Jak dodać zapis do ewidencji ryczałtowej?

Ewidencja ryczałtowa jest dostępna w pakiecie „Księga Podatkowa i Ryczałt”. W konfiguracji na zakładce Księgowość należy ustawić rodzaj księgowości Ewidencja ryczałtowa.

Wskazówka
Dokumenty są księgowane automatycznie do ewidencji ryczałtowej zgodnie ze stawką ryczałtu ustawioną na pozycji. Jednak istnieje również możliwość dodania zapisu bezpośrednio do ewidencji ryczałtowej.

Aby dodać zapis w ewidencji ryczałtowej należy:

Krok pierwszy – wybieramy Księgowość – Ewidencja ryczałtowa a następnie klikamy przycisk „Dodaj zapis”.

Krok drugi – pojawi się nam formularz zapisu ewidencji ryczałtowej. W pierwszej kolejności mamy możliwość wyboru, do jakiej ewidencji ma być dodany zapis a więc do Ewidencji przychodów bądź Ewidencji produktów rolnych. Kolejno należy wskazać odpowiednią Datę wpisu do ewidencji i Datę uzyskania przychodu oraz Numer dokumentu.

Wskazówka
Przy dodawaniu zapisu do ewidencji produktów rolnych nie ma możliwości wskazania daty wpisu do ewidencji – jest ona zawsze równa dacie uzyskania przychodów.

Krok trzeci – należy wpisać kwotę przychodu w odpowiedniej sekcji i w odpowiedniej stawce ryczałtu. Dostępne są sekcje Przychody z działalności gospodarczej, Przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy lub inne oraz Przychody ze sprzedaży produktów rolnych (dostępne do uzupełnienia po wybraniu na zapisie Ewidencji produktów rolnych).

Uwaga
Po wpisaniu kwoty na zapisie ewidencji ryczałtowej nie będzie już możliwa zmiana rodzaju ewidencji (konieczne będzie najpierw usunięcie kwoty i dopiero potem zmiana rodzaju ewidencji).

Wskazówka
Jeśli na liście zapisów w ewidencji ryczałtowej w filtrze Rodzaj będzie ustawiona Ewidencja produktów rolnych po naciśnięciu opcji „Dodaj zapis” będzie możliwość dodania zapisu w Ewidencji produktów rolnych w stawce 2%, nie będzie konieczna zmiana rodzaju ewidencji.

Zobacz także:

Jak zamknąć okres w ewidencji ryczałtowej?

Jak uzupełnić kartę właściciela opodatkowanego w formie ryczałtu?

Jak wyliczyć deklarację PIT-28(26) za 2023 r.?

 

Czy ten artykuł był pomocny?