawienia – ostatni dzień miesiąca, za który tworzony jest plik
 • K_33, K_34, K_36 – należny podatek

Ewidencja Zakupów:

 • LpZakupu – kolejny nr
 • NrDostawcy – numer NIP z zakładki Moje dane
 • NazwaDostawcy – nazwa firmy z zakładki Moje dane
 • DowodZakupu – dokument techniczny do pliku JPK_V7
 • DataZakupu – ostatni dzień miesiąca, za który tworzony jest plik
 • DokumentZakupu – WEW
 • K_44, K_45 – naliczony podatek

Listę dokumentów zakwalifikowanych w danym miesiącu do pliku JPK_V7 według pól na deklaracji można wydrukować z poziomu rejestru sprzedaży oraz zakupu (Dowiedz się więcej: Jak wydrukować rejestr VAT uwzględniając dokumenty zakwalifikowane do deklaracji VAT-7?)

Czy ten artykuł był pomocny?