Jak dodać załącznik PIT/B (16) do deklaracji rocznej PIT-36L/PIT-36LS oraz PIT-36/PIT-36S?

PIT/B to załącznik do deklaracji PIT-36L/PIT-36LS oraz PIT-36/PIT-36S(dostępny w zakładce Załączniki na formularzu PIT-36L/PIT-36LS oraz PIT-36/PIT-36S) – wraz z możliwością wydruku. Pierwszy załącznik PIT/B jest automatycznie dodawany przez program.

Uwaga
W przypadku deklaracji PIT-36/PIT-36S istnieje możliwość dodania załącznika PIT/B dla małżonka. Wówczas dane uzupełnione na załączniku PIT/B małżonka przenoszą się na formularz deklaracji PIT-36/PIT-36S do sekcji z małżonkiem.
Uwaga
W przypadku wyboru małżonka z listy oraz uzupełnienia odpowiednich danych na indywidualnej karcie właściciela pierwszy załącznik PIT/B będzie automatycznie dodawany przez program.

Na PIT/B w sekcjach B i C wyświetlane są nazwy oraz kwoty (przychód, koszty, dochód/strata) działalności wprowadzone na karcie właściciela/ małżonka (w przypadku wyboru małżonka z listy właścicieli) w zakładce Inne działalności. Pierwszą działalnością wykazywaną na PIT/B jest główna działalność (dane z Moje konto/Moje dane, Księgowość). Jeżeli udział wynosi 100% wówczas dane trafiają do sekcji B.1, w pozostałych przypadkach zostaje uzupełniona sekcja C.1.

Uwaga
Dla sposobu rozliczania wspólnie z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla wdów i wdowców gdy Użytkownik nie wybierze małżonka z listy właścicieli, dane na załączniku PIT/B małżonka należy uzupełnić ręcznie. 
Uwaga
Jeżeli podatnik ma 100% udział w działalności gospodarczej i uzupełni opis działalności w menu Konfiguracja/Księgowość to wpisane informacje zostaną przeniesione na PIT/B do pola 7 w sekcji B.1.

W sekcji D wyświetlana jest łączna wartość przychodów, kosztów i dochodów. Sekcja wypełniana jest tylko na jednym załączniku PIT/B, nawet jeżeli użytkownik składa większą ilość załączników PIT/B.

Jeżeli na karcie właściciela uzupełniono kwoty przychodów oraz kosztów uzyskanych z dodatkowej działalności gospodarczej i/lub działalności w strefie (zakładka Inne działalności), to kwoty te zostaną uwzględnione na załączniku PIT/B w odpowiedniej sekcji B lub C, w zależności od wykazanych udziałów.

Uwaga
W sytuacji, gdy podatnik w ciągu roku nie ma przychodów, ani kosztów (ma zawieszoną działalność) i udziały na karcie wspólnika są uzupełnione, wtedy po przeliczeniu rocznej deklaracji PIT-36L/PIT-36LS generowany jest załącznik PIT/B zawierający dane adresowe oraz udziały wspólnika. Dane dotyczące przychodów i kosztów pozostają zerowe.
Uwaga
Na formularzu załącznika PIT/B istnieje możliwość modyfikacji kwot przychodów i kosztów działalności podstawowej w przypadku, gdy podatnik ponosi dodatkowe koszy. Po dokonaniu i zapisaniu zmian na załączniku PIT/B zmodyfikowane kwoty przychodów i/lub kosztów uwzględnione zostaną na formularzu deklaracji rocznej.

Zobacz także:

Jak wyliczyć deklarację PIT-36L/PIT-36LS (15)?

Jak dodać załącznik PIT/BR do deklaracji rocznej PIT-36L/PIT-36LS?

Jak dodać załącznik PIT/O do deklaracji rocznej PIT-36/PIT-36S?

Czy ten artykuł był pomocny?