Obniżka PIT z 18 do 17%

Wyliczanie wynagrodzeń

W przypadku wyliczania wynagrodzeń z datą wypłaty od 01.10.2019 r. stosuje się nową stawkę podatku 17%. Zgodnie z nowelizacją ustawy o PIT obowiązują również podwyższone koszty uzyskania przychodów:

  • Koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy – 250 PLN
  • Podwyższone koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy – 300 PLN

Dla dochodów uzyskanych od 1 października 2019 r. kwota zmniejszająca podatek wynosi:

  • Ulga podatkowa (miesięczna) – 43,76 PLN
  • Ulga podatkowa (roczna) – 548,30 PLN

Wyliczanie zaliczek PIT

Od 01.10.2019 r. skala podatkowa obowiązuje w następującej wysokości:

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
85 528 17,75% Minus kwota zmniejszająca podatek
85 528 15 181 zł 22 gr +32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z działalności gospodarczej od zaliczki za wrzesień (III kwartał 2019) do 31 grudnia 2019 stosuje się stawkę podatku 17,75% w pierwszym progu podatkowym. Równocześnie kwota zmniejszająca podatek wynosi 548 zł 30 gr.

Od 2020 r. stosowana powinna być stawka podatku 17% i kwota zmniejszająca podatek na poziomie 525,12 zł.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1835).

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/finanse/nizszy-pit

Czy ten artykuł był pomocny?