Jak zobaczyć zapis w ewidencji ryczałtowej?

Jeśli dokument jest zaksięgowany istnieje możliwość podejrzenia powiązanego zapisu w ewidencji ryczałtowej. W tym celu na liście w rejestrze VAT sprzedaży należy zaznaczyć konkretny zapis i z menu pod trzema kropkami wybrać opcję „Pokaż zapis ewidencji ryczałtowej”. Analogiczna opcja jest widoczna z poziomu formularza zapisu.

Jak ustawić stawkę ryczałtu na produkcie?

Użytkownik, który ma wykupiony pakiet „Księga Podatkowa i Ryczałt” oraz w konfiguracji ustawiony rodzaj księgowości Ewidencja ryczałtowa, ma możliwość ustawienia stawek ryczałtu bezpośrednio na karcie produktu. W sekcji Księgowe jest widoczne pole Stawka ryczałtu dla sprzedaży. Domyślnie podpowiadana jest stawka Nie księgować, natomiast Użytkownik ma możliwość wybrania stawek spośród dostępnych. […]

W jaki sposób przenumerować zapisy w ewidencji ryczałtowej?

W przypadku zaburzeń w numeracji zapisów LP, Użytkownik może wykonać renumerację, która spowoduje, że zapisy zostaną uporządkowane w kolejności chronologicznej tzn. zostaną im nadane kolejne numery porządkowe narastająco od początku roku. Funkcja „Renumeracja zapisów ewidencji ryczałtowej” dostępna jest z poziomu Księgowość – Ewidencja ryczałtowa w menu pod trzema kropkami.

Jak zaksięgować dokument, który ma wskazaną stawkę ryczałtu Nie księgować?

Jeżeli na dokumencie w rejestrze VAT sprzedaży jest wybrana opcja „Nie księgować”, a Użytkownik wskaże dany dokument do księgowania, na ekranie pojawi się komunikat „Dokument nie podlega księgowaniu”. Aby zaksięgować taki dokument należy ustawić na dokumencie odpowiednią stawkę ryczałtu a następnie z menu na formularzu wybrać opcję „Księguj”. Opcja „Księguj […]

Jakie są możliwe wydruki ewidencji ryczałtowej?

Użytkownicy, którzy mają wykupiony pakiet „Księga Podatkowa i Ryczałt” oraz w konfiguracji ustawiony rodzaj księgowości Ewidencja ryczałtowa mogą korzystać z wielu wydruków dostępnych w obszarze Ewidencji ryczałtowej. Opcja wydruku jest dostępna po wybraniu Księgowość – Ewidencja ryczałtowa a następnie w menu pod trzeba kropkami po kliknięciu opcji „Drukuj”. Pokaże się […]

Jak dodać zaliczkę na PIT-28?

Funkcja dodawania zaliczki na PIT-28 jest dostępna po wykupieniu pakietu „Księga Podatkowa i Ryczałt” oraz ustawieniu w konfiguracji rodzaju księgowości Ewidencja ryczałtowa. Po zaznaczeniu właściciela w Księgowość – Pracownicy/Właściciela w menu kontekstowym znajduje się opcja „Nalicz zaliczkę na PIT-28”. Zaliczkę na PIT-28 można również naliczyć bezpośrednio na liście Księgowość – […]

Jak uzupełnić kartę właściciela opodatkowanego w formie ryczałtu?

Użytkownik korzystający z pakietu „Księga Podatkowa i Ryczałt” po ustawieniu w konfiguracji rodzaju księgowości Ewidencja ryczałtowa powinien skonfigurować odpowiednio kartę właściciela. Poza danymi ogólnymi należy w sekcji Księgowe ustawić odpowiednie parametry rozliczania. Tryb wyliczania zaliczki – parametr określa czy zaliczki na PIT-28 są wyliczane miesięcznie czy kwartalnie Zwolnienie z PIT […]

Dlaczego faktura wprowadzona do rejestru VAT sprzedaży jest w ewidencji ryczałtowej?

Dokumenty przychodowe można wprowadzać bezpośrednio do rejestru VAT sprzedaży z pominięciem części handlowej wybierając Księgowość – Rejestr sprzedaży. Po dodaniu nowego zapisu do rejestru VAT następuje automatyczne księgowanie do Ewidencji ryczałtowej, według ustawień znajdujących się w polu Stawka ryczałtu. W sytuacji, kiedy na zapisie w rejestrze sprzedaży zostanie wskazana stawka […]

Jak dodać zapis do ewidencji ryczałtowej?

Ewidencja ryczałtowa jest dostępna w pakiecie „Księga Podatkowa i Ryczałt”. W konfiguracji na zakładce Księgowość należy ustawić rodzaj księgowości Ewidencja ryczałtowa. Aby dodać zapis w ewidencji ryczałtowej należy: Krok pierwszy – wybieramy Księgowość – Ewidencja ryczałtowa a następnie klikamy przycisk „Dodaj zapis”. Krok drugi – pojawi się nam formularz zapisu […]