Jak wprowadzić adres mailowy kontrahenta?

Adres mailowy , który proponuje się podczas wysyłania maili do kontrahenta, jest zapisany na karcie kontrahenta. Jeśli na karcie adres nie jest uzupełniony, ale wprowadzimy go podczas wysyłania maila do kontrahenta, zostanie automatycznie uzupełniony również na jego karcie. Dzięki temu będzie proponowany podczas każdej kolejnej wysyłki. Jeśli adres kontrahenta uległ […]

Jakie zmiany wprowadziliśmy w ostatniej wersji?

23.11.2022 W najnowszej wersji udostępniono następujące nowości i zmiany: Dodano możliwość wystawiania faktur zaliczkowych w walutach obcych. Podczas wystawiania faktury zaliczkowej można ustalić walutę oraz notowanie, analogicznie jak na fakturach sprzedaży. Kolejne powiązane faktury zaliczkowe oraz faktura finalna są wystawiane zawsze w tej samej walucie, co pierwsza zarejestrowana zaliczka. Istnieje […]

Jak otworzyć ustawienia dotyczące konta?

Aby zmienić ustawienia konta (dane firmy. adres mailowy), podejrzeć listę wystawionych e-Faktur potwierdzających zakup pakietu czy też skorzystać z opcji pomocy przez Zadaj pytanie należy rozwinąć menu dostępne pod nazwą konta. Nazwa ta to imię i nazwisko operatora lub adres mailowy konta (jeśli operator nie wprowadził jeszcze swoich danych): Po […]

Jak zmienić ustawienia konfiguracyjne?

Aby zmienić parametry pracy aplikacji należy otworzyć menu konfiguracji: Wtedy rozwinięte zostanie memu z dostępnymi opcjami konfiguracyjnymi: Po wybraniu opcji konfiguracja otwarte zostanie okno z ustawieniami konfiguracyjnymi związanymi z poszczególnymi obszarami w programie:  

Jak wystawić ofertę handlową?

Dokument umożliwia przygotowanie wstępnej oferty dla Klienta. Na jej podstawie można następnie wystawić fakturę proforma potwierdzającą rezerwację lub od razu dokument sprzedaży. Lista Ofert jest dostępna po rozwinięciu menu Faktury >>> Oferty. Zapisanie oferty nie powoduje powstania płatności ani zmniejszenia towaru w magazynie. Można ją modyfikować do momentu przekształcenia do […]

Gdzie wyświetlane są dokumenty korygujące?

Dokumenty korygujące są wyświetlane bezpośrednio na listach. Aby je wyfiltrować można wykorzystać filtr dostępny w górnej części listy: Po zaznaczeniu korekty na liście z poziomu menu  można sprawdzić, jakiego dokumentu dotyczy ta korekta: Ponadto dla każdego dokumentu, który był korygowany, można wyświetlić listę powiązanych z nim korekt. Dokumenty posiadające korektę […]

Jak zaimportować szablon wydruku?

Funkcja importu szablonu dokumentu pozwala na wykorzystanie tej samej definicji wielokrotnie, podczas tworzenia różnych wydruków. Można ja wykorzystać do przenoszenia szablonów pomiędzy różnymi kontami. Można również zastosować ja do tworzenia różnych typów wydruków na podstawie tej samej definicji. Najpierw należy wyeksportować szablon do pliku. Definicje wydruków podczas eksportu są zapisywane […]

Jak wyeksportować szablon wydruku?

Szablon wydruku utworzony w Edytorze można wyeksportować do pliku zewnętrznego. Taki plik może posłużyć do przeniesienia wydruku na inne konto. Może też być wykorzystany jako baza do tworzenia szablonu dla innego typu dokumentu (na przykład tworzymy wydruk dla faktury sprzedaży i eksportujemy go do pliku, a następnie importujemy jako wydruk […]

Jak skopiować szablon wydruku?

Użytkownik ma także możliwość kopiowania przygotowanych wcześniej szablonów wydruków. Opcja ta jest dostępna po zaznaczeniu wydruku na liście i z menu wybraniu opcji „Kopiuj”. Utworzony w ten sposób szablon jest identyczny jak kopiowany: ma takie same sekcje i jest zdefiniowany w tym samym języku.

Jak skopiować produkt?

Jeśli zakładamy kartę nowego produktu zbliżoną do już istniejącej możemy ją skopiować. Na skopiowanej karcie uzupełnione są wszystkie dane, z wyjątkiem kodu, który musi być unikalny. Kod można uzupełnić bezpośrednio na karcie lub zostanie nadany automatycznie w momencie jej zapisu. Opcja kopiowania jest dostępna po zaznaczeniu karty jednego z produktów […]