Jak wyliczane są wartości na wykresie na oknie startowym?

Sposób wyliczania wartości na wykresie jest uzależniony od wybranego pakietu Comarch ERP XT.

W przypadku pakietów bez Księgowości wartości są wyliczane na podstawie wprowadzonych dokumentów  handlowych, zarówno zatwierdzonych jak i zapisanych „do bufora”. Raport uwzględnia również zapisy niepowiązane z dokumentami handlowymi, wprowadzane bezpośrednio w Rejestrach VAT.

Jeśli pakiet zawiera Księgę Podatkową wartości są wyliczane na podstawie zapisów w Księdze Podatkowej. Obejmują wtedy wszystkie zaksięgowane przychody i koszty, w tym również wyliczone wynagrodzenia. Należy jednak pamiętać o tym, że dokumenty handlowe (faktury zakupu, faktury sprzedaży itp.) są księgowane do KPiR dopiero w chwili ich zatwierdzenia, więc wartości na wykresie nie będą obejmowały dokumentów w buforze.

Jeśli pakiet zawiera Księgę Handlową wartości są wyliczane na podstawie zapisów w Księdze Handlowej. Kwoty przychodów i kosztów pobierane są z zapisów księgowych, na których zostały wybrane konta wskazane na liście Zestawienie dla PIT.

Czy ten artykuł był pomocny?