Oznaczenie IMP w nowym pliku JPK_V7

Oznaczenie IMP w nowym pliku JPK_V7

Od 1 października 2020 r. obowiązuje rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Rozporządzenie to przewiduje, między innymi, wprowadzenie obowiązku wykazywania w ewidencji VAT oznaczeń dotyczących niektórych transakcji.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług dla podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy stosuje się oznaczenie „IMP”.

W ten sposób od 1 października 2020 r. oznaczane powinny być wszystkie kwoty podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym kwoty podatku naliczonego z tytułu importu towarów rozliczanego na zasadach ogólnych (bez uproszczeń).

W jaki sposób przypisywany jest kod IMP na dokumentach?

W przypadku faktur zakupu wystawionych dla kontrahenta pozaunijnego z rodzajem produktu towar, w momencie zatwierdzania dokumentu jest on oznaczany kodem IMP. Jeżeli na dokumencie rodzaj produktu to usługa, kod IMP nie jest dodawany.

W przypadku zapisów wprowadzanych bezpośrednio w Rejestrze VAT zakupu automatycznie dodawany jest kod IMP, jeżeli zostanie wybrany kontrahent pozaunijny oraz rodzaj: Towar na pozycjach dokumentu.

Uwaga
Kod IMP z dokumentu pierwotnego przenosi się na automatyczny dokument wewnętrzny zakupu.

Zobacz więcej:

Pliki JPK_V7

W jaki sposób ustalane są kody JPK_V7 na dokumentach?

Czy ten artykuł był pomocny?