Jak fiskalizować faktury?

Fiskalizacja faktury (sprzedaży, zaliczkowej) dotyczy nowo utworzonych dokumentów. Podobnie jak w przypadku paragonów fiskalizacja następuje po zatwierdzeniu dokumentu na stałe. Fiskalizacja jest możliwa tylko dla faktur wystawianych od brutto. Na formularzu takiej faktury pojawia się parametr fiskalizuj. Po jego zaznaczeniu podczas zatwierdzania, faktura zostanie zafiskalizowana.

  • aby parametr się pojawił, należy wybrać Faktura od: brutto
  • jeśli wybrany kontrahent ma ustawiony status osoba fizyczna – algorytm od brutto oraz zaznaczenie parametru ustawiane są domyślnie.
  • jeśli kontrahent ma ustawiony status podmiot gospodarczy – należy zmienić algorytm i zaznaczyć parametr o fiskalizacji.

Ważne! Fakturę można zarejestrować na drukarce fiskalnej również po jej zatwierdzeniu. Jeśli już po zatwierdzeniu okaże się, że faktura powinna zostać zafiskalizowana, należy wejść na jej formularz i z menu kontekstowego wybrać „Fiskalizuj”

Ważne! W przypadku fiskalizacji faktury sprzedaży na drukarce fiskalnej, drukowany jest paragon fiskalny. Dla Klienta należy wykonać wydruk Faktury sprzedaży, korzystając z opcji wydruku dostępnych w programie.

Ważne! Dokumentu, który został zafiskalizowany, nie można anulować.

 

W przypadku faktur sprzedaży na drukarce fiskalnej rejestrowane są poszczególne elementy faktury: produkty wraz z ilością i ceną sprzedaży.

W przypadku faktur zaliczkowych na drukarce rejestrowana jest kwota zaliczki w danej stawce VAT, w postaci: Zaliczka w stawce …, ilość 1, cena: wartość brutto zaliczki.

W przypadku faktur finalnych na drukarce rejestrowana jest kwota, jaka pozostaje w danej stawce po odliczeniu kwoty zaliczki, w postaci: Rozliczenie zaliczki w stawce, ilość 1, cena: wartość w stawce po odliczeniu zaliczki.

Czy ten artykuł był pomocny?