Jak dodać załącznik PIT/O (23) do deklaracji rocznej PIT-36/PIT-36S?

PIT/O to załącznik do deklaracji PIT-36/PIT-36S (dostępny na formularzu deklaracji PIT-36/PIT-36S na zakładce Załączniki) – wraz z możliwością jego wydruku.

Uwaga! W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków, składa się wspólny załącznik PIT/O. Jeżeli z odliczeń korzysta zarówno podatnik, jak i małżonek, należy wypełnić odpowiednie pozycje „podatnik”, jak również pozycje „małżonek”.

Uwaga! Jeżeli małżonkowie opodatkowują swoje dochody indywidualnie, załącznik PIT/O wypełnia i dołącza do swojego zeznania podatnik korzystający z odliczeń.

Sekcja A – to informacje o danych identyfikacyjnych podatnika i małżonka składających zeznanie, tj. nazwisko, pierwsze imię i data urodzenia.

Sekcja B – wypełniają podatnicy korzystający z odliczeń od dochodu (przychodu), w szczególności na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 5, 6, 6a i 9 ustawy.

Uwaga! Jeżeli Użytkownik w sekcji B uzupełni  w wierszu 8. Inne ulgi, niewymienione w wierszach od 1 do 7 pole numer 30 i/lub 31 to wymagalne stanie się pole numer 29.

Uwaga! Aktywność sekcji D uzależniona jest od uzupełnienia pól od 11 do 18.

Sekcja C – to informacja o przysługujących ulgach i odliczeniach od podatku.

Uwaga! Pola 39 i 40 uzupełnią się na podstawie sekcji E (odpowiednio suma pól numer 7 oraz pól numer 8 z sekcji E).

Uwaga! Jeżeli Użytkownik w sekcji C uzupełni w wierszu 5. Inne ulgi, niewymienione w wierszach od 1 do 4 pole numer 44 i/lub 45 to wymagalne stanie się pole numer 43.

Uwaga! Istnieje możliwość dodania dowolnej liczby załączników PIT/O. Tylko na pierwszym załączniku widoczna jest zakładka z odliczeniami, a na kolejnych są tylko zakładki do uzupełniania danych związanych z darowiznami i odliczeniami na dzieci.

 Zobacz także:

Jak wyliczyć deklarację PIT-36/PIT-36S (26)?

Jak dodać załącznik PIT/B do deklaracji rocznej PIT-36L/PIT-36LS oraz PIT-36/PIT-36S?

Jak dodać załącznik PIT/BR do deklaracji rocznej PIT-36L/PIT-36LS oraz PIT-36/PIT-36S?

Czy ten artykuł był pomocny?