Jak wyliczyć deklarację PIT-36L(20) za 2023 r.?

W tym artykule opisaliśmy możliwość wyliczenia deklaracji rocznej PIT-36L. Funkcja jest dostępna dla pakietu z Księgą Podatkową/Księgą Handlową. Deklaracja roczna PIT-36L obliczana jest na podstawie zapisów Księgi podatkowej/zapisów księgowych oraz danych wprowadzonych na indywidualnej karcie właściciela, skąd pobierane są kwoty odliczeń od dochodu i podatku oraz informacje o wartości udziałów, […]

Jak dodać załącznik Korekta podatku do deklaracji rocznej PIT-36L(20) oraz PIT-36(31)?

Korekta podatku to załącznik do deklaracji PIT-36L(20) oraz PIT-36(31) zawierający informację o wierzytelnościach o zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę obliczenia podatku (stratę) wynikających z transakcji handlowych. Załącznik jest dostępny w zakładce Załączniki na formularzu PIT-36L oraz PIT-36. Jeżeli podczas wyliczania deklaracji PIT-36/PIT-36L zostały uwzględnione dokumenty w zakładce Nierozliczone wierzytelności lub […]

Jak dodać załącznik PIT/BR(7) do deklaracji rocznej PIT-36L(20) oraz PIT-36(31)?

PIT/BR(7) to załącznik do deklaracji PIT-36L(20) oraz PIT-36(31) zawierający informacje o odliczeniach od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Załącznik PIT/BR jest dostępny w zakładce Załączniki na formularzu PIT-36L oraz PIT-36. W przypadku deklaracji PIT-36 i wyboru wspólnego opodatkowania małżonków istnieje możliwość dodania załącznika PIT/BR oddzielnie […]

Jak dodać załącznik PIT/O(28) do deklaracji rocznej PIT-36L(20) oraz PIT-36(31)?

PIT/O(28) to załącznik do deklaracji PIT-36L(20) oraz PIT-36(31) zawierający informacje o odliczeniach od dochodu (przychodu) i podatku. Załącznik PIT/O jest dostępny na formularzu deklaracji PIT-36L oraz PIT-36 na zakładce Załączniki. W przypadku deklaracji PIT-36 i wyboru wspólnego opodatkowania dochodów małżonków, składa się wspólny załącznik PIT/O. Jeżeli z odliczeń korzysta zarówno […]

Jak dodać załącznik PIT/B(21) do deklaracji rocznej PIT-36L(20) oraz PIT-36(31)?

PIT/B(21) to załącznik do deklaracji PIT-36L(20) oraz PIT-36(31) zawierający informacje o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej. Załącznik PIT/B jest dostępny w zakładce Załączniki na formularzu PIT-36L oraz PIT-36. Pierwszy załącznik PIT/B jest automatycznie dodawany przez program. W przypadku deklaracji PIT-36 istnieje możliwość dodania załącznika PIT/B dla małżonka. Wówczas […]

Jak wyliczyć deklarację PIT-36(31) za 2023 r.?

W tym artykule opisaliśmy możliwość wyliczenia deklaracji rocznej PIT-36 na formularzu obowiązującym do rozliczenia za rok 2023. Funkcja jest dostępna dla pakietu z Księgą Podatkową/Księga Handlową. W przypadku wyboru sposobu opodatkowania wspólnie z małżonkiem istnieje możliwość wskazania małżonka z listy właścicieli. Wtedy dane personalne i adresowe uzupełnione na indywidualnej karcie […]

Jak pobrać faktury z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz przenieść do Rejestru VAT zakupu?

Aby rozpocząć  wymianę danych z KSeF należy zintegrować Comarch ERP XT z Krajowym Systemem e-Faktur poprzez wybranie odpowiedniego środowiska i wprowadzenie tokenu. Więcej informacji na ten temat w artykule: Konfiguracja integracji z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF). Uprawnienie dotyczące importu dokumentów z KSeF znajduje się na formularzu roli w sekcji KSeF. […]

Jak opisać dokument kategorią udostępnioną przez Biuro Rachunkowe?

Biuro Rachunkowe, z którym została nawiązana współpraca ma możliwość udostępnienia listy kategorii Klientom Comarch ERP XT. Za pomocą Internetowej Wymiany Dokumentów Biuro Rachunkowe może udostępnić listy kategorii wraz z ich opisem w podziale na: Kategorie sprzedaży – dla dokumentów przychodowych Kategorie zakupu – dla dokumentów kosztowych Gdy lista kategorii zostanie […]

Jak działa kontrola duplikacji dokumentów zakupowych?

Kontrola duplikacji obejmuje weryfikację wprowadzanych dokumentów w rejestrze VAT zakupu, ewidencji dodatkowej kosztów oraz na liście faktur zakupu. Zarówno przy ręcznym dodawaniu dokumentu do rejestru VAT zakupu/ewidencji kosztów/na listę faktur zakupu jak również przy kopiowaniu oraz edycji dokumentów w buforze następuje sprawdzanie, czy w bazie istnieje już dokument o takich […]

Jak wyliczyć deklarację roczną CIT-8(32)?

Deklaracje CIT-8 są dostępne w menu Księgowość – Deklaracje CIT-8. Kwoty przychodów i kosztów pobierane są automatycznie przez program z zapisów księgowych, na których zostały wybrane konta wskazane na liście Zestawienie dla CIT. Lista jest dostępna na liście Deklaracje CIT-8 w menu kontekstowym. Na deklarację CIT-8 są również pobierane dane […]