Jak utworzyć schemat do księgowania faktur z rejestru VAT zakupu z 50% odliczeniem VAT oraz % w koszty?

W menu Księgowość Plan kontSchematy księgowe został przygotowany domyślny schemat księgowy ‘50% VAT % w koszty’, który umożliwia księgowanie faktur z rejestru VAT zakupu, w tym dokumentów z 50% odliczeniem VAT oraz % w koszty.

Użytkownik ma możliwość modyfikacji lub samodzielnego utworzenia schematu do księgowania dokumentów z rejestru VAT zakupu. Edycja schematów księgowych jest dostępna z poziomu okna Plan kont w menu kontekstowym (więcej informacji: Jak utworzyć schemat księgowy?).

Na pozycji schematu księgowego, w definicji kwoty jest możliwe określenie zmiennej do pobierania kwoty księgowania m.in.:

  • Kwota netto % w koszty – księguje wartość netto danej pozycji pomnożoną przez wartość % wpisaną w kolumnie ‘% w koszty’.
  • Kwota brutto % w koszty – księguje wartość brutto danej pozycji pomnożoną przez wartość % wpisaną w kolumnie ‘% w koszty’.
  • Kwota VAT % w koszty – księguje VAT pomnożony przez wartość % wpisaną na pozycji w kolumnie ‘% w koszty’.
  • Kwota netto – netto % w koszty – księguje różnicę pomiędzy wartością netto a wartością netto pomnożoną przez % wpisany na pozycji w kolumnie ‘% w koszty’.
  • Kwota brutto – brutto % w koszty – księguje różnicę pomiędzy wartością brutto a wartością brutto pomnożoną przez % wpisany na pozycji w kolumnie ‘% w koszty’.

Zobacz także:

Jak utworzyć schemat księgowy?

Czy ten artykuł był pomocny?