Integracja Comarch ERP XT z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF)

Krajowy System e-Faktur (KSeF) umożliwia wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych. Obecnie faktury ustrukturyzowane funkcjonują w obrocie gospodarczym jako jedna z dopuszczanych form dokumentowania transakcji, obok faktur papierowych i faktur elektronicznych. Aktualnie korzystanie z KSeF jest dobrowolnie, jednak zachęcamy już teraz do zapoznania sie z działaniem platformy, zanim rozwiązanie stanie sie […]

Jak sprawdzić historię wystawiania faktur cyklicznych?

Historię operacji związanych z wystawianiem faktur cyklicznych, zarówno tych wystawianych automatycznie jak i na życzenie, można sprawdzić w raporcie dostępnym jako „Historia operacji dla faktur cyklicznych”. Raport jest dostępny: z poziomu Centrum powiadomień, z listy Faktury cykliczne. kliknięcie w pozycję informującą o wystawieniu faktury pozwala sprawdzić szczegóły oraz przejść bezpośrednio […]

Jakie informacje o fakturach cyklicznych dostępne są w Centrum powiadomień?

W Centrum powiadomień, dostępnym na oknie startowym, znaleźć można informacje o: szablonach, do których faktury cykliczne powinny być wystawione, gdyż mija planowany termin fakturowania, fakturach cyklicznych wystawionych automatycznie, Pojawienie się czerwonej kropki przy dzwoneczku oznacza nowe powiadomienia dla Użytkownika. Kliknięcie w dzwoneczek powoduje odznaczenie kropki, nawet, jeśli Użytkownik nie odczyta […]

Jak dodać nowy kod CN?

Lista kodów CN dostępna jest w menu z poziomu listy produktów. Aby dodać nowy kod CN, należy wybrać przycisk +Dodaj. Jeśli podano poprawny kod CN (zgodny z Nomenklaturą scaloną 2020), na kartę zostanie automatycznie pobrany opis dla tego kodu. Opisy kodów CN zostaną pobrane zgodnie z dokumentem na stronie Głównego […]

Nowa matryca stawek VAT

Od 1 lipca 2020 będzie obowiązywać nowelizacja ustawy dotyczącej stawek VAT. Zmiany mają w szczególności na celu wprowadzenie nowej, znacznie uproszczonej matrycy stawek VAT oraz rezygnację ze stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz: Nomenklatury scalonej (CN) albo Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w zakresie towarów oraz […]

W jaki sposób ustalane są kody JPK_V7 na dokumentach?

Kody JPK_V7 są ustalane automatycznie w momencie zatwierdzania dokumentów: faktury sprzedaży, zaliczkowe i finalne, faktury VAT marża, paragony, faktury zakupu, korekty do tych dokumentów. Podczas ustalania kodów JPK_V7 na transakcje przenoszone są automatycznie kody domyślne z kontrahenta oraz produktów, w zależności od tego, czy transakcja dotyczy zakupu czy sprzedaży. Jeżeli […]

Kiedy ustawić domyślne kody JPK_V7 dla produktów i kontrahentów?

Jeśli świadczysz usługi lub obracasz towarami wskazanymi przez Ministerstwo Finansów powinieneś oznaczać transakcje za pomocą kodów JPK_V7. Zarówno na karcie produktu, jak i kontrahenta, można zdefiniować domyślne kody JPK_V7. W ten sposób przypisane kody będą automatycznie przenoszone na transakcję, jeśli pojawi się na niej dany produkt lub zostanie wskazany kontrahent: […]

Co to są kody JPK_V7 i gdzie się je stosuje?

Ministerstwo Finansów wprowadza nowy rodzaj pliku JPK. Są to pliki JPK_V7M dla rozliczeń miesięcznych oraz JPK_V7K dla rozliczeń kwartalnych. Pliki te zawierają część deklaracyjną (na wzór deklaracji VAT-7) oraz ewidencyjną (na wzór pliku JPK_VAT). Nowy rodzaj pliku JPK zastępuje więc zarówno plik JPK_VAT jak i deklarację VAT-7. Nowy plik JPK_V7 […]

Jak wystawić fakturę na podstawie paragonu?

Paragon, na podstawie którego będzie wystawiona faktura, musi spełniać określone warunki: paragon musi być zatwierdzony, paragon nie może posiadać korekty. Jeśli wszystkie warunki są spełnione, po zaznaczeniu paragonu na liście, w menu kontekstowym dostępna jest opcja Przekształć do faktury sprzedaży: Po wybraniu opcji tworzona jest faktura sprzedaży, na którą przenoszone […]