Polski Ład – zmiany w naliczaniu zaliczek na PIT-36 i PIT-36L

Program Comarch ERP XT dostosowano do zmian wynikających z wprowadzenia Polskiego Ładu. Zmiany obowiązują od 1.01.2022 roku i będą stosowane do zaliczek naliczanych za okresy od stycznia 2022. „Polski Ład” to kompleksowy program społeczno-gospodarczy. Jednym z jego komponentów są zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, które polegają w szczególności […]

Zapisy księgowe – zakładka Konto

W menu Księgowość/Zapisy księgowe została dodana zakładka Konto. Daje ona możliwość przeglądania zapisów księgowych na wybranym koncie (bądź grupie kont) według zdefiniowanych przez nas kryteriów. Z poziomu zakładki Konto nie jest możliwa modyfikacja zapisów księgowych. Na liście są pokazywane zapisy księgowe w bieżącym okresie obrachunkowym. Istnieje możliwość filtrowania zapisów według […]