W jaki sposób ustalane są kody JPK_V7 na dokumentach?

Kody JPK_V7 są ustalane automatycznie w momencie zatwierdzania dokumentów:

  • faktury sprzedaży, zaliczkowe i finalne,
  • faktury VAT marża,
  • paragony,
  • faktury zakupu,
  • korekty do tych dokumentów.

Podczas ustalania kodów JPK_V7 na transakcje przenoszone są automatycznie kody domyślne z kontrahenta oraz produktów, w zależności od tego, czy transakcja dotyczy zakupu czy sprzedaży.

Dodatkowo w zależności od typu dokumentu dodawane są ponadto kody związane z rodzajem transakcji:

  • dla faktury VAT marża dodawane są kody MR_T lub MR_UZ, w zależności od procedury Vat marża wskazanej na dokumencie,
  • dla paragonu – dodawany jest kod RO, natomiast pomijane są kody towarowe oraz procedury,
  • dla faktur wystawianych do paragonu – dodawany jest kod FP,
  • dla faktur zakupu wystawionych dla kontrahenta pozaunijnego – dodawany jest kod IMP,

Uwaga
Dla dokumentów z datą uwzględnienia w pliku JPK_V7 od 07.2021 wyłączony został automatyczny mechanizm nadawania kodu MPP. Ponadto, jeżeli nawet taki kod znajdzie się na dokumencie, nie będzie wysyłany do pliku JPK_V7.

Na korekty automatycznie przenoszony jest zestaw kodów ustalony dla dokumentu korygowanego.

Jeśli na zapisie w rejestrze VAT sprzedaży/zakupu zostanie zaznaczony parametr Dokument wewnętrzny to automatycznie dodawany jest kod JPK_V7: WEW. Na dokumentach wewnętrznych pomijane są kody towarowe JPK_V7.

Ustalone kody JPK_V7 są widoczne na powiązanym zapisie w Rejestrze VAT. Można je również podejrzeć z poziomu samego dokumentu handlowego – opcja jest dostępna na formularzu dokumentu, w menu kontekstowym. Dodatkowo na liście dokumentów handlowych jest dostępna kolumna z kodami JPK_V7 – kolumna jest domyślnie ukryta. Zaproponowany zestaw kodów JPK_V7 może być dowolnie modyfikowany.

Dla zatwierdzonych dokumentów handlowych: faktura sprzedaży, zaliczkowa, VAT marża oraz korekt, dostępny jest dedykowany wydruk Faktura z kodami JPK_V7. Wydruk zawiera dodatkowo informację przypisanych do transakcji kodach JPK_V7.

Czy ten artykuł był pomocny?