Jak dodać załącznik PIT/O (24) do deklaracji rocznej PIT-36L (16) oraz PIT-36 (27) ?

PIT/O (24) to załącznik do deklaracji PIT-36L (16)  oraz PIT-36 (27) (dostępny na formularzu deklaracji PIT-36L oraz PIT-36 na zakładce Załączniki) – wraz z możliwością jego wydruku.

W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków, składa się wspólny załącznik PIT/O. Jeżeli z odliczeń korzysta zarówno podatnik, jak i małżonek, należy wypełnić odpowiednie pozycje „podatnik”, jak również pozycje „małżonek”.

Jeżeli małżonkowie opodatkowują swoje dochody indywidualnie, załącznik PIT/O wypełnia i dołącza do swojego zeznania podatnik korzystający z odliczeń.

Sekcja A – to informacje o danych identyfikacyjnych podatnika/małżonka składających zeznanie, tj. nazwisko, pierwsze imię i data urodzenia.

Sekcja B – wypełniają podatnicy korzystający z odliczeń od dochodu (przychodu), w szczególności na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9a, 9b, 9c i 9d ustawy.

Jeżeli Użytkownik w sekcji B uzupełni  w wierszu 8. Inne ulgi, niewymienione w wierszach od 1 do 7 pole numer 32 i/lub 33 to wymagalne stanie się pole numer 31.

Uwaga! Aktywność sekcji D uzależniona jest od uzupełnienia pól od 11 do 20.

Kwota z poz. 34 przenoszona jest na formularz deklaracji PIT-36L do poz. 35.

Kwota z poz. 34 i/lub 35 przenoszona jest na formularz deklaracji PIT-36 odpowiednio do poz. 194 i/lub 195.

Sekcja C – to informacja o przysługujących ulgach i odliczeniach od podatku.

Na załączniku PIT/O do deklaracji PIT-36 pola 41 i 42 uzupełnią się na podstawie sekcji E (odpowiednio suma pól numer 7 oraz pól numer 8 z sekcji E).

Jeżeli Użytkownik w sekcji C uzupełni w wierszu 5. Inne ulgi, niewymienione w wierszach od 1 do 4 pole numer 46 i/lub 47 to wymagalne stanie się pole numer 45.

Kwota z poz. 48 przenoszona jest na formularz deklaracji PIT-36L do poz. 54.

Kwota z poz. 48 i/lub 49 przenoszona jest na formularz deklaracji PIT-36 odpowiednio do poz. 234 i/lub 235.

Istnieje możliwość dodania dowolnej liczby załączników PIT/O. Tylko na pierwszym załączniku widoczna jest zakładka z odliczeniami, a na kolejnych są tylko zakładki do uzupełniania danych związanych z darowiznami i odliczeniami na dzieci.

Zobacz także:

Jak wyliczyć deklarację PIT-36L (16) za 2019 r.?

Jak wyliczyć deklarację PIT-36 (27) za 2019 r.?

Czy ten artykuł był pomocny?