Jak dodać zaliczkę na PIT-28?

Funkcja dodawania zaliczki na PIT-28 jest dostępna po wykupieniu pakietu „Księga Podatkowa i Ryczałt” oraz ustawieniu w konfiguracji rodzaju księgowości Ewidencja ryczałtowa.

Po zaznaczeniu właściciela w Księgowość – Pracownicy/Właściciela w menu kontekstowym znajduje się opcja „Nalicz zaliczkę na PIT-28”.

Zaliczkę na PIT-28 można również naliczyć bezpośrednio na liście Księgowość – Deklaracja PIT-28, po wybraniu przycisku „Dodaj zaliczkę na PIT-28” wybierając odpowiedniego właściciela oraz właściwy okres (miesiąc lub kwartał oraz rok).

Kwoty przychodów są pobierane z ewidencji ryczałtowej oraz z dodatkowej działalności, jeśli zostały wskazane na karcie właściciela.

Na zaliczce znajdują się następujące informacje:

Przychody zwolnione od podatku na podstawie art.21 ust.1 pkt. 152-154 ustawy – jeśli na karcie właściciela jest ustawione Zwolnienie z PIT do tego pola trafią przychody z działalności gospodarczej (przychody z najmu oraz przychody ze sprzedaży produktów rolnych nie podlegają zwolnieniu z PIT). W tym polu wartości przychodów wykazywane są narastająco od początku roku.

Przychody z działalności gospodarczej – przychody z działalności gospodarczej trafiają do tej sekcji zgodnie ze stawką ryczałtu. Jest to wartość przychodów uzyskanych w miesiącu, za który naliczana jest zaliczka.

Przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy lub inne – w tej sekcji wykazywane są przychody, które w ewidencji zostały wykazane jako Przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy lub inne.

Przychód ze sprzedaży produktów rolnych – obejmuje przychody w stawce 2% wykazane w Ewidencji produktów rolnych.

Ogółem przychody – obejmuje sumę przychodów opodatkowanych z działalności gospodarczej, przychody z najmu oraz przychody ze sprzedaży produktów rolnych.

W sekcji Odliczenia znajdują się pola Straty z lat ubiegłych, Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Składki na upieczenie zdrowotne wykazane na karcie właściciela (w wysokości możliwej do odliczenia).

W sekcji Przychód podlegający opodatkowaniu wykazywane są przychody wg stawek pomniejszone o odliczenia.

Suma podatku wyliczonego według wszystkich stawek jest wykazywana w polu Zaliczka do zapłaty oraz Kwota zapłacona do urzędu skarbowego.

Zobacz także:

Jak uzupełnić kartę właściciela opodatkowanego w formie ryczałtu?

Jak naliczana jest składka zdrowotna właściciela opodatkowanego w formie ryczałtu?

Jak wyliczyć deklarację PIT-28(26) za 2023 r.?

Jak wyliczyć deklarację PIT-28(25) za 2022 r.?

 

Czy ten artykuł był pomocny?