Import bilansu otwarcia na podstawie sald kont z poprzedniego okresu obrachunkowego

Na kreatorze kolejnego okresu obrachunkowego istnieje możliwość utworzenia bilansu otwarcia na podstawie sald kont bilansowych z poprzedniego okresu.

Jeżeli bieżący okres obrachunkowy nie jest pierwszym okresem, utworzenie bilansu otwarcia na podstawie poprzedniego okresu jest również możliwe z poziomu KsięgowośćBilans otwarcia:

Jeżeli poprzedni okres obrachunkowy nie został jeszcze zamknięty, podczas próby wykonania importu bilansu otwarcia pojawi się komunikat:

Po wybraniu opcji 'Tak’ utworzy się bilans otwarcia.

Na bilans otwarcia przenoszone jest saldo kont bilansowych na koniec poprzedniego okresu obrachunkowego (bilans zamknięcia z poprzedniego okresu).

Aby program zaimportował bilans otwarcia na podstawie danych z poprzedniego okresu muszą być spełnione następujące warunki:

  • Konta znajdują się w aktualnym okresie obrachunkowym,
  • Konta są aktywne,
  • Konta mają typ: Aktywa, Pasywa, Aktywa-Pasywa,
  • Saldo końcowe konta jest różne od zera.

W przypadku konta walutowego, na bilans otwarcia przenoszone jest saldo końcowe w każdej walucie z osobna. Kwota w walucie oraz wartość w PLN jest kopiowana z poprzedniego okresu obrachunkowego (z dokumentu źródłowego). Na pozycji BO w walucie w polu Typ kursu podpowiada się opcja Nieokreślony.

Na pozycji BO utworzonej na podstawie importu salda kont z poprzedniego okresu, parametr ‘Rozrachunek’ oraz ‘Generowanie płatności’ nie jest domyślnie zaznaczany. Data wystawienia jest zgodna z datą zakończenia poprzedniego okresu obrachunkowego.

Jeżeli w poprzednim okresie obrachunkowym zostanie dodany zapis księgowy, który wpływa na bilans otwarcia w kolejnym okresie, to podczas zapisywania takiego dokumentu pojawi się komunikat:

Po wybraniu opcji Tak, bilans otwarcia w kolejnym okresie jest odpowiednio modyfikowany.

Przykład
W okresie obrachunkowym 2021 (01.01.2021 do 31.12.2021) na BO została uwzględniona pozycja:

– Konto 201-XYZ, Kwota Wn: 100,00 PLN

W okresie obrachunkowym 2020 (01.01.2020 do 31.12.2020) dodaję zapis księgowy:

– Konto 201-XYZ, Kwota Ma: 50,00 PLN

Podczas zapisywania dokumentu pojawia się pytanie ‘W kolejnych okresach obrachunkowych jest już wprowadzony bilans otwarcia. Czy chcesz zmodyfikować ten bilans otwarcia?’ Nie/Tak

– Wybieram opcję Tak.

Wtedy na BO w okresie obrachunkowym 2021 zostanie dodana kolejna pozycja:

– Konto 201-XYZ, Kwota Ma: 50,00 PLN

Zobacz więcej:

Tworzenie bilansu otwarcia na podstawie płatności i zapisów kasowych/bankowych

Czy ten artykuł był pomocny?