Jak wystawić fakturę na podstawie paragonu?

Paragon, na podstawie którego będzie wystawiona faktura, musi spełniać określone warunki: paragon musi być zatwierdzony, paragon nie może posiadać korekty. Jeśli wszystkie warunki są spełnione, po zaznaczeniu paragonu na liście, w menu kontekstowym dostępna jest opcja Przekształć do faktury sprzedaży: Po wybraniu opcji tworzona jest faktura sprzedaży, na którą przenoszone […]

Jak ustalić sposób numerowania dokumentu?

Sposób numerowania zależy od wybranego na dokumencie schematu numeracji. Dla każdego rodzaju dokumentu można zdefiniować wiele schematów numeracji. Podczas wystawiania dokumentu Użytkownik wskazuje jeden z nich, według którego nadawany będzie numer. Dodanie nowego schematu numeracji dla dokumentu możliwe jest z poziomu Konfiguracji: Numeracja dokumentów: Schematy numeracji. Podczas dodawania nowego schematu […]

Jak obsługiwane są serie w numeracji dokumentów?

Serie w numeracji można wykorzystać do rozróżnienia wystawianych dokumentów według dowolnych kryteriów. Można w ten sposób odróżnić dokumenty wystawiane przez poszczególnych operatorów lub dokumenty wystawiane w ramach różnych działalności. Należy przy tym pamiętać, że dokumenty wystawiane z różnymi seriami mają odrębną numerację. Aby móc wskazać serię dla dokumentu należy wcześniej […]

Jak wybrać numer podczas wystawiania dokumentu?

Zmiana schematu numeracji jest możliwa podczas wystawiania nowego dokumentu oraz na dokumentach zapisanych „do bufora”. Aby wybrać sposób numeracji na dokumencie należy na formularzu dokumentu kliknąć w widoczny w nagłówku numer: Na wyświetlonym oknie możliwe jest wskazanie schematu numeracji. Na liście schematów dostępne są wszystkie aktywne schematy numeracji zdefiniowanego dla […]

Jak rozdzielić numerację faktur sprzedaży i faktur zaliczkowych?

Domyślnie faktury zaliczkowe są numerowane według tych samych schematów numeracji, jakie zostały zdefiniowane dla faktur sprzedaży. Numeracja tych dokumentów jest wspólna. Rozpoczęcie oddzielnego numerowania dla faktur sprzedaży i faktur zaliczkowych możliwe jest na dwa sposoby: wystarczy dodać nową fakturę zaliczkową Podczas wystawiania pierwszej faktury zaliczkowej program zapyta, czy stosować numerację […]

Jak wyliczane są podsumowania na listach?

Po otwarciu listy w dolnej części ekranu pojawia się pasek zawierający podsumowanie wartości wykazywanych dla poszczególnych elementów widocznych na liście. Jeśli wartości dokumentów na liście są wykazane w jednej walucie – w podsumowaniu od razu widoczne są kwoty wraz z walutą. Jeśli lista zawiera dokumenty wystawione w różnych wartościach zamiast […]

Jak skorygować nazwę produktu na fakturze?

Jeśli po zatwierdzeniu faktury zaistnieje konieczność skorygowania nazwy produktu możemy to zrobić korzystając z funkcji wystawiania korekt do dokumentów. Aby wystawić korektę do dokumentu, dokument źródłowy (korygowany) musi być zatwierdzony. Krok 1 – Dodajemy korektę. Aby wystawić korektę należy zaznaczyć dokument na liście, a następnie z menu kontekstowego wybrać opcję Wystaw […]

Jak wyliczane są wartości na wykresie na oknie startowym?

Sposób wyliczania wartości na wykresie jest uzależniony od wybranego pakietu Comarch ERP XT. W przypadku pakietów bez Księgowości wartości są wyliczane na podstawie wprowadzonych dokumentów  handlowych, zarówno zatwierdzonych jak i zapisanych „do bufora”. Raport uwzględnia również zapisy niepowiązane z dokumentami handlowymi, wprowadzane bezpośrednio w Rejestrach VAT. Jeśli pakiet zawiera Księgę […]

Jak zmienić ustawienia pulpitu w aplikacji mobilnej na iOS?

W tym artykule opisaliśmy jak zmienić ustawienia pulpitu w programie Comarch ERP XT przeznaczonym na urządzenia z systemem iOS. Po zalogowaniu do aplikacji zostajemy przeniesieni na ekran startowy. Główną częścią pulpitu jest wykres przedstawiający dane finansowe naszej firmy. Przesuwając ekran w lewo lub prawo możemy przełączać się pomiędzy wykresami opisującymi […]

Jak ustawić właściwy pakiet na koncie?

Ważne ! Na koncie z kilkoma operatorami możliwość konfigurowania pakietów poszczególnych Użytkowników posiada tylko Administrator. Aby ustawić pakiet na koncie należy: Krok 1: Otworzyć ustawienia konta i wybrać opcję Mój pakiet Krok 2: Wybrać przycisk Zmień pakiet Krok 3: Wybrać jeden z dostępnych w oknie pakietów lub skonfigurować własny pakiet Ważne […]