Jak wprowadzić dokument do rejestru VAT bez wykazania w ewidencji ryczałtowej?

Aby wprowadzić dokument do rejestru VAT sprzedaży bez wykazania w Ewidencji ryczałtowej należy na formularzu w kolumnie Stawka ryczałtu wybrać opcję Nie księgować.

Dokumenty zakupowe wprowadzone do rejestru VAT zakupów co do zasady nie będą wykazywane w ewidencji ryczałtowej (ponieważ ewidencja ryczałtowa dotyczy jedynie dokumentów przychodowych).

Czy ten artykuł był pomocny?