Jak uzupełnić kartę właściciela opodatkowanego w formie ryczałtu?

Użytkownik korzystający z pakietu „Księga Podatkowa i Ryczałt” po ustawieniu w konfiguracji rodzaju księgowości Ewidencja ryczałtowa powinien skonfigurować odpowiednio kartę właściciela. Poza danymi ogólnymi należy w sekcji Księgowe ustawić odpowiednie parametry rozliczania.

 

Tryb wyliczania zaliczki – parametr określa czy zaliczki na PIT-28 są wyliczane miesięcznie czy kwartalnie

Zwolnienie z PIT z tytułu – parametr określa podstawę zwolnienia z podatku, na podstawie zmian wprowadzonych za sprawą Polskiego Ładu.

W sekcji Odliczenia od przychodu użytkownik ma możliwość:

Odliczenia straty z lat ubiegłych – wysokość straty można odliczyć na zaliczce na PIT-28 od przychodów z działalności gospodarczej

Odliczenia składek społecznych – użytkownik może wprowadzić dla poszczególnych miesięcy wartości składek społecznych odliczanych od sumy przychodów.

Odliczenia składki zdrowotnej – użytkownik może ręcznie wprowadzić dla poszczególnych miesięcy kwotę składki zdrowotnej. Wartość składek zdrowotnych będzie możliwa do odliczenia na zaliczce na PIT-28 od przychodów uzyskanych z działalności gospodarczej (nie będzie możliwe odliczenie składki zdrowotnej od przychodów z najmu oraz przychodów z produkcji rolnej).

Uwaga
Możliwość odliczenia składki zdrowotnej występuje na zaliczkach naliczanych za okresy od czerwca 2022. W zaliczce za czerwiec można odliczyć również składki zdrowotne, które były zapłacone za miesiące styczeń-maj 2022.

W sekcji Inne działalności jest możliwość wskazania dodatkowych działalności właściciela: Działalność gospodarcza oraz Najem. Po zaznaczeniu odpowiedniego parametru pokaże się tabela, w której będzie możliwe uzupełnienie dla poszczególnych miesięcy kwoty przychodów według odpowiedniej stawki ryczałtu.

Zobacz także:

Jak naliczana jest składka zdrowotna właściciela opodatkowanego w formie ryczałtu?

Jak dodać zaliczkę na PIT-28?

Jak wyliczyć deklarację PIT-28(26) za 2023 r.?

Jak wyliczyć deklarację PIT-28(25) za 2022 r.?

Polski Ład – zmiany w najmie prywatnym od 1 stycznia 2023 r.

Czy ten artykuł był pomocny?