Jak przygotować listę produktów do pracy z drukarką fiskalną w przypadku zmiany stawek VAT?

Zmiana stawki VAT na produkcie może spowodować problem podczas współpracy z drukarkami fiskalnymi. Przy zmianie stawek VAT z niższej na wyższą, dla tej samej nazwy towaru, urządzenia fiskalne automatycznie blokują sprzedaż takiego towaru. Wynika to z przepisów o tzw. schodku podatkowym, które mają na celu zapobieganie nadużyciom VAT.

Aby uniknąć blokady należy zmienić nazwę towaru dodając znak lub symbol np. literę, cyfrę, przecinek, kropkę czy ukośnik. W przypadku urządzeń online można również zastosować znak %. Pozycja ze zmienioną nazwą zaprogramuje się jako nowa na urządzeniu fiskalnym i blokada przy zmianie stawki VAT nie wystąpi.
Zmiany nazwy należy dokonać na karcie produktu jeszcze przed wystawieniem dokumentu tak, aby na dokument została pobrana już nowa nazwa.

Uwaga
  • Drukarki fiskalne posiadają ograniczoną liczbę znaków możliwych do zaprogramowania dla niektórych urządzeń jest to np. 40 znaków, więc zmiana nazwy musi zostać przeprowadzona w zakresie np. pierwszych 40 znaków, aby urządzenia zauważyły zmianę.
  • Drukarki fiskalne posiadają ograniczenia liczbowe PTU, należy pamiętać, że towary ze zmienioną nazwą zaprogramują się w bazie jako nowe pozycje, jeżeli limit zostanie przekroczony, urządzenie również się zablokuje. 

W jaki sposób seryjnie zmienić dane na produktach?

Podczas aktualizacji danych można wykorzystać funkcję aktualizacji produktów przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego:

  1. Wyeksportuj listę produktów korzystając z funkcji Eksportuj dane do arkusza Excel, dostępnej na liście Produkty
  2. W arkusz wpisz nową stawkę VAT w kolumnie VATSprzedaz
  3. W razie konieczności (zwiększenie stawki VAT) w kolumnie Nazwa wprowadź zmiany tak, by drukarka fiskalna zarejestrowała ten produkt jako nowy.
  4. Nie zmieniaj wartości w kolumnie ID.
  5. Po zapisaniu zmian wykonaj na liście Produkty import danych z arkusza Excel – wybierz opcję Aktualizuj istniejące produkty i wskaż zmodyfikowany arkusz.
  6. Po aktualizacji danych na podstawie danych z arkusza zostanie wyliczona nowa cena brutto produktu, uwzględniając nową stawkę VAT.

Zobacz także:

Jak skonfigurować drukarkę fiskalną? – Baza Wiedzy programu Comarch ERP XT

Jak zainstalować drukarkę fiskalną dla przeglądarki Firefox? – Baza Wiedzy programu Comarch ERP XT

Problem z drukarką fiskalną w przeglądarce Chrome – Baza Wiedzy programu Comarch ERP XT

Czy ten artykuł był pomocny?