Jakie są możliwe wydruki ewidencji ryczałtowej?

Użytkownicy, którzy mają wykupiony pakiet „Księga Podatkowa i Ryczałt” oraz w konfiguracji ustawiony rodzaj księgowości Ewidencja ryczałtowa mogą korzystać z wielu wydruków dostępnych w obszarze Ewidencji ryczałtowej. Opcja wydruku jest dostępna po wybraniu Księgowość – Ewidencja ryczałtowa a następnie w menu pod trzeba kropkami po kliknięciu opcji „Drukuj”.

Pokaże się wtedy lista z dostępnymi wydrukami:

  • Ewidencja przychodów – wydruk zawierający listę dokumentów zaksięgowanych w Ewidencji przychodów w sekcji Przychody z działalności gospodarczej. Przy wydruku brane jest pod uwagę ustawienie filtra Okres, co oznacza, że jeśli w filtrze Okres będzie wskazane Wszystkie 2024 to na wydruku znajdą się wszystkie dokumenty, zaksięgowane do ewidencji przychodów z datą z 2024 roku. Jeśli użytkownik chciałby wydrukować Ewidencję przychodów za konkretny miesiąc/okres w filtrze Okres należy wskazać odpowiedni miesiąc/okres.
  • Ewidencja przychodów narastająco – wydruk zawiera miesięczne zestawienie przychodów wg stawek ryczałtu oraz podsumowanie roczne.
  • Ewidencja najmu – wydruk zawierający listę dokumentów zaksięgowanych w Ewidencji przychodów w sekcji Przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy lub inne. Podobnie jak w przypadku wydruku Ewidencji przychodów na wydruk przenoszone jest ustawienie filtra Okres.

Po wybraniu na liście Ewidencji ryczałtowej filtra Rodzaj: Ewidencja produktów rolnych możliwy będzie wydruk Ewidencji produktów rolnych. Wydruk ten zawiera listę dokumentów zaksięgowanych w Ewidencji produktów rolnych w sekcji Przychód ze sprzedaży produktów rolnych. W tym przypadku wydruk również bierze pod uwagę ustawienie w filtrze Okres.

Zobacz także:

Jak dodać zapis do ewidencji ryczałtowej?

Jak zatwierdzić zapis w ewidencji ryczałtowej?

Czy ten artykuł był pomocny?