Jak wystawić fakturę na podstawie paragonu?

Paragon, na podstawie którego będzie wystawiona faktura, musi spełniać określone warunki:

  • paragon musi być zatwierdzony,
  • paragon nie może posiadać korekty.

Jeśli wszystkie warunki są spełnione, po zaznaczeniu paragonu na liście, w menu kontekstowym dostępna jest opcja Przekształć do faktury sprzedaży:

Po wybraniu opcji tworzona jest faktura sprzedaży, na którą przenoszone są informacje z paragonu:

  • Data sprzedaży jest zgodna z datą sprzedaży z paragonu, bez możliwości zmiany,
  • warunki płatności (forma i termin płatności) są przenoszone  z paragonu, bez możliwości zmiany,
  • jeśli paragon był wcześniej zafiskalizowany – znacznik ten jest przenoszony automatycznie na fakturę sprzedaży,
  • Przenoszone są wszystkie pozycje paragonu, bez możliwości ich modyfikacji. Elementy na fakturze są zawsze identyczne jak elementy na źródłowym paragonie.

Użytkownik może ustalić na fakturze:

  • datę wystawienia,
  • kontrahenta – jeśli na paragonie był już wskazany kontrahent, jest on automatycznie przenoszony na tworzoną na jego podstawie fakturę sprzedaży. Można go jednak zmienić, korzystając z opcji Zmień kontrahenta.
Uwaga
W przypadku faktur tworzonych na podstawie zafiskalizowanych paragonów wystawionych od 01.01.2020 r., podczas zapisywania faktury sprawdzana jest dodatkowo zgodność numerów NIP kontrahenta na paragonie i fakturze. Jeśli na fakturze jako nabywca wskazany jest kontrahent o typie podmiot gospodarczy, a numer NIP na paragonie i fakturze nie są zgodne (lub na paragonie numer NIP nie został w ogóle uzupełniony), program zablokuje możliwość zapisania takiej faktury.

Czy ten artykuł był pomocny?