Indywidualny rachunek podatkowy

Od 1 stycznia 2020r. wpłaty z tytułu podatku m.in. PIT i VAT będzie można wpłacać wyłącznie na Indywidualny rachunek podatkowy. Obecny system, w którym podatki PIT i VAT są płacone na konto właściwego Urzędu Skarbowego (każdy podatek oddzielnie) funkcjonuje tylko do końca 2019r.

Numer rachunku podatkowego można uzupełnić w Konfiguracji, na zakładce Księgowość w sekcji Indywidualny rachunek podatkowy. Indywidualny rachunek podatkowy możemy uzyskać korzystając z generatora mikrorachunku podatkowego dostępnego na stronie Ministerstwa Finansów.

Wprowadzenie Indywidualnego rachunku podatkowego jest również możliwe na karcie właściciela w sekcji Rachunki bankowe.

W przypadku gdy w bazie będzie tylko jeden właściciel to po uzupełnieniu Indywidualnego rachunku podatkowego na karcie właściciela, numer rachunku przeniesie się do Konfiguracji i zostanie wyświetlony komunikat:

Jeżeli w pierwszej kolejności uzupełnimy numer rachunku podatkowego w Konfiguracji to ten sam rachunek przeniesie się na kartę właściciela. Zostanie wyświetlony komunikat:

Uwaga! Jeżeli w bazie będzie kilku właścicieli to po uzupełnieniu Indywidualnego rachunku podatkowego w Konfiguracji, na zakładce Księgowość lub na formularzu właściciela, numer rachunku nie przeniesie się automatycznie z konfiguracji na formularz właściciela i odwrotnie.

Tworzenie płatności

Na płatności utworzonej do deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K do pola Rachunek bankowy podmiotu zostanie przepisany numer Indywidualnego rachunku podatkowego uzupełniony w Konfiguracji, na zakładce Księgowość.

Na płatności utworzonej do zaliczki PIT-36/PIT-36L lub deklaracji PIT-36/PIT-36L do pola Rachunek bankowy podmiotu zostanie przepisany numer Indywidualnego rachunku podatkowego uzupełniony na karcie właściciela w sekcji Rachunki bankowe.

Jeżeli w Konfiguracji lub na formularzu właściciela nie zostanie uzupełniony Indywidualny rachunek podatkowy to przy wyliczaniu pliku JPK VAT-7 lub VAT-7K, zaliczki PIT-36/PIT-36L oraz deklaracji PIT-36/PIT-36L z datą od stycznia 2020r., podczas zapisywania dokumentu zostanie wyświetlony komunikat o możliwości uzupełnienia Indywidualnego rachunku podatkowego:

  • VAT-7/VAT-7K

 

Po wybraniu opcji Tak, Użytkownik będzie mógł uzupełnić Indywidualny rachunek podatkowy. Numer rachunku przeniesie się na płatność dotycząca deklaracji. Po wybraniu opcji NIE deklaracja zostanie zapisana, a Indywidualny rachunek podatkowy nie zostanie uzupełniony na płatności oraz w Konfiguracji.

  • Zaliczka PIT-36/PIT-36L, deklaracja PIT-36/PIT-36

Po wybraniu opcji Tak, Użytkownik będzie mógł uzupełnić Indywidualny rachunek podatkowy. Numer rachunku podatkowego przeniesie się na płatność dotyczącą zaliczki/deklaracji. Po wybraniu opcji NIE zaliczka/deklaracja zostanie zapisana, a Indywidualny rachunek podatkowy nie zostanie przeniesiony na kartę właściciele oraz na płatność.

Czy ten artykuł był pomocny?