Jak zainstalować drukarkę fiskalną dla przeglądarki Firefox?

W tym artykule opisaliśmy kroki, które musimy przejść by zainstalować drukarkę fiskalną dla przeglądarki Firefox.

Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem fiskalnym należy zainstalować program, który będzie pośredniczył w wysyłaniu danych z programu do drukarki. Aby zainstalować program należy wybrać Konfiguracja/ Drukarka fiskalna. Zalecane jest, aby w momencie instalacji urządzenie fiskalne było podpięte i włączone, natomiast po zainstalowaniu należy ponownie uruchomić komputer.

Aby rozpocząć instalację programu Comarch ERP Drukarki fiskalne należy wybrać opcję Zainstaluj.

Po wybraniu tej opcji, pojawi się nam Kreator instalacji. Postępujemy wg instrukcji w nim zawartych.

Po zakończeniu działania Kreatora instalacji wybieramy Uruchom. Aby uruchomić aplikację należy jeszcze dodać wyjątek bezpieczeństwa.

Po zaakceptowaniu certyfikatu użytkownik ma możliwość skonfigurowania parametrów pracy drukarki. Ustawiamy tutaj drukarkę fiskalną, port COM, a także formy płatności drukarki.

Czy ten artykuł był pomocny?