Jak skonfigurować integrację z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF)?

Aby rozpocząć  wymianę danych z KSeF należy zintegrować Comarch ERP XT z Krajowym Systemem e-Faktur poprzez wybranie odpowiedniego środowiska i wygenerowanie tokenu. W tym celu należy przejść w Konfiguracji na zakładkę KSeF.

Jakie środowisko KSeF wybrać?

Na zakładce KSeF należy wskazać środowisko KSeF, do którego będą wysyłane dokumenty:

 1. środowisko demo – praca odbywa się w trybie demo i służy przygotowaniu firmy do obligatoryjnego wdrożenia KSeF. Ta opcja umożliwia przetestowanie wysyłki faktur sprzedaży do KSeF, a faktura wysłana na środowisko demo ma dostępne wszystkie opcje: korekty, anulowania itp. Środowisko demo Krajowego Systemu e-Faktur jest dostępne na stronie https://ksef-demo.mf.gov.pl/web/.
 2. środowisko produkcyjne – praca odbywa się w trybie produkcyjnym, faktury są wprowadzane do obiegu prawnego. Faktury wysłanej do produkcyjnego KSeF nie można już anulować. Fakturę można jedynie skorygować. Środowisko produkcyjne Krajowego Systemu e-Faktur jest dostępne na stronie https://ksef.mf.gov.pl/web/.

Po wybraniu środowiska KSeF należy wygenerować odpowiedni token służący do wymiany danych. Token to kod służący do uwierzytelniania użytkownika podczas wymiany danych.

Jak wygenerować token?

Token można uzyskać na dwa sposoby:

 1. Utworzyć token bezpośrednio na platformie KSeF, z poziomu zakładki Tokeny: Generuj token. Skopiowany token należy wkleić w pole Token w Konfiguracji, na zakładce KSeF.             
  Uwaga
  Z tego sposobu wprowadzania tokenu powinni korzystać Użytkownicy pracujący na systemie operacyjnym macOS.
 2. Skorzystać z przycisku Generuj token dostępnego w Konfiguracji na zakładce KSeF na swoim koncie w Comarch ERP XT.Aby wygenerować token bezpośrednio z programu konieczne jest uwierzytelnienie za pomocą swojego certyfikatu. Do uwierzytelnienia certyfikatem wymagane jest uruchomienie programu Comarch ERP Dodatki.

Jeśli na komputerze nie ma zainstalowanego programu Comarch ERP Dodatki lub nie jest on uruchomiony – w momencie kliknięcia w przycisk „Generuj token” pokaże się informacja o braku połączenia:

 • jeśli program jest zainstalowany – wystarczy go uruchomić,
 • jeśli na komputerze brak programu – należy go zainstalować i zgodnie z instrukcja ponownie uruchomić komputer

Jeśli program jest uruchomiony można utworzyć token. Po kliknięciu w przycisk Generuj token wyświetlona zostanie lista certyfikatów zainstalowanych na komputerze – należy wybrać właściwy certyfikat. Następnie zostanie wygenerowany token na platformie KSeF i skopiowany do Konfiguracji konta Comarch ERP XT.

Uwaga
W przypadku zmiany środowiska KSeF z demo na produkcyjne:

 1. usuwany jest token wygenerowany dla środowiska przedprodukcyjnego. Należy wprowadzić nowy token dla środowiska produkcyjnego;
 2. z dokumentów usuwane są dane powiązane ze środowiskiem demo KSeF (numery KSeF, UPO itp.).

Jak nadać uprawnienia do wysyłania faktur do KSeF?

Po zintegrowaniu aplikacji z KSeF należy dla Administratora / Użytkowników konta nadać odpowiednie uprawnienia. Uprawniania nadaje się na formularzu Roli dostępnym w menu Użytkownicy.                       

Dla każdego Użytkownika można ustawić dwa rodzaje uprawnień:

 1. Uprawnienie do wysyłania dokumentów do KSeF i odbierania UPO – po nadaniu uprawnienia w programie pojawiają się dla poszczególnych dokumentów opcje związane z KSeF. Wysyłka do KSeF jest realizowana na żądanie, opcje pojawiają się na formularzu dokumentu spełniającego warunki wysyłki lub po zaznaczeniu dokumentu na liście.
 2. Automatyczne wysyłanie dokumentów do KSeF – nadanie uprawnienia spowoduje, że przy zatwierdzeniu dokumentu spełniającego warunki wysyłki jest on automatycznie wysyłany do KSeF, bez konieczności wykonywania dodatkowych akcji przez Użytkownika.

Więcej informacji na temat nadawania uprawnień Użytkownikom można przeczytać w artykule: Jak nadać uprawnienia Użytkownikowi poprzez przypisanie mu roli?

 

Zobacz także:

Jak wysłać fakturę do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)?

Czy ten artykuł był pomocny?