Jak rozdzielić numerację faktur sprzedaży i faktur zaliczkowych?

Domyślnie faktury zaliczkowe są numerowane według tych samych schematów numeracji, jakie zostały zdefiniowane dla faktur sprzedaży. Numeracja tych dokumentów jest wspólna. Rozpoczęcie oddzielnego numerowania dla faktur sprzedaży i faktur zaliczkowych możliwe jest na dwa sposoby: wystarczy dodać nową fakturę zaliczkową Podczas wystawiania pierwszej faktury zaliczkowej program zapyta, czy stosować numerację […]

Jak wyliczane są podsumowania na listach?

Po otwarciu listy w dolnej części ekranu pojawia się pasek zawierający podsumowanie wartości wykazywanych dla poszczególnych elementów widocznych na liście. Jeśli wartości dokumentów na liście są wykazane w jednej walucie – w podsumowaniu od razu widoczne są kwoty wraz z walutą. Jeśli lista zawiera dokumenty wystawione w różnych wartościach zamiast […]

Jak skorygować nazwę produktu na fakturze?

Jeśli po zatwierdzeniu faktury zaistnieje konieczność skorygowania nazwy produktu możemy to zrobić korzystając z funkcji wystawiania korekt do dokumentów. Aby wystawić korektę do dokumentu, dokument źródłowy (korygowany) musi być zatwierdzony. Krok 1 – Dodajemy korektę. Aby wystawić korektę należy zaznaczyć dokument na liście, a następnie z menu kontekstowego wybrać opcję Wystaw […]

Jak wyliczane są wartości na wykresie na oknie startowym?

Sposób wyliczania wartości na wykresie jest uzależniony od wybranego pakietu Comarch ERP XT. W przypadku pakietów bez Księgowości wartości są wyliczane na podstawie wprowadzonych dokumentów  handlowych, zarówno zatwierdzonych jak i zapisanych „do bufora”. Raport uwzględnia również zapisy niepowiązane z dokumentami handlowymi, wprowadzane bezpośrednio w Rejestrach VAT. Jeśli pakiet zawiera Księgę […]

Jak zmienić ustawienia pulpitu w aplikacji mobilnej na iOS?

W tym artykule opisaliśmy jak zmienić ustawienia pulpitu w programie Comarch ERP XT przeznaczonym na urządzenia z systemem iOS. Po zalogowaniu do aplikacji zostajemy przeniesieni na ekran startowy. Główną częścią pulpitu jest wykres przedstawiający dane finansowe naszej firmy. Przesuwając ekran w lewo lub prawo możemy przełączać się pomiędzy wykresami opisującymi […]

Jak ustawić właściwy pakiet na koncie?

Ważne ! Na koncie z kilkoma operatorami możliwość konfigurowania pakietów poszczególnych Użytkowników posiada tylko Administrator. Aby ustawić pakiet na koncie należy: Krok 1: Otworzyć ustawienia konta i wybrać opcję Mój pakiet Krok 2: Wybrać przycisk Zmień pakiet Krok 3: Wybrać jeden z dostępnych w oknie pakietów lub skonfigurować własny pakiet Ważne […]

Jak ustawić wydruk domyślny dla kontrahenta?

Podczas drukowania faktur oraz ich wysyłania mailem program sprawdza, który z szablonów jest wykorzystywany najczęściej podczas tworzenia wydruków dla danego kontrahenta. Jeśli zauważy, że jakiś szablon przeważa – zaproponuje ustawienie go jako domyślnego.  Wtedy podczas wydruku pojawi się dodatkowe okno z pytaniem: Wybranie opcji Ustaw spowoduje, że szablon zostanie zapamiętany jako domyślny i od […]

Jak aktywować pakiet kodem?

Dotyczy tylko Klientów Comarch Ważność pakietu można przedłużyć korzystając z kodów aktywacyjnych. Kod aktywacyjny pozwala przedłużyć ważność wybranego pakietu o rok. Aby przedłużyć ważność pakietu za pomocą kodu należy: Krok 1: Złożyć zamówienie w sklepie internetowym Comarch Kody aktywacyjne są dostępne w sklepie internetowym Comarch pod poniższym adresem: https://sklep.comarch.pl/produkty/oprogramowanie/w-chmurze-comarch,2,18784 Po wybraniu […]

Jak zachować kopie wysłanych wiadomości?

Wiadomości e-mail, wysyłane z programu, nie są ewidencjonowane i po ich wysłaniu nie mamy informacji, jaką miał postać. Aby tworzyć archiwum wiadomości można podczas wysyłania zaznaczyć parametr Wyślij kopię wiadomości na mój adres e-mail. Wtedy, oprócz maila wysłanego do klienta, zostanie wysłana również jego kopia na adres zgodny z adresem […]