Polski Ład – zmiany w najmie prywatnym od 1 stycznia 2023 r.

Od 01.01.2023 r. podatnik nie będzie mógł sam decydować, czy najem prywatny będzie mógł być rozliczany według zasad ogólnych czy na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Obowiązkowe będzie rozliczanie najmu prywatnego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jeśli Użytkownik ma ustawiony w konfiguracji rodzaj działalności ‘najem’ przy naliczaniu zaliczki na PIT-36/PIT-36L będzie […]

Jak zamknąć okres w księdze podatkowej?

Aby zamknąć okres w księdze podatkowej należy: Krok pierwszy – na liście zapisów w Księdze podatkowej z menu kontekstowego wybrać opcję „Zamknięcie okresu”. Krok drugi – określić właściwą datę, z którą chcemy zamknąć zapisy w księdze (np. miesiąc 12, rok 20XX). Po wybraniu opcji „Zatwierdź”, zapisy w księdze podatkowej zostaną […]

Jak zamknąć okres w ewidencji ryczałtowej?

Aby zamknąć okres w ewidencji ryczałtowej należy: Krok pierwszy – na liście zapisów w Ewidencji ryczałtowej z menu kontekstowego wybrać opcję „Zamknięcie okresu”. Krok drugi – określić właściwą datę, z którą chcemy zamknąć zapisy w ewidencji (np. miesiąc 12, rok 20XX). Po wybraniu opcji „Zatwierdź”, zapisy w ewidencji ryczałtowej zostaną […]

Polski Ład 2.0 – zmiany w naliczaniu wynagrodzeń od 1 stycznia 2023 r.

Od 01.01.2022 płatnik na wniosek podatnika nie pobiera zaliczki podatku od przychodów z niektórych umów cywilnoprawnych do kwoty 30 000 zł. Od 01.01.2023 katalog osób, które będą mogły złożyć taki wniosek zostanie poszerzony o podatników otrzymujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, z pracy nakładczej lub ze spółdzielczego stosunku pracy, […]

Jak wyliczyć deklarację PIT-11(29) za 2022 r.?

Deklarację PIT-11 można dodać z poziomu Księgowość / Deklaracje PIT-11. W celu dodania deklaracji, należy wybrać przycisk Dodaj deklarację, a następnie wskazać pracownika, dla którego będzie ona wyliczana. Za 2022 r. obowiązuje wzór 29 formularza deklaracji PIT-11. Formularz deklaracji: Sekcja A. Miejsce i cel składania informacji W tej sekcji należy […]

Jak naliczana jest składka zdrowotna właściciela opodatkowanego w formie ryczałtu?

Od 1 stycznia 2022 roku za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu przedsiębiorca płacący podatek jako ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wpłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne od miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, którą stanowi: kwota odpowiadająca 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, jeżeli przychody z […]

Jak zobaczyć zapis w ewidencji ryczałtowej?

Jeśli dokument jest zaksięgowany istnieje możliwość podejrzenia powiązanego zapisu w ewidencji ryczałtowej. W tym celu na liście w rejestrze VAT sprzedaży należy zaznaczyć konkretny zapis i z menu pod trzema kropkami wybrać opcję „Pokaż zapis ewidencji ryczałtowej”. Analogiczna opcja jest widoczna z poziomu formularza zapisu.

Jak ustawić stawkę ryczałtu na produkcie?

Użytkownik, który ma wykupiony pakiet „Księga Podatkowa i Ryczałt” oraz w konfiguracji ustawiony rodzaj księgowości Ewidencja ryczałtowa, ma możliwość ustawienia stawek ryczałtu bezpośrednio na karcie produktu. W sekcji Księgowe jest widoczne pole Stawka ryczałtu dla sprzedaży. Domyślnie podpowiadana jest stawka Nie księgować, natomiast Użytkownik ma możliwość wybrania stawek spośród dostępnych. […]

W jaki sposób przenumerować zapisy w ewidencji ryczałtowej?

W przypadku zaburzeń w numeracji zapisów LP, Użytkownik może wykonać renumerację, która spowoduje, że zapisy zostaną uporządkowane w kolejności chronologicznej tzn. zostaną im nadane kolejne numery porządkowe narastająco od początku roku. Funkcja „Renumeracja zapisów ewidencji ryczałtowej” dostępna jest z poziomu Księgowość – Ewidencja ryczałtowa w menu pod trzema kropkami.

Jak zaksięgować dokument, który ma wskazaną stawkę ryczałtu Nie księgować?

Jeżeli na dokumencie w rejestrze VAT sprzedaży jest wybrana opcja „Nie księgować”, a Użytkownik wskaże dany dokument do księgowania, na ekranie pojawi się komunikat „Dokument nie podlega księgowaniu”. Aby zaksięgować taki dokument należy ustawić na dokumencie odpowiednią stawkę ryczałtu a następnie z menu na formularzu wybrać opcję „Księguj”. Opcja „Księguj […]