Jak zatwierdzić zapis w ewidencji ryczałtowej?

Aby zatwierdzić zapis w ewidencji ryczałtowej należy:

Krok pierwszy – wybieramy Księgowość – Ewidencja ryczałtowa i ustawiamy filtr na okres, w którym mają zostać zatwierdzone zapisy.

Krok drugi – z menu pod trzema kropeczkami wybieramy opcję „Zatwierdzanie zapisów ewidencji ryczałtowej”.

Otrzymamy komunikat z informacją o skutkach zatwierdzenia zapisów.

Należy pamiętać, że po zatwierdzeniu zapis nie może zostać usunięty ani poprawiony. Można go skreślić i wówczas będzie widoczny na liście w kolorze szarym oraz na wydrukach jako przekreślony (nie będzie brany pod uwagę w podsumowaniach).

Uwaga
Zapisy, które są zatwierdzone, widoczne są na liście z symbolem zamkniętej kłódki. Natomiast te w buforze zaznaczone są otwartą kłódką.

Zobacz także:

Jak dodać zapis do ewidencji ryczałtowej?

Jakie są możliwe wydruki ewidencji ryczałtowej?

Czy ten artykuł był pomocny?