Jak dodać załącznik PIT/B(21) do deklaracji rocznej PIT-36L(20) oraz PIT-36(31)?

PIT/B(21) to załącznik do deklaracji PIT-36L(20) oraz PIT-36(31) zawierający informacje o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej. Załącznik PIT/B jest dostępny w zakładce Załączniki na formularzu PIT-36L oraz PIT-36. Pierwszy załącznik PIT/B jest automatycznie dodawany przez program.

W przypadku deklaracji PIT-36 istnieje możliwość dodania załącznika PIT/B dla małżonka. Wówczas dane uzupełnione na załączniku PIT/B małżonka przenoszą się na formularz deklaracji PIT-36 do sekcji z małżonkiem.

W przypadku wyboru małżonka z listy oraz uzupełnienia odpowiednich danych na indywidualnej karcie właściciela, pierwszy załącznik PIT/B będzie automatycznie dodawany przez program.

Uwaga
Na załączniku PIT/B wykazywane są przychody podlegające opodatkowaniu. Jeśli podatnik ma na karcie ustawione zwolnienie z PIT i kwota osiągniętych przychodów mieści się w limicie 85 528 zł to na załączniku PIT/B przychody nie będą wykazywane.

Na PIT/B w sekcjach B i C wyświetlane są nazwy oraz kwoty (przychód, koszty, dochód/strata) działalności wprowadzonej na karcie właściciela/ małżonka (w przypadku wyboru małżonka z listy właścicieli) w zakładce Inne działalności. Pierwszą działalnością wykazywaną na PIT/B jest główna działalność (dane z Konfiguracja/Księgowość). Jeżeli udział wynosi 100% wówczas dane trafiają do sekcji B, w pozostałych przypadkach zostaje uzupełniona sekcja C.

Dla sposobu rozliczania wspólnie z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla wdów i wdowców, gdy Użytkownik nie wybierze małżonka z listy właścicieli, dane na załączniku PIT/B małżonka należy uzupełnić ręcznie.

W sekcji D wyświetlana jest łączna wartość przychodów, kosztów, dochodu lub straty. Sekcja wypełniana jest tylko na pierwszym załączniku PIT/B, nawet jeżeli użytkownik składa większą ilość załączników PIT/B.

Kwota z poz. 30 – 33 z załącznika PIT/B przenoszona jest na formularz deklaracji PIT-36L odpowiednio do poz. 28 – 31 lub na formularz deklaracji PIT-36 do poz. 87 – 90 (podatnik), 145 – 148 (małżonek).

Na formularzu załącznika PIT/B istnieje możliwość modyfikacji kwot przychodów i kosztów działalności podstawowej w przypadku, gdy podatnik ponosi dodatkowe koszy. Po dokonaniu i zapisaniu zmian na załączniku PIT/B zmodyfikowane kwoty przychodów i/lub kosztów uwzględnione zostaną na formularzu deklaracji rocznej.

W sekcji E na pierwszym załączniku PIT/B uzupełnia się informacje o okresie zawieszenia działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki (spółek) w roku podatkowym.

Zobacz także:

Jak wyliczyć deklarację PIT-36(31) za 2023 r.?

Jak wyliczyć deklarację PIT-36L(20) za 2023 r.?

Czy ten artykuł był pomocny?