Szybki import i eksport przelewów przez bankowość internetową iPKO biznes

Jak skonfigurować wymianę danych z iPKO biznes? Wymiana danych z PKO Bank Polska dostępna jest dla Użytkowników, którzy w bankowości elektronicznej włączyli usługę Integra ERP. Na formularzu rachunku bankowego po wpisaniu odpowiedniego numeru rachunku dostępna jest zakładka Integracja z bankiem. Należy na niej zaznaczyć parametr „Wymiana danych za pomocą websevice” […]

Jak wyliczyć deklarację roczną CIT-8(33)?

Deklaracje CIT-8 są dostępne w menu Księgowość – Deklaracje CIT-8. Kwoty przychodów i kosztów pobierane są automatycznie przez program z zapisów księgowych, na których zostały wybrane konta wskazane na liście Zestawienie dla CIT. Lista jest dostępna na liście Deklaracje CIT-8 w menu kontekstowym. Na deklarację CIT-8 są również pobierane dane z […]

Jak dodać zapis w ewidencji dodatkowej przychodów?

Ewidencja dodatkowa przychodów służy do rejestracji dokumentów, które nie są dokumentami VAT, a które Użytkownicy chcieliby osobno ewidencjonować a następnie księgować w systemie Comarch ERP XT. Aby dodać zapis w ewidencji przychodów: Krok pierwszy – wybieramy Księgowość >>> Ewidencja przychodów i klikamy w Dodaj dokument. Krok drugi – pojawi się […]

Jak dodać zapis w ewidencji dodatkowej kosztów?

Ewidencja dodatkowa kosztów służy do rejestracji dokumentów, które nie są dokumentami VAT, a które Użytkownicy chcieliby osobno ewidencjonować a następnie księgować w systemie Comarch ERP XT. Aby dodać zapis w ewidencji kosztów: Krok pierwszy – wybieramy Księgowość >>> Ewidencja kosztów i klikamy w Dodaj dokument. Krok drugi – pojawi się […]

Jak nadać uprawnienia Użytkownikowi poprzez przypisanie mu roli?

Comarch ERP XT umożliwia nadawanie Użytkownikom uprawnień do korzystania z funkcji dostępnych w programie. Jak dodać rolę? Definiowanie uprawnień odbywa się poprzez rolę, którą Administrator może przypisać użytkownikowi (funkcja nadawania uprawnień dostępna jest w menu Użytkownicy na zakładce Role). Zdefiniowane są domyślne role Administrator oraz Użytkownik. Rola Administrator jest zarezerwowana […]

Import przelewów z Santander Bank Polska

W tym artykule opisano jak powinien wyglądać plik z przelewami z Santander Bank Polska aby dało się go zaimportować w programie. Plik powinien być w formacie Moja Firma Plus. Może zawierać wyciąg bankowy jak również historię operacji. Powinien mieć rozszerzenie csv lub txt oraz kodowanie Windows 1250, a poszczególne pola […]

Jak wyliczyć deklarację PIT-36L(19) za 2022 r.?

W tym artykule opisaliśmy możliwość wyliczenia deklaracji rocznej PIT-36L. Funkcja jest dostępna dla pakietu z Księgą Podatkową/Księgą Handlową. Deklaracja roczna PIT-36L obliczana jest na podstawie zapisów Księgi podatkowej/zapisów księgowych oraz danych wprowadzonych na indywidualnej karcie właściciela, skąd pobierane są kwoty odliczeń od dochodu i podatku oraz informacje o wartości udziałów, […]

Jak wyliczyć deklarację PIT-36(30) za 2022 r.?

W tym artykule opisaliśmy możliwość wyliczenia deklaracji rocznej PIT-36 na formularzu obowiązującym do rozliczenia za rok 2022. Funkcja jest dostępna dla pakietu z Księgą Podatkową/Księga Handlową. W przypadku wyboru sposobu opodatkowania wspólnie z małżonkiem istnieje możliwość wskazania małżonka z listy właścicieli. Wtedy dane personalne i adresowe uzupełnione na indywidualnej karcie […]

Jak dodać załącznik PIT/O(27) do deklaracji rocznej PIT-36L(19) oraz PIT-36(30)?

PIT/O(27) to załącznik do deklaracji PIT-36L(19) oraz PIT-36(30) zawierający informacje o odliczeniach od dochodu (przychodu) i podatku. Załącznik PIT/O jest dostępny na formularzu deklaracji PIT-36L oraz PIT-36 na zakładce Załączniki. W przypadku deklaracji PIT-36 i wyboru wspólnego opodatkowania dochodów małżonków, składa się wspólny załącznik PIT/O. Jeżeli z odliczeń korzysta zarówno […]

Jak dodać załącznik PIT/BR(6) do deklaracji rocznej PIT-36L(19) oraz PIT-36(30)?

PIT/BR(6) to załącznik do deklaracji PIT-36L(19) oraz PIT-36(30) zawierający informacje o odliczeniach od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Załącznik PIT/BR jest dostępny w zakładce Załączniki na formularzu PIT-36L oraz PIT-36. W przypadku deklaracji PIT-36 i wyboru wspólnego opodatkowania małżonków istnieje możliwość dodania załącznika PIT/BR oddzielnie […]