Jak wysłać fakturę do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)?

 

Jak rozpocząć wymianę danych z Comarch ERP XT do KSeF?

Aby rozpocząć  wymianę danych z KSeF należy zintegrować Comarch ERP XT z Krajowym Systemem e-Faktur poprzez wybranie odpowiedniego środowiska i wprowadzenie tokenu. Więcej informacji na ten temat w artykule: Jak skonfigurować integrację z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF)?

Po zintegrowaniu aplikacji z KSeF należy dla Administratora / Użytkowników konta nadać odpowiednie uprawnienia. Uprawniania nadaje się na formularzu Roli dostępnego w menu Użytkownicy. Więcej informacji na temat nadawania uprawnień Użytkownikom można przeczytać w artykule: Jak nadać uprawnienia Użytkownikowi poprzez przypisanie mu roli?

Wysyłka dokumentów do KSeF

Do KSeF można wysyłać dokumenty typu: faktury sprzedaży, faktury zaliczkowe i finalne, faktury VAT Marża oraz korekty. Aby zarejestrować dokument w KSeF, należy go zatwierdzić.

W zależności od ustawień uprawnień operatora dokument zostaje wysłany do KSeF:

  • bezpośrednio po zatwierdzeniu – jeśli ma ustawiony w swoich uprawnieniach parametr o automatycznym wysyłaniu dokumentów
  • ręcznie – jeśli parametr jest odznaczony, Użytkownik musi sam wywołać wysłanie do KSEF. Opcja jest dostępna na liście po zaznaczeniu dokumentu lub z poziomu otwartego formularza, w menu kontekstowym.

Jeśli dokument zostanie poprawnie przyjęty do KSeF – w Comarch ERP XT wyświetlony zostanie potwierdzający to komunikat. Dokument uzyskuje status Trwa przetwarzanie.

Odbiór UPO

W kolejnym etapie w KSeF rozpoczyna się weryfikacja poprawności przesłanego dokumentu. Jeśli przetwarzanie dokumentu zakończy się sukcesem – otrzymuje on m.in. swój numer w KSeF i wtedy jest traktowany jako wprowadzony do obiegu prawnego.

Dla takiego dokumentu Użytkownik może w programie Comarch ERP XT pobrać UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru). Może to zrobić z poziomu formularza dokumentu lub po zaznaczeniu dokumentu na liście. Istnieje również możliwość seryjnego odbioru UPO dla wielu zaznaczonych dokumentów na liście.

Pobranie UPO jest ostatnim etapem rejestracji dokumentu w KSeF. W momencie pobierania UPO na dokumencie zapisywany jest jego numer nadany w KSeF.

Zarówno status dokumentu w KSeF, jak i jego numer w KSeF można sprawdzić:

  • na liście dokumentów, gdzie dostępne są dwie nowe kolumny przedstawiające status w KSeF oraz numer w KSeF,

  • na formularzu dokumentu, na zakładce KSeF.

Co to jest tryb awaryjny i kiedy z niego korzystać?

W sytuacji, gdy rejestracja dokumentu na platformie KSeF nie jest możliwa (na przykład platforma jest chwilowo niedostępna) istnieje możliwość wystawienia dokumentu w tzw. trybie awaryjnym. W takiej sytuacji należy na formularzu dokumentu na zakładce KSeF zaznaczyć odpowiedni parametr. Dokument wystawiony w trybie awaryjnym nie będzie już rejestrowany w KSeF (dla takiego dokumentu opcja wysłania do KSeF nie jest dostępna).

Czy każda korekta może być zarejestrowana w KSeF? 

Rejestracja korekt w KSeF jest możliwa tylko w przypadku, gdy dokument korygowany również został wysłany do KSeF i odebrano dla niego UPO.

Czy można anulować dokument wysłany do KSeF?

Możliwość anulowania dokumentu zależy w głównej mierze od środowiska KSeF wybranego w konfiguracji konta:

  • w przypadku środowiska testowego dokument można anulować nawet, jeśli został wysłany do KSeF,
  • w przypadku środowiska produkcyjnego anulowanie dokumentu jest możliwe tylko do momentu jego wysłania do KSeF. Później opcja anulowania nie jest już dostępna.

 

Zobacz także:

Integracja Comarch ERP XT z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF)

Jak skonfigurować integrację z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF)?

Jak nadać uprawnienia Użytkownikowi poprzez przypisanie mu roli?

Jak pobrać faktury z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz przenieść do Rejestru VAT zakupu?

Czy ten artykuł był pomocny?