Jak skonfigurować integrację z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF)?

Aby rozpocząć  wymianę danych z KSeF należy zintegrować Comarch ERP XT z Krajowym Systemem e-Faktur poprzez wybranie odpowiedniego środowiska i wygenerowanie tokenu. W tym celu należy przejść w Konfiguracji na zakładkę KSeF. Jakie środowisko KSeF wybrać? Na zakładce KSeF należy wskazać środowisko KSeF, do którego będą wysyłane dokumenty: środowisko demo […]

Jak zweryfikować kontrahenta w rejestrach dłużników?

W aplikacji Comarch ERP XT jest możliwość skorzystania z usług finansowych dzięki integracji z platformą Comarch Apfino. Jedną z dostępnych usług jest możliwość sprawdzenia kontrahenta w rejestrach dłużników. W ramach usługi, użytkownik otrzyma raport na temat kontrahenta. Jak zacząć? Aby korzystać z tej usługi w pierwszej kolejności należy założyć konto na platformie […]

Jak pobrać link do usługi „Odrocz płatność” dla dokumentów sprzedaży?

W aplikacji Comarch ERP XT jest możliwość skorzystania z usług finansowych dzięki integracji z platformą Comarch Apfino. Jedną z dostępnych usług jest możliwość odroczenia płatności realizowane we współpracy z firmą Spingo. Jak zacząć? Aby korzystać z tej usługi w pierwszej kolejności należy założyć konto na platformie Comarch Apfino i zintegrować […]

Jakie płatności przesyłane są do Comarch Apfino?

W aplikacji Comarch ERP XT jest możliwość skorzystania z usług finansowych dzięki integracji z platformą Comarch Apfino. Jedną z usług jest możliwość zarządzania swoimi płatnościami w aplikacji Comarch Apfino. Jak zacząć? Aby korzystać z tej usługi w pierwszej kolejności należy założyć konto na platformie Comarch Apfino i zintegrować je z […]