Jak dodać zapis w ewidencji dodatkowej kosztów?

Ewidencja dodatkowa kosztów służy do rejestracji dokumentów, które nie są dokumentami VAT, a które Użytkownicy chcieliby osobno ewidencjonować a następnie księgować w systemie Comarch ERP XT.

Aby dodać zapis w ewidencji kosztów:

Krok pierwszy – wybieramy Księgowość >>> Ewidencja kosztów i klikamy w Dodaj dokument.

Krok drugi – pojawi się nam formularz zapisu ewidencji kosztów. Na formularzu można wskazać kontrahenta, Numer dokumentu, odpowiednie daty oraz formy zapłaty. W sekcji Elementy należy dodać kwotę oraz wybrać rodzaj. W zależności od posiadanego pakietu jest również możliwość wskazania kolumny KPiR bądź konta księgowego.

Krok trzeci – po wprowadzeniu wszystkich danych należy kliknąć przycisk „Zapisz”. Kliknięcie na opcję wydruku powoduje automatyczny zapis dokumentu.

Pod ikoną drukarki dostępne są dwa wydruki zapisu ewidencji kosztów: Dowód wewnętrzny oraz Nota księgowa.

Na liście zapisów w ewidencji kosztów w menu kontekstowym dostępne są opcje Drukuj (po wybraniu której drukowana jest lista zapisów ewidencji) oraz Renumeruj (po wybraniu której następuje renumeracja zapisów w okresie wskazanym w filtrze).

Czy ten artykuł był pomocny?