Jak dodać nowy kod CN?

Lista kodów CN dostępna jest w menu z poziomu listy produktów. Aby dodać nowy kod CN, należy wybrać przycisk +Dodaj. Jeśli podano poprawny kod CN (zgodny z Nomenklaturą scaloną 2020), na kartę zostanie automatycznie pobrany opis dla tego kodu. Opisy kodów CN zostaną pobrane zgodnie z dokumentem na stronie Głównego […]

Nowa matryca stawek VAT

Od 1 lipca 2020 będzie obowiązywać nowelizacja ustawy dotyczącej stawek VAT. Zmiany mają w szczególności na celu wprowadzenie nowej, znacznie uproszczonej matrycy stawek VAT oraz rezygnację ze stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz: Nomenklatury scalonej (CN) albo Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w zakresie towarów oraz […]

W jaki sposób ustalane są kody JPK_V7 na dokumentach?

Kody JPK_V7 są ustalane automatycznie w momencie zatwierdzania dokumentów: faktury sprzedaży, zaliczkowe i finalne, faktury VAT marża, paragony, faktury zakupu, korekty do tych dokumentów. Podczas ustalania kodów JPK_V7 na transakcje przenoszone są automatycznie kody domyślne z kontrahenta oraz produktów, w zależności od tego, czy transakcja dotyczy zakupu czy sprzedaży. Jeżeli […]

Kiedy ustawić domyślne kody JPK_V7 dla produktów i kontrahentów?

Jeśli świadczysz usługi lub obracasz towarami wskazanymi przez Ministerstwo Finansów powinieneś oznaczać transakcje za pomocą kodów JPK_V7. Zarówno na karcie produktu, jak i kontrahenta, można zdefiniować domyślne kody JPK_V7. W ten sposób przypisane kody będą automatycznie przenoszone na transakcję, jeśli pojawi się na niej dany produkt lub zostanie wskazany kontrahent: […]

Co to są kody JPK_V7 i gdzie się je stosuje?

Ministerstwo Finansów wprowadza nowy rodzaj pliku JPK. Są to pliki JPK_V7M dla rozliczeń miesięcznych oraz JPK_V7K dla rozliczeń kwartalnych. Pliki te zawierają część deklaracyjną (na wzór deklaracji VAT-7) oraz ewidencyjną (na wzór pliku JPK_VAT). Nowy rodzaj pliku JPK zastępuje więc zarówno plik JPK_VAT jak i deklarację VAT-7. Nowy plik JPK_V7 […]

Jak wystawić fakturę na podstawie paragonu?

Paragon, na podstawie którego będzie wystawiona faktura, musi spełniać określone warunki: paragon musi być zatwierdzony, paragon nie może posiadać korekty. Jeśli wszystkie warunki są spełnione, po zaznaczeniu paragonu na liście, w menu kontekstowym dostępna jest opcja Przekształć do faktury sprzedaży: Po wybraniu opcji tworzona jest faktura sprzedaży, na którą przenoszone […]

Jak ustalić sposób numerowania dokumentu?

Sposób numerowania zależy od wybranego na dokumencie schematu numeracji. Dla każdego rodzaju dokumentu można zdefiniować wiele schematów numeracji. Podczas wystawiania dokumentu Użytkownik wskazuje jeden z nich, według którego nadawany będzie numer. Dodanie nowego schematu numeracji dla dokumentu możliwe jest z poziomu Konfiguracji: Numeracja dokumentów: Schematy numeracji. Podczas dodawania nowego schematu […]

Jak obsługiwane są serie w numeracji dokumentów?

Serie w numeracji można wykorzystać do rozróżnienia wystawianych dokumentów według dowolnych kryteriów. Można w ten sposób odróżnić dokumenty wystawiane przez poszczególnych operatorów lub dokumenty wystawiane w ramach różnych działalności. Należy przy tym pamiętać, że dokumenty wystawiane z różnymi seriami mają odrębną numerację. Aby móc wskazać serię dla dokumentu należy wcześniej […]

Jak wybrać numer podczas wystawiania dokumentu?

Zmiana schematu numeracji jest możliwa podczas wystawiania nowego dokumentu oraz na dokumentach zapisanych „do bufora”. Aby wybrać sposób numeracji na dokumencie należy na formularzu dokumentu kliknąć w widoczny w nagłówku numer: Na wyświetlonym oknie możliwe jest wskazanie schematu numeracji. Na liście schematów dostępne są wszystkie aktywne schematy numeracji zdefiniowanego dla […]