Jak rozdzielić numerację faktur sprzedaży i faktur zaliczkowych?

Domyślnie faktury zaliczkowe są numerowane według tych samych schematów numeracji, jakie zostały zdefiniowane dla faktur sprzedaży. Numeracja tych dokumentów jest wspólna.

Rozpoczęcie oddzielnego numerowania dla faktur sprzedaży i faktur zaliczkowych możliwe jest na dwa sposoby:

  • wystarczy dodać nową fakturę zaliczkową

Podczas wystawiania pierwszej faktury zaliczkowej program zapyta, czy stosować numerację odrębną czy wspólną dla tych dokumentów. Jeśli Użytkownik zdecyduje o odrębnej numeracji będzie mógł z tego poziomu od razu utworzyć potrzebny schemat dla zaliczek.

  • można dodać samodzielnie nowy schemat dedykowany dla faktur zaliczkowych z poziomu Konfiguracji: Numeracja dokumentów: Schematy numeracji . Automatycznie spowoduje to wprowadzenie odrębnego schematu dla zaliczek.

Analogicznie usunięcie wszystkich schematów numeracji zdefiniowanych dla faktury zaliczkowej spowoduje powrót do wspólnej numeracji z fakturami sprzedaży.

Więcej o konfiguracji schematów numeracji – kliknij tutaj.

Czy ten artykuł był pomocny?