Jak dodać załącznik PIT/O(27) do deklaracji rocznej PIT-36L(19) oraz PIT-36(30)?

PIT/O(27) to załącznik do deklaracji PIT-36L(19) oraz PIT-36(30) zawierający informacje o odliczeniach od dochodu (przychodu) i podatku. Załącznik PIT/O jest dostępny na formularzu deklaracji PIT-36L oraz PIT-36 na zakładce Załączniki.

W przypadku deklaracji PIT-36 i wyboru wspólnego opodatkowania dochodów małżonków, składa się wspólny załącznik PIT/O.

Jeżeli z odliczeń korzysta zarówno podatnik, jak i małżonek, należy wypełnić odpowiednie pozycje „podatnik”, jak również pozycje „małżonek”.

Jeżeli małżonkowie opodatkowują swoje dochody indywidualnie, załącznik PIT/O wypełnia i dołącza do swojego zeznania podatnik korzystający z odliczeń.

Sekcja A – to informacje o danych identyfikacyjnych podatnika/małżonka składających zeznanie, tj. nazwisko, pierwsze imię i data urodzenia.

Sekcja B – wypełniają podatnicy korzystający z odliczeń od dochodu (przychodu)

Jeżeli Użytkownik w sekcji B uzupełni w wierszu 11. Inne ulgi, niewymienione w wierszach od 1 do 10 pole numer 44 i/lub 45 to wymagalne stanie się pole 43.

Wskazówka
Aktywność sekcji D uzależniona jest od uzupełnienia pól od 11 do 26.

Kwota z poz. 46 przenoszona jest na formularz deklaracji PIT-36L do poz. 42.

Kwota z poz. 46 i/lub 47 przenoszona jest na formularz deklaracji PIT-36 odpowiednio do poz. 224 i/lub 225.

Sekcja C – to informacja o przysługujących ulgach i odliczeniach od podatku.

Na załączniku PIT/O do deklaracji PIT-36 pola 53 i 54 uzupełnią się na podstawie sekcji E (odpowiednio suma pól numer 7 oraz pól numer 8 z sekcji E). Liczbę dzieci w poz. 52 należy uzupełnić ręcznie.

Jeżeli Użytkownik w sekcji C uzupełni w wierszu 5. Inne ulgi, niewymienione w wierszach od 1 do 4 pole numer 58 i/lub 59 to wymagalne stanie się pole numer 57.

Kwoty w sekcji C ograniczają się do wysokości kwoty podatku w poz. 311 deklaracji PIT-36 oraz poz. 78 na deklaracji PIT-36L.

Jeśli podatnik wykaże większą kwotę ulgi na dzieci, a naliczony podatek nie pozwala na odliczenie ulgi w pełnej wysokości, możliwy jest dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci obliczany na podstawie zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Odliczenie to jest wykazywane w sekcji M deklaracji PIT-36.

Kwota z poz. 60 przenoszona jest na formularz deklaracji PIT-36L do poz. 79.

Kwota z poz. 60 i/lub 61 przenoszona jest na formularz deklaracji PIT-36 odpowiednio do poz. 312 i/lub 313.

Istnieje możliwość dodania dowolnej liczby załączników PIT/O. Tylko na pierwszym załączniku widoczna jest zakładka z odliczeniami, a na kolejnych są tylko zakładki do uzupełniania danych związanych z darowiznami i odliczeniami na dzieci.

Zobacz także:

Jak wyliczyć deklarację PIT-36(30) za 2022 r.?

Jak wyliczyć deklarację PIT-36L(19) za 2022 r.?

Czy ten artykuł był pomocny?