Jak dodać załącznik PIT/O (23) do deklaracji rocznej PIT-36/PIT-36S?

PIT/O to załącznik do deklaracji PIT-36/PIT-36S (dostępny na formularzu deklaracji PIT-36/PIT-36S na zakładce Załączniki) – wraz z możliwością jego wydruku. Uwaga! W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków, składa się wspólny załącznik PIT/O. Jeżeli z odliczeń korzysta zarówno podatnik, jak i małżonek, należy wypełnić odpowiednie pozycje „podatnik”, jak również pozycje „małżonek”. Uwaga! Jeżeli małżonkowie […]

Jak wyliczyć deklarację PIT-36/PIT-36S (26) za 2018 r.?

W tym artykule opisaliśmy możliwość wyliczenia deklaracji rocznej PIT-36/PIT-36S. Funkcja jest dostępna dla pakietu z Księgowością. Deklaracja roczna PIT-36/PIT-36S jest dostępna z poziomu Księgowość/Deklaracje PIT-36/PIT-36L. Uwaga! Dane takie jak Nazwisko, Imię, NIP, Data urodzenia przenosi się na formularz deklaracji jeżeli są uzupełnione na indywidualnej karcie właściciela. Uwaga! W przypadku wyboru […]

Jak dodać załącznik PIT/BR (3) do deklaracji rocznej PIT-36L/PIT-36LS oraz PIT-36/PIT-36S?

PIT/BR to załącznik do deklaracji PIT-36L/PIT-36LS oraz PIT-36/PIT-36S (dostępny w zakładce Załączniki na formularzu PIT-36L/PIT-36LS oraz PIT-36/PIT-36S) – wraz z możliwością wydruku. Uwaga! W przypadku deklaracji PIT-36/PIT-36S istnieje możliwość dodania załącznika PIT/BR dla małżonka. Wówczas odpowiednie dane uzupełnione na załączniku PIT/BR małżonka przenoszą się na formularz deklaracji PIT-36/PIT-36S do sekcji z […]

Jak dodać załącznik PIT/B (16) do deklaracji rocznej PIT-36L/PIT-36LS oraz PIT-36/PIT-36S?

PIT/B to załącznik do deklaracji PIT-36L/PIT-36LS oraz PIT-36/PIT-36S(dostępny w zakładce Załączniki na formularzu PIT-36L/PIT-36LS oraz PIT-36/PIT-36S) – wraz z możliwością wydruku. Pierwszy załącznik PIT/B jest automatycznie dodawany przez program. Na PIT/B w sekcjach B i C wyświetlane są nazwy oraz kwoty (przychód, koszty, dochód/strata) działalności wprowadzone na karcie właściciela/ małżonka (w przypadku wyboru […]

Jak wyliczyć deklarację PIT-36L/PIT-36LS (15) za 2018 r.?

W tym artykule opisaliśmy możliwość wyliczenia deklaracji rocznej PIT-36L/PIT-36LS. Funkcja jest dostępna dla pakietu z Księgowością. Uwaga! Deklaracja roczna PIT-36L/PIT-36LS w wersji 15 dostępna jest do rozliczenia rocznego za rok 2018. Deklaracja roczna PIT-36L/PIT-36LS obliczana jest na podstawie zapisów Księgi podatkowej oraz danych wprowadzonych na indywidualnej Karcie właściciela, skąd pobierane […]