Jak dodać załącznik PIT/O (24) do deklaracji rocznej PIT-36L (16) oraz PIT-36 (27) ?

PIT/O (24) to załącznik do deklaracji PIT-36L (16)  oraz PIT-36 (27) (dostępny na formularzu deklaracji PIT-36L oraz PIT-36 na zakładce Załączniki) – wraz z możliwością jego wydruku. W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków, składa się wspólny załącznik PIT/O. Jeżeli z odliczeń korzysta zarówno podatnik, jak i małżonek, należy wypełnić odpowiednie pozycje „podatnik”, jak […]

Jak dodać załącznik PIT/BR (4) do deklaracji rocznej PIT-36L (16) oraz PIT-36 (27)?

PIT/BR (4) to załącznik do deklaracji PIT-36L (16) oraz PIT-36 (27) (dostępny w zakładce Załączniki na formularzu PIT-36L oraz PIT-36) – wraz z możliwością wydruku. W przypadku deklaracji PIT-36 istnieje możliwość dodania załącznika PIT/BR dla małżonka. Wówczas odpowiednie dane uzupełnione na załączniku PIT/BR małżonka przenoszą się na formularz deklaracji PIT-36 do sekcji […]

Jak dodać załącznik PIT/B (17) do deklaracji rocznej PIT-36L (16) oraz PIT-36 (27)?

PIT/B (17) to załącznik do deklaracji PIT-36L (16) oraz PIT-36 (27) (dostępny w zakładce Załączniki na formularzu PIT-36L oraz PIT-36) – wraz z możliwością wydruku. Pierwszy załącznik PIT/B jest automatycznie dodawany przez program. W przypadku deklaracji PIT-36 istnieje możliwość dodania załącznika PIT/B dla małżonka. Wówczas dane uzupełnione na załączniku PIT/B małżonka przenoszą […]

Jak wyliczyć deklarację PIT-36 (27) za 2019 r.?

W tym artykule opisaliśmy możliwość wyliczenia deklaracji rocznej PIT-36 na formularzu obowiązującym do rozliczenia za rok 2019. Funkcja jest dostępna dla pakietu z Księgą Podatkową/Księga Handlową. Uwaga! Dane takie jak Nazwisko, Imię, NIP, Data urodzenia przenosi się na formularz deklaracji jeżeli są uzupełnione na indywidualnej karcie właściciela. Uwaga! W przypadku […]

Jak wyliczyć deklarację PIT-36L (16) za 2019 r.?

W tym artykule opisaliśmy możliwość wyliczenia deklaracji rocznej PIT-36L. Funkcja jest dostępna dla pakietu z Księgą Podatkową/Księga Handlową. Uwaga! Deklaracja roczna PIT-36L w wersji 16 dostępna jest do rozliczenia rocznego za rok 2019. Deklaracja roczna PIT-36L obliczana jest na podstawie zapisów Księgi podatkowej/zapisów księgowych oraz danych wprowadzonych na indywidualnej Karcie […]

Jak utworzyć schemat do księgowania faktur z rejestru VAT zakupu z 50% odliczeniem VAT oraz % w koszty?

W menu Księgowość – Plan kont – Schematy księgowe został przygotowany domyślny schemat księgowy ‘50% VAT % w koszty’, który umożliwia księgowanie faktur z rejestru VAT zakupu, w tym dokumentów z 50% odliczeniem VAT oraz % w koszty. Użytkownik ma możliwość modyfikacji lub samodzielnego utworzenia schematu do księgowania dokumentów z […]

Jak wystornować zapis księgowy w KH?

Aby wykonać storno zatwierdzonego zapisu księgowego należy: Otworzyć listę zapisów księgowych z menu: Księgowość – Zapisy księgowe. Odszukać zapis księgowy zatwierdzony i zaznaczyć go na liście. W menu kontekstowym wybrać opcję Usuń. Wyświetli się pytanie: Po wybraniu opcji Tak wyświetli się formularz storna zapisu księgowego. Po wybraniu opcji Anuluj operacja zostanie […]

Indywidualny rachunek podatkowy

Od 1 stycznia 2020r. wpłaty z tytułu podatku m.in. PIT i VAT będzie można wpłacać wyłącznie na Indywidualny rachunek podatkowy. Obecny system, w którym podatki PIT i VAT są płacone na konto właściwego Urzędu Skarbowego (każdy podatek oddzielnie) funkcjonuje tylko do końca 2019r. Numer rachunku podatkowego można uzupełnić w Konfiguracji, […]

Mechanizm podzielonej płatności

Na podstawie Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, dla transakcji dokonanych pomiędzy przedsiębiorcami krajowymi będącymi podatnikami, dotyczących towarów wskazanych w nowym załączniku nr 15 do wyżej wymienionej ustawy o VAT, od 1 listopada 2019 r. należy stosować mechanizm podzielonej płatności (kwota […]

Obniżka PIT z 18 do 17%

Wyliczanie wynagrodzeń W przypadku wyliczania wynagrodzeń z datą wypłaty od 01.10.2019 r. stosuje się nową stawkę podatku 17%. Zgodnie z nowelizacją ustawy o PIT obowiązują również podwyższone koszty uzyskania przychodów: Koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy – 250 PLN Podwyższone koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy – 300 PLN Dla […]