W jaki sposób przenumerować zapisy w ewidencji ryczałtowej?

W przypadku zaburzeń w numeracji zapisów LP, Użytkownik może wykonać renumerację, która spowoduje, że zapisy zostaną uporządkowane w kolejności chronologicznej tzn. zostaną im nadane kolejne numery porządkowe narastająco od początku roku.

Funkcja „Renumeracja zapisów ewidencji ryczałtowej” dostępna jest z poziomu Księgowość – Ewidencja ryczałtowa w menu pod trzema kropkami.

Zobacz także:

Jak dodać zapis do ewidencji ryczałtowej?

Czy ten artykuł był pomocny?