W jak sposób ustalane są kody JPK_V7 na zapisach wprowadzanych w Rejestrach VAT?

W przypadku zapisów wprowadzanych bezpośrednio w Rejestrach VAT automatycznie dodawane są kody:

  • WEW – w przypadku zaznaczenia parametru Dokument wewnętrzny,
  • IMP – w przypadku zapisów w Rejestrze VAT zakupu dla kontrahenta o statusie pozaunijny,
  • MPP – w przypadku zapisów spełniających warunki stosowania mechanizmu podzielonej płatności (dokument dla podmiotu gospodarczego krajowego, o wartości powyżej 15000 PLN, z zaznaczonym parametrem Mechanizm podzielonej płatności).

Pozostałe kody są ustalane na podstawie domyślnych kodów JPK_V7 z karty kontrahenta.

Czy ten artykuł był pomocny?