W jaki sposób ustalane są kody JPK_V7 na dokumentach?

Kody JPK_V7 są ustalane automatycznie w momencie zatwierdzania dokumentów:

 • faktury sprzedaży, zaliczkowe i finalne,
 • faktury VAT marża,
 • paragony,
 • faktury zakupu,
 • korekty do tych dokumentów.

Podczas ustalania kodów JPK_V7 na transakcje przenoszone są automatycznie kody domyślne z kontrahenta oraz produktów, w zależności od tego, czy transakcja dotyczy zakupu czy sprzedaży.

Jeżeli na karcie kontrahenta lub produktu są wybrane kody MPP, EE lub SW to są one przenoszone na dokument niezależnie od momentu ujęcia dokumentu w pliku JPK_V7. Podczas tworzenia pliku JPK_V7 będą odpowiednio zamieniane lub nie będą wysyłane w zależności od okresu za jaki plik jest tworzony a na liście kodów będą widoczne jako archiwalne.

Dodatkowo w zależności od typu dokumentu dodawane są ponadto kody związane z rodzajem transakcji:

 • dla faktury VAT marża dodawane są kody MR_T lub MR_UZ, w zależności od procedury Vat marża wskazanej na dokumencie,
 • dla paragonu – dodawany jest kod RO, natomiast pomijane są kody towarowe oraz procedury,
 • dla faktur wystawianych do paragonu – dodawany jest kod FP,
 • dla faktur zakupu wystawionych dla kontrahenta pozaunijnego – dodawany jest kod IMP,

W programie Comarch ERP XT:

 • Dla dokumentów z datą uwzględnienia w pliku JPK_V7 od 07.2021 wyłączony został automatyczny mechanizm nadawania kodu MPP. Ponadto, jeżeli nawet taki kod znajdzie się na dokumencie, nie będzie wysyłany do pliku JPK_V7
 • Podczas tworzenia pliku JPK_V7 kod SW jest automatycznie zamieniany na kod EE
 • Kod EE będzie widoczny na dokumentach z datą uwzględnienia w pliku JPK_V7 do grudnia 2021. Ponadto jeżeli taki kod znajdzie się na dokumencie z datą od stycznia 2022 to podczas tworzenia pliku JPK_V7 jest automatycznie zamieniany na kod WSTO_EE
 • Do pliku nie są wysyłane również kody procedur dla dokumentów z oznaczeniem RO oraz kody towarowe GTU dla dokumentów z oznaczeniem WEW
 • Kody WSTO_EE oraz IED są możliwe do wyboru na dokumentach z datą uwzględnienia w pliku od stycznia 2022

Na korekty automatycznie przenoszony jest zestaw kodów ustalony dla dokumentu korygowanego.

Jeśli na zapisie w rejestrze VAT sprzedaży/zakupu zostanie zaznaczony parametr Dowód wewnętrzny to automatycznie dodawany jest kod JPK_V7: WEW. Na dowodach wewnętrznych pomijane są kody towarowe JPK_V7.

Ustalone kody JPK_V7 są widoczne na powiązanym zapisie w Rejestrze VAT. Można je również podejrzeć z poziomu samego dokumentu handlowego – opcja jest dostępna na formularzu dokumentu, w menu kontekstowym. Dodatkowo na liście dokumentów handlowych jest dostępna kolumna z kodami JPK_V7 – kolumna jest domyślnie ukryta. Zaproponowany zestaw kodów JPK_V7 może być dowolnie modyfikowany.

Dla zatwierdzonych dokumentów handlowych: faktura sprzedaży, zaliczkowa, VAT marża oraz korekt, dostępny jest dedykowany wydruk Faktura z kodami JPK_V7. Wydruk zawiera dodatkowo informację przypisanych do transakcji kodach JPK_V7.

Czy ten artykuł był pomocny?