Jak zamknąć okres w ewidencji ryczałtowej?

Aby zamknąć okres w ewidencji ryczałtowej należy:

Krok pierwszy – na liście zapisów w Ewidencji ryczałtowej z menu kontekstowego wybrać opcję „Zamknięcie okresu”.

Krok drugi – określić właściwą datę, z którą chcemy zamknąć zapisy w ewidencji (np. miesiąc 12, rok 20XX).

Po wybraniu opcji „Zatwierdź”, zapisy w ewidencji ryczałtowej zostaną zamknięte. Opcja „Anuluj” wraca na listę zapisów w ewidencji.

Zamknięcie zapisów ewidencji ryczałtowej powoduje zablokowanie możliwości dodawania zapisów z datą wcześniejszą niż data zamknięcia zapisów. Aby dodać zapis ewidencji ryczałtowej z datą wcześniejszą od daty zamknięcia zapisów (np. 11.2022) należy zamknąć zapisy z wcześniejszym miesiącem (np. 10.2022).

Czy ten artykuł był pomocny?