Jak nadać uprawnienia Użytkownikowi poprzez przypisanie mu roli?

Comarch ERP XT umożliwia nadawanie Użytkownikom uprawnień do korzystania z funkcji dostępnych w programie. Definiowanie uprawnień odbywa się poprzez rolę, którą Administrator może przypisać użytkownikowi (funkcja nadawania uprawnień dostępna jest w menu Użytkownicy na zakładce Role). Zdefiniowane są domyślne role Administrator oraz Użytkownik. Rola Administrator jest zarezerwowana tylko dla właściciela […]

Import przelewów z Santander Bank Polska

W tym artykule opisano jak powinien wyglądać plik z przelewami z Santander Bank Polska aby dało się go zaimportować w programie. Plik powinien być w formacie Moja Firma Plus. Może zawierać wyciąg bankowy jak również historię operacji. Powinien mieć rozszerzenie csv lub txt oraz kodowanie Windows 1250, a poszczególne pola […]

Jak wyliczyć deklarację PIT-36L(19) za 2022 r.?

W tym artykule opisaliśmy możliwość wyliczenia deklaracji rocznej PIT-36L. Funkcja jest dostępna dla pakietu z Księgą Podatkową/Księgą Handlową. Deklaracja roczna PIT-36L obliczana jest na podstawie zapisów Księgi podatkowej/zapisów księgowych oraz danych wprowadzonych na indywidualnej karcie właściciela, skąd pobierane są kwoty odliczeń od dochodu i podatku oraz informacje o wartości udziałów, […]

Jak wyliczyć deklarację PIT-36(30) za 2022 r.?

W tym artykule opisaliśmy możliwość wyliczenia deklaracji rocznej PIT-36 na formularzu obowiązującym do rozliczenia za rok 2022. Funkcja jest dostępna dla pakietu z Księgą Podatkową/Księga Handlową. W przypadku wyboru sposobu opodatkowania wspólnie z małżonkiem istnieje możliwość wskazania małżonka z listy właścicieli. Wtedy dane personalne i adresowe uzupełnione na indywidualnej karcie […]

Jak dodać załącznik PIT/O(27) do deklaracji rocznej PIT-36L(19) oraz PIT-36(30)?

PIT/O(27) to załącznik do deklaracji PIT-36L(19) oraz PIT-36(30) zawierający informacje o odliczeniach od dochodu (przychodu) i podatku. Załącznik PIT/O jest dostępny na formularzu deklaracji PIT-36L oraz PIT-36 na zakładce Załączniki. W przypadku deklaracji PIT-36 i wyboru wspólnego opodatkowania dochodów małżonków, składa się wspólny załącznik PIT/O. Jeżeli z odliczeń korzysta zarówno […]

Jak dodać załącznik PIT/BR(6) do deklaracji rocznej PIT-36L(19) oraz PIT-36(30)?

PIT/BR(6) to załącznik do deklaracji PIT-36L(19) oraz PIT-36(30) zawierający informacje o odliczeniach od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Załącznik PIT/BR jest dostępny w zakładce Załączniki na formularzu PIT-36L oraz PIT-36. W przypadku deklaracji PIT-36 i wyboru wspólnego opodatkowania małżonków istnieje możliwość dodania załącznika PIT/BR oddzielnie […]

Jak dodać załącznik PIT/B(20) do deklaracji rocznej PIT-36L(19) oraz PIT-36(30)?

PIT/B(20) to załącznik do deklaracji PIT-36L(19) oraz PIT-36(30) zawierający informacje o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej. Załącznik PIT/B jest dostępny w zakładce Załączniki na formularzu PIT-36L oraz PIT-36. Pierwszy załącznik PIT/B jest automatycznie dodawany przez program. W przypadku deklaracji PIT-36 istnieje możliwość dodania załącznika PIT/B dla małżonka. Wówczas […]

Jak dodać załącznik PIT/WZ(2) do deklaracji rocznej PIT-36L(19) oraz PIT-36(30)?

PIT/WZ(2) to załącznik do deklaracji PIT-36L(19) oraz PIT-36(30) zawierający informację o wierzytelnościach o zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę obliczenia podatku (stratę) wynikających z transakcji handlowych. Załącznik PIT/WZ jest dostępny w zakładce Załączniki na formularzu PIT-36L oraz PIT-36. Jeżeli podczas wyliczania deklaracji PIT-36/PIT-36L zostały uwzględnione dokumenty w zakładce Nierozliczone wierzytelności lub […]

Polski Ład – zmiany w najmie prywatnym od 1 stycznia 2023 r.

Od 01.01.2023 r. podatnik nie będzie mógł sam decydować, czy najem prywatny będzie mógł być rozliczany według zasad ogólnych czy na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Obowiązkowe będzie rozliczanie najmu prywatnego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jeśli Użytkownik ma ustawiony w konfiguracji rodzaj działalności ‘najem’ przy naliczaniu zaliczki na PIT-36/PIT-36L będzie […]

Jak zamknąć okres w księdze podatkowej?

Aby zamknąć okres w księdze podatkowej należy: Krok pierwszy – na liście zapisów w Księdze podatkowej z menu kontekstowego wybrać opcję „Zamknięcie okresu”. Krok drugi – określić właściwą datę, z którą chcemy zamknąć zapisy w księdze (np. miesiąc 12, rok 20XX). Po wybraniu opcji „Zatwierdź”, zapisy w księdze podatkowej zostaną […]