Dlaczego faktura wprowadzona do rejestru VAT sprzedaży jest w ewidencji ryczałtowej?

Dokumenty przychodowe można wprowadzać bezpośrednio do rejestru VAT sprzedaży z pominięciem części handlowej wybierając Księgowość – Rejestr sprzedaży. Po dodaniu nowego zapisu do rejestru VAT następuje automatyczne księgowanie do Ewidencji ryczałtowej, według ustawień znajdujących się w polu Stawka ryczałtu.

Wskazówka
W przypadku ustawienia w konfiguracji rodzaju księgowości Ewidencja ryczałtowa na kartach produktów dostępne jest pole Stawka ryczałtu dla sprzedaży. Po zatwierdzeniu dokumentów handlowych (faktur sprzedaży, rachunków) automatycznie powstaje zapis w rejestrze VAT lub rejestrze rachunków i jest on księgowany według stawek, które zostały wskazane na kartach produktów.

W sytuacji, kiedy na zapisie w rejestrze sprzedaży zostanie wskazana stawka ryczałtu dla działalności gospodarczej bądź najmu oraz w kolejnej pozycji będzie wybrana stawka dla produktów rolnych utworzone zostaną dwa zapisy w ewidencji: zapis w ewidencji przychodów oraz zapis w ewidencji przychodów rolnych. Dotyczy to również sytuacji, kiedy dodawana jest faktura sprzedaży, na której wskazane zostały produkty ze stawką ryczałtu dla działalności gospodarczej/najmu oraz dla produkcji rolnej – na utworzonym zapisie w rejestrze sprzedaży pojawią się oddzielne pozycje według odpowiednich stawek ryczałtu.

Na formularzu zapisu w rejestrze sprzedaży, do którego zostały utworzone dwa zapisy w ewidencji, w menu będą widoczne opcje „Pokaż zapis ewidencji’ oraz „Pokaż zapis w ewidencji produktów rolnych”.

Zobacz także:

Jak dodać zapis do ewidencji ryczałtowej?

Jak zobaczyć zapis w ewidencji ryczałtowej?

Jak ustawić stawkę ryczałtu na produkcie?

 

Czy ten artykuł był pomocny?