Gdzie wyświetlane są dokumenty korygujące?

Dokumenty korygujące są wyświetlane bezpośrednio na listach. Aby je wyfiltrować można wykorzystać filtr dostępny w górnej części listy:

Po zaznaczeniu korekty na liście z poziomu menu  można sprawdzić, jakiego dokumentu dotyczy ta korekta:

 

Ponadto dla każdego dokumentu, który był korygowany, można wyświetlić listę powiązanych z nim korekt. Dokumenty posiadające korektę są oznaczone na liście . Po zaznaczeniu w menu  pojawia się opcja, za pomocą której można wyświetlić listę powiązanych dokumentów korygujących:

 

Czy ten artykuł był pomocny?