W jaki sposób ustalane są kody JPK_V7 na dokumentach?

Kody JPK_V7 są ustalane automatycznie w momencie zatwierdzania dokumentów:

  • faktury sprzedaży, zaliczkowe i finalne,
  • faktury VAT marża,
  • paragony,
  • faktury zakupu,
  • korekty do tych dokumentów.

Podczas ustalania kodów JPK_V7 na transakcje przenoszone są automatycznie kody domyślne z kontrahenta oraz produktów, w zależności od tego, czy transakcja dotyczy zakupu czy sprzedaży.

Dodatkowo w zależności od typu dokumentu dodawane są ponadto kody związane z rodzajem transakcji:

  • dla faktury VAT marża dodawane są kody MR_T lub MR_UZ, w zależności od procedury Vat marża wskazanej na dokumencie,
  • dla paragonu – dodawany jest kod RO, natomiast pomijane są kody towarowe,
  • dla faktur wystawianych do paragonu – dodawany jest kod FP,
  • dla faktur zakupu wystawionych dla kontrahenta pozaunijnego – dodawany jest kod IMP,

Jeśli transakcja spełnia wymogi stosowania mechanizmu podzielonej płatności dodawany jest automatycznie kod MPP. Kod jest dodawany zawsze, jeśli na transakcji występują produkty oznaczone jako MPP, a wartość transakcji wystawionej dla podmiotu gospodarczego krajowego jest większa niż 15 000. Kod jest dodawany niezależne od zaznaczenia parametru Mechanizm podzielonej płatności na samej transakcji.

Na korekty automatycznie przenoszony jest zestaw kodów ustalony dla dokumentu korygowanego.

Dla tworzonych faktur sprzedaży wewnętrznych zakupu i sprzedaży automatycznie dodawany jest kod WEW. Na dokumentach wewnętrznych pomijane są kody towarowe JPK_V7.

Ustalone kody JPK_V7 są widoczne na powiązanym zapisie w Rejestrze VAT. Można je również podejrzeć z poziomu samego dokumentu handlowego – opcja jest dostępna na formularzu dokumentu, w menu kontekstowym. Zaproponowany zestaw kodów JPK_V7 może być dowolnie modyfikowany.

Dla zatwierdzonych dokumentów handlowych: faktura sprzedaży, zaliczkowa, VAT marża oraz korekt, dostępny jest dedykowany wydruk Faktura z kodami JPK_V7. Wydruk zawiera dodatkowo informację przypisanych do transakcji kodach JPK_V7.

Czy ten artykuł był pomocny?