Jak nadać uprawnienia Użytkownikowi poprzez przypisanie mu roli?

Comarch ERP XT umożliwia nadawanie Użytkownikom uprawnień do korzystania z funkcji dostępnych w programie.

Jak dodać rolę?

Definiowanie uprawnień odbywa się poprzez rolę, którą Administrator może przypisać użytkownikowi (funkcja nadawania uprawnień dostępna jest w menu Użytkownicy na zakładce Role). Zdefiniowane są domyślne role Administrator oraz Użytkownik.

Rola Administrator jest zarezerwowana tylko dla właściciela konta. Na tej roli można jedynie sterować uprawnieniami dotyczącymi KSeF. Domyślna rola Użytkownik przypisywana na nowych kontach Użytkowników posiada Pełny dostęp do sekcji Faktury, Magazyn, Księgowość, Kasa Bank, Kalendarz, Raporty BI. Rola ma ustawioną blokadę na dostęp do Wykresu na pulpicie startowym oraz do Konfiguracji.

Uwaga
Aby nie zmieniać uprawnień na kontach założonych przed wprowadzeniem ról dla użytkowników (03-08-2023), domyślna rola „Użytkownik” na takich kontach, ma zdefiniowany dostęp do wykresu na pulpicie startowym oraz dostęp do Konfiguracji.

Na nowo dodawanych rolach dostęp do sekcji: Wykres na pulpicie startowym oraz Konfiguracja, jest domyślnie zablokowany.

Na formularzu roli można zaznaczyć, że rola będzie ustawiana domyślnie na każdym nowo dodanym użytkowniku.

Jak zdefiniować uprawnienia na roli?

Dostęp do sekcji można nadać przesuwając suwak w prawo. Przesunięcie suwaka w lewo oznacza, że użytkownik nie będzie miał dostępu do całej sekcji, a więc do wszystkich dokumentów z danej sekcji.

Dla każdego z dokumentów w sekcjach jest możliwość nadania 3 uprawnień:

 • Pełny dostęp – użytkownik będzie mógł dodawać i edytować dokumenty,
 • Brak dostępu – dana funkcja będzie niewidoczna w menu,
 • Tylko do odczytu – użytkownik będzie mógł podglądać listę oraz formularz dokumentu, ale nie będzie miał możliwości dodania, usunięcia czy edycji dokumentu.

Możliwe jest przypisywanie uprawnień do sekcji:

 • Konfiguracja – po odznaczeniu tej sekcji użytkownik nie będzie miał dostępu do poglądu oraz wprowadzania zmian w konfiguracji konta (konfiguracja nie będzie dostępna pod przyciskiem koła zębatego w prawym górnym rogu)
 • Wykres na pulpicie startowym – po odznaczeniu tej sekcji użytkownik nie będzie widział na ekranie startowym wykresu prezentującego Przychody i Koszty bądź danych dotyczących Sprzedaży i Zakupów. Wyświetlana będzie lista Ostatnie dokumenty prezentująca 10 ostatnio dodanych lub zmodyfikowanych przez tego użytkownika dokumentów (widoczne będą również dokumenty, które użytkownik dodał przez nałożeniem blokady). Z poziomu listy Ostatnie dokumenty można podejrzeć dokument, wystarczy kliknąć w numer dokumentu, a nastąpi przekierowanie na formularz dokumentu.
 • Faktury – odznaczenie całej sekcji będzie się wiązało z tym, że użytkownik nie będzie miał dostępu do wszystkich dokumentów handlowych.
 • Magazyn – odznaczenie całej sekcji spowoduje, że użytkownik nie będzie widział menu Magazyn. Pomimo braku uprawnień do sekcji Magazyn gospodarka magazynowa dalej będzie prowadzona – jeżeli użytkownik ma wykupiony moduł Magazyn dokumenty WZ/PZ będą się tworzyły automatycznie w tle po wystawieniu dokumentów handlowych.
 • Księgowość – odznaczenie całej sekcji spowoduje ukrycie menu Księgowość. Wyłączenie tej sekcji nie będzie jednak wpływało na automatyczne księgowanie dokumentów – jeśli użytkownik, który nie ma dostępu do Księgowości zatwierdzi dokument to zostanie on automatycznie zaksięgowany (zgodnie z posiadanym modułem księgowym).
 • Kasa i bank – odznaczenie całej sekcji spowoduje, że w menu bocznym nie będzie widoczne menu Kasa i bank. Pomimo blokady do sekcji Kasa i bank (bądź do listy Płatności i Zapisy kasowe i bankowe) Użytkownik może oznaczyć dokument jako opłacony z poziomu formularza dokumentu.
 • Kalendarz – odznaczenie tej sekcji spowoduje, że w menu będzie ukryty Kalendarz
 • Raporty BI – odznaczenie tej sekcji spowoduje, że w menu będą ukryte Raporty BI
 • KSeF – odznaczenie tej sekcji spowoduje, że Użytkownik nie będzie miał uprawnień do wysyłania faktur do KSeF.

Przykład
Administrator konta może nadać użytkownikowi uprawnienie do wystawiania jedynie dokumentów sprzedażowych, bez możliwości podglądu dokumentów zakupowych.

Na formularzu roli w sekcji Faktury dla Faktur zakupu, a w sekcji księgowość dla Rejestru VAT zakupu, ustawiona zostanie rola Brak dostępu.

Po zalogowaniu się na konto użytkownik w menu Faktury nie będzie widział listy Faktury zakupu, a w menu Księgowość ukryta będzie lista Rejestr zakupów.

Czy ten artykuł był pomocny?