Jak działa kontrola duplikacji dokumentów zakupowych?

Kontrola duplikacji obejmuje weryfikację wprowadzanych dokumentów w rejestrze VAT zakupu jak również na liście faktur zakupu. Zarówno przy ręcznym dodawaniu dokumentu do rejestru VAT zakupu/na listę faktur zakupu jak również przy kopiowaniu oraz edycji dokumentów w buforze następuje sprawdzanie, czy w bazie istnieje już dokument o takich samych danych: numer […]

Jak wyliczyć deklarację roczną CIT-8(32)?

Deklaracje CIT-8 są dostępne w menu Księgowość – Deklaracje CIT-8. Kwoty przychodów i kosztów pobierane są automatycznie przez program z zapisów księgowych, na których zostały wybrane konta wskazane na liście Zestawienie dla CIT. Lista jest dostępna na liście Deklaracje CIT-8 w menu kontekstowym. Na deklarację CIT-8 są również pobierane dane […]