Jak aktywować pakiet kodem?

Dotyczy tylko Klientów Comarch Ważność pakietu można przedłużyć korzystając z kodów aktywacyjnych. Kod aktywacyjny pozwala przedłużyć ważność wybranego pakietu o rok. Aby przedłużyć ważność pakietu za pomocą kodu należy: Krok 1: Złożyć zamówienie w sklepie internetowym Comarch Kody aktywacyjne są dostępne w sklepie internetowym Comarch pod poniższym adresem: https://sklep.comarch.pl/produkty/oprogramowanie/w-chmurze-comarch,2,18784 Po wybraniu […]

Jak zachować kopie wysłanych wiadomości?

Wiadomości e-mail, wysyłane z programu, nie są ewidencjonowane i po ich wysłaniu nie mamy informacji, jaką miał postać. Aby tworzyć archiwum wiadomości można podczas wysyłania zaznaczyć parametr Wyślij kopię wiadomości na mój adres e-mail. Wtedy, oprócz maila wysłanego do klienta, zostanie wysłana również jego kopia na adres zgodny z adresem […]

Jak wprowadzić adres mailowy kontrahenta?

Adres mailowy , który proponuje się podczas wysyłania maili do kontrahenta, jest zapisany na karcie kontrahenta. Jeśli na karcie adres nie jest uzupełniony, ale wprowadzimy go podczas wysyłania maila do kontrahenta, zostanie automatycznie uzupełniony również na jego karcie. Dzięki temu będzie proponowany podczas każdej kolejnej wysyłki. Jeśli adres kontrahenta uległ […]

Jakie zmiany wprowadziliśmy w ostatniej wersji?

22.11.2023 W najnowszej wersji dostępnej przez WWW wprowadzono następujące nowości i zmiany: udostępniono ewidencję dodatkową przychodów i kosztów wraz z wysyłką do Biura Rachunkowego, na dokumentach handlowych, w rejestrach VAT oraz w ewidencji dodatkowej umożliwiono wskazanie kategorii udostępnionej przez Biuro Rachunkowe oraz wpisanie dodatkowej informacji dla księgowego, umożliwiono wysyłkę dokumentów […]

Jak otworzyć ustawienia dotyczące konta?

Aby zmienić ustawienia konta (dane firmy. adres mailowy), podejrzeć listę wystawionych e-Faktur potwierdzających zakup pakietu czy też skorzystać z opcji pomocy przez Zadaj pytanie należy rozwinąć menu dostępne pod nazwą konta. Nazwa ta to imię i nazwisko operatora lub adres mailowy konta (jeśli operator nie wprowadził jeszcze swoich danych): Po […]

Jak zmienić ustawienia konfiguracyjne?

Aby zmienić parametry pracy aplikacji należy otworzyć menu konfiguracji: Wtedy rozwinięte zostanie memu z dostępnymi opcjami konfiguracyjnymi: Po wybraniu opcji konfiguracja otwarte zostanie okno z ustawieniami konfiguracyjnymi związanymi z poszczególnymi obszarami w programie:  

Jak wystawić ofertę handlową?

Dokument umożliwia przygotowanie wstępnej oferty dla Klienta. Na jej podstawie można następnie wystawić fakturę proforma potwierdzającą rezerwację lub od razu dokument sprzedaży. Lista Ofert jest dostępna po rozwinięciu menu Faktury >>> Oferty. Zapisanie oferty nie powoduje powstania płatności ani zmniejszenia towaru w magazynie. Można ją modyfikować do momentu przekształcenia do […]

Gdzie wyświetlane są dokumenty korygujące?

Dokumenty korygujące są wyświetlane bezpośrednio na listach. Aby je wyfiltrować można wykorzystać filtr dostępny w górnej części listy: Po zaznaczeniu korekty na liście z poziomu menu  można sprawdzić, jakiego dokumentu dotyczy ta korekta:   Ponadto dla każdego dokumentu, który był korygowany, można wyświetlić listę powiązanych z nim korekt. Dokumenty posiadające […]

Jak zaimportować szablon wydruku?

Funkcja importu szablonu dokumentu pozwala na wykorzystanie tej samej definicji wielokrotnie, podczas tworzenia różnych wydruków. Można ja wykorzystać do przenoszenia szablonów pomiędzy różnymi kontami. Można również zastosować ja do tworzenia różnych typów wydruków na podstawie tej samej definicji. Najpierw należy wyeksportować szablon do pliku. Definicje wydruków podczas eksportu są zapisywane […]